Partnerská škola JA CZECH

Slova Tomáše Bati

„Milí mladí přátelé,
na svých četných cestách do své "staré vlasti" jsem byl mnohokráte požádán, abych pomohl obnovit Baťovy školy práce. To však není ani možné ani potřebné. Tyto školy, které založil můj otec, byly ve své době - v polovině dvacátých let - snad jedinou možností, jak chlapci a děvčata z chudobných rodin mohli získat vzdělání a práci.

Vám vaši rodiče umožnili studovat na střední škole. Chceme proto jen doplnit a rozšířit vaši přípravu na život pomocí jednoho z programů organizace Junior Achievement, který se plně osvědčil ve Spojených státech, v Kanadě i jinde ve světě.

Vzdělávací program Aplikovaná ekonomie umožňuje lépe porozumět podstatě hospodářských vztahů a fungování institucí a lépe se vyznat v předpokladech úspěšného podnikání. Je to všechno především "škola hrou". Od ní je ale naznačena cesta do praxe. Můžete se při ní nejen zdokonalit ve využívání počítačů, ale pochopit i místo podniku v systému tržního hospodářství a získat představu o nárocích na práci manažera a činnosti podnikatele.

Doufám, že práce v rámci aplikované ekonomie vám přinese radost z poznávání a mnoho užitečných znalostí a dovedností.

Tomáš Jan Baťa
čestný předseda správní rady
Junior Achievement, ČR

Studentské společnosti

2021/2022

MŇAMSLO

Web: https://www.mnamslo.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/m%C5%88amslo/?hl=cs

2020/2021

Marmošky

Web: https://www.marmosky-oalib.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/marmosky/?hl=cs

EkoDekor

Web: https://ekodekor.webnode.cz/

2019/2020

Čajírna

Web: https://cajirna5.webnode.cz
Instagram: https://www.instagram.com/cajirna/?hl=cs

S.O.Sáček

Instagram: https://www.instagram.com/p/B5AeqUzlmUU/?hl=cs

2018/2019

PFY (Present for you)

Web: https://pfy0.webnode.cz/

Repollo

Web: https://repollo.webnode.cz/