OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v České republice

Za jak dlouho musíte přinést osvědčení o zkoušce, jestliže jste toto osvědčení dosud nepředložil? Je možné tuto dobu prodloužit, kdyby byl nedostatek termínů zkoušky A2?

OAMP MV ČR vám určí tuto dobu (lhůtu) podle okolností a podle situace tak, abyste mohl/a zkoušku splnit. To znamená, že když nebudou termíny ke  zkoušce nebo se prokáže, že není možné udělat  tuto zkoušku z jiných objektivních důvodů, OAMP MV ČR s tím bude počítat a stanoví nebo prodlouží lhůtu, dokdy musíte přinést osvědčení. Platí proto, že tato lhůta, ve které musíte přinést osvědčení, počítá se situací ve zkušebních institucích. V případě, že lhůta poskytnutá OAMP MV ČR nebude stačit, můžete požádat o její prodloužení.

TERMÍNY ZKOUŠKY A2 Z ČESKÉHO JAZYKA

OBDOBÍ

DATUM  ZKOUŠKY          REGISTRACE ZKOUŠKA
ZÁŘÍ 2023 27.9.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
ŘÍJEN 2023 7.10.2023  SOBOTA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
ŔÍJEN 2023 18.10.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2023 1.11.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2023 11.11.2023  SOBOTA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2023 22.11.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
PROSINEC 2023 2.12.2023  SOBOTA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
PROSINEC 2023 13.12.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30
PROSINEC 2023 20.12.2023  STŘEDA 8:00 - 8:50 9:00 - 17:30 
         

V současné době jsou všechny termíny do konce roku 2023 plně obsazeny.
Další termíny budou zveřejněny ve 3. čtvrtletí 2023.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PLATBY
Platby za zkoušku uhraďte převodem na náš bankovní účet 78-622 204 0267/0100 pod variabilním symbolem datum narození (DDMMRRRR) a do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a termín zkoušky. Do jakého termínu musíte provést úhradu a jakou částku, vás upozorníme v e-mailu 60 dní před zkouškou. Dále vás budeme informovat, jak budete  postupovat, abyste se mohli zkoušky zúčastnit.

Přihláška ke zkoušce A2 on-line: https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/online-prihlaska/

Informace o zkoušce z českého jazyka A2: https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/

Dokumenty ke zkoušce - příprava na zkoušku, test nanečisto, příručka A2https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/priprava-na-zkousku/

Další informace:
cestina-pro-cizince.cz
facebook.com/cestinaprotrvalypobyt

Odkazy na studijní materiály ke zkoušce:
 https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/wp-content/uploads/sites/3/2022/07/letak_pruvodnce_ukraina_V6.pdf
 https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/priprava-na-zkousku/prvni-pomoc-v-cestine-nahravky/

Odkazy na výuku českého jazyka pro cizince:
Kurzy v Liberci
Kurzy v Jablonci nad Nisou 
Kurzy v České Lípě


Veškerou elektronickou komunikaci vyřizujte přes  e-mailovou adresu:
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny pro předání dokumentů nebo osvědčení:  pondělí - pátek od 8:00 do 14:00, veškeré informace vyřizujeme přes výše uvedenou e-mailovou adresu. Děkujeme.

 

OBSAH ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČÁST

  • Čtení (40 minut)
  • Psaní (25 minut)
  • Poslech (35 - 40 minut)

ÚSTNÍ ČÁST: 15 minut

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška se koná v jednom dni. Výsledek se dozvíte e-mailem nebo sms do 9 dnů ode dne, kdy jste dělal/a zkoušku. Důležitá je hlavně ústní zkouška, která trvá asi 15 min. Nemusíte znát dobře gramatiku, ale musíte dobře rozumět  a komunikovat v základních situacích běžného života. Písemná část trvá skoro dvě hodiny a najdete v ní úlohy ze čtení, poslechu a psaní. Když nebudete vědět, jak zkouška vypadá a nepřipravíte se na zkoušku, nemůžete zkoušku A2 složit úspěšně. Všechny informace najdete na této webové stránce.

Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list.

Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy.

Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů. Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 body (to je 60% všech bodů). Za část mluvení musíte získat minimálně 24 body (to je 60% všech bodů). Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku opakovat.

Pokud úspěšně složíte zkoušku, Osvědčení o znalosti českého jazyka dostanete ve škole nebo vám ho škola do 30 dnů po termínu zkoušky zašle poštou do vlastních rukou.

OPIS a STEJNOPIS OSVĚDČENÍ o znalosti českého jazyka vydáváme pouze v případě, že uchazeč originál osvědčení ztratí (nutno doložit písemnou žádost adresovanou ředitelce školy). Pokud uchazeč již v minulosti předložil originál osvědčení na OAMP a nemá jej tedy aktuálně k dispozici, ať se obrátí na OAMP s prosbou, aby byl originál osvědčení převzat z původní složky k vyřízení žádosti o trvalý pobyt (viz také § 6 odst.2 - Správní řád).