OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Upozorňujeme, že v Liberci jsou dvě zkušební organizace. Ujistěte se, kam jste se zaregistrovali!!

Přihlásili jste se ke zkoušce na naši školu a zatím neznáte datum zkoušky? Až odešlete registraci, přijde vám potvrzení. Zatím jste na čekací listině a my vaši přihlášku ještě nevidíme. Jakmile bude volné místo v naší škole, přihláška se vytvoří automaticky a přijde vám potvrzení, že škola již má vaši přihlášku v evidenci, a dozvíte se i datum zkoušky.  Teprve potom vás bude škola kontaktovat a společně dokončíme přihlášku na zkoušku.  Online přihlášky se vytváří na základě pořadí zápisu do registrace. Průběžně si můžete ověřit stav vaší registrace/přihlášky a zjistit, kolik uchazečů čeká před vámi.

Kde nás najdete

Výsledek zkoušky ze dne 20.4.2024

Oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí nebo chtějí žít v České republice

TERMÍNY ZKOUŠKY A2 Z ČESKÉHO JAZYKA

OBDOBÍ

DATUM  ZKOUŠKY              REGISTRACE ZKOUŠKA
KVĚTEN 2024 11.5.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ČERVEN 2024 8.6.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ČERVEN 2024 19.6.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ČERVEN 2024 26.6.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ČERVENEC 2024 3.7.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
SRPEN 2024 31.8.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ZÁŘI 2024 18.9.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ZÁŘI 2024 25.9.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ŘÍJEN 2024 12.10.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
ŘÍJEN 2024 23.10.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2024 2.11.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2024 20.11.2024   STŘEDA  8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
LISTOPAD 2024 30.11.2024   SOBOTA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
PROSINEC 2024 11.12.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30
PROSINEC 2024 18.12.2024   STŘEDA 8:15 - 8:50 9:00 - 17:30

                Přihlašování pouze on-line              

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PLATBY
Platbu za zkoušku ve výši 3200,- Kč uhraďte převodem na náš bankovní účet 78-622 204 0267/0100 pod variabilním symbolem datum narození (DDMMRRRR) a do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a termín zkoušky. Do jakého termínu musíte provést úhradu, vás upozorníme v e-mailu v dostatečném předstihu před zkouškou. Dále vás budeme informovat, jak budete  postupovat, abyste se mohli zkoušky zúčastnit.

Informace o zkoušce zde

Dokumenty ke zkoušce - příprava na zkoušku, test nanečisto, příručka A2zde

Další informace:
cestina-pro-cizince.cz
facebook.com/cestinaprotrvalypobyt
Nahrávky

Odkazy na výuku českého jazyka pro cizince:
Kurzy v Liberci
Kurzy v Jablonci nad Nisou 
Kurzy v České Lípě


Veškerou elektronickou komunikaci vyřizujte přes  e-mailovou adresu:
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny pro předání dokumentů nebo osvědčení:  pondělí - pátek od 8:00 do 14:00, veškeré informace vyřizujeme přes výše uvedenou e-mailovou adresu. Děkujeme.

Rovnocenné jazykové zkoušky
Zkoušce z jazyka jsou pro účely získání povolení k trvalému pobytu postaveny naroveň
a) maturitní zkouška z českého jazyka,
b) státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
c) státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce,
d) zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň A2 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace,
e) zkouška z českého jazyka vykonaná pro účely udělování státního občanství České republiky podle právního předpisu upravujícího prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, nebo
f) aprobační zkouška vykonaná podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
(Nařízení vlády č. 31/2016, §13 odst. 1, písm. f)

 

OBSAH ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ČÁST

  • Čtení (40 minut)
  • Psaní (25 minut)
  • Poslech (35 - 40 minut)

ÚSTNÍ ČÁST: 15 minut

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

Zkouška se koná v jednom dni. Výsledek se dozvíte e-mailem nebo sms do 9 dnů ode dne, kdy jste dělal/a zkoušku. Důležitá je hlavně ústní zkouška, která trvá asi 15 min. Nemusíte znát dobře gramatiku, ale musíte dobře rozumět  a komunikovat v základních situacích běžného života. Písemná část trvá skoro dvě hodiny a najdete v ní úlohy ze čtení, poslechu a psaní. Když nebudete vědět, jak zkouška vypadá a nepřipravíte se na zkoušku, nemůžete zkoušku A2 složit úspěšně. Všechny informace najdete na této webové stránce.

Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list.

Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy.

Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů. Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 body (to je 60% všech bodů). Za část mluvení musíte získat minimálně 24 body (to je 60% všech bodů). Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku opakovat.

Pokud úspěšně složíte zkoušku, Osvědčení o znalosti českého jazyka dostanete ve škole nebo vám ho škola do 30 dnů po termínu zkoušky zašle poštou do vlastních rukou.

OPIS a STEJNOPIS OSVĚDČENÍ o znalosti českého jazyka vydáváme pouze v případě, že uchazeč originál osvědčení ztratí (nutno doložit písemnou žádost adresovanou ředitelce školy). Pokud uchazeč již v minulosti předložil originál osvědčení na OAMP a nemá jej tedy aktuálně k dispozici, ať se obrátí na OAMP s prosbou, aby byl originál osvědčení převzat z původní složky k vyřízení žádosti o trvalý pobyt (viz také § 6 odst.2 - Správní řád). 

NAPSALI O NÁS"Děkují Vám mockrát! Vaše škola je nejlepší! Velkolepé učitelky! Děkuji ještě jednou! 
Měla jsem velký strach a byla jsem nervózní. Ale ve škole jsou úžasné ženy, které mě uklidnily... Nejděsivější pro mě byla část mluvení. Ze strachu zapomínám všechna slova. Učitelka na mě ale mluvila tak klidně a s úsměvem, že jsem se hned uklidnila. Organizace samotné zkoušky je přehledná a srozumitelná. Sáma jsem učitelka a chápu, jak těžké je pracovat s různými lidmi. Velké díky škole a skvělým lidem, kteří tam pracují! Bohužel stále neznám dost českých slov, abych Vám vyjádřila svou nekonečnou vděčnost!"
Zlata Soloviova, 9.10.2023