Spolek rodičů při Obchodní akademii v Liberci, z. s.

Při Obchodní akademii v Liberci pracuje Spolek rodičů. Navazuje na činnost Unie rodičů při OA v Liberci, která ukončila svoji práci ke dni 31. 12. 2015.

Činnost spolku se řídí stanovami. Současným předsedou Spolku rodičů při Obchodní akademii, z. s. je paní Šárka Pokorná. Účetnictví vede paní Iva Pecárová.

Pro každý školní rok je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů. Ředitel školy předkládá radě Spolku rodičů rozpočet ke schválení a v jarním období informuje o plnění rozpočtu. Členové rady Spolku rodičů se vyjadřují k jeho čerpání a schvalují rozpočet na nový školní rok.

V letošním roce činí tento příspěvek 1000,- Kč na žáka.

Z těchto peněz se financují zásadně studentské akce, nákupy sportovních potřeb a příspěvek na bazén, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesu, kopírovaní, nákup knih do studentské knihovny, příspěvky na dopravu, ubytování studentů, exkurze, lyžařský a cyklistický kurz, výměny mezi školami (Dolný Kubín, Ieper, ...), příspěvky na exkurze tříd, zabezpečení maturit. 
 

 

Spolek rodičů

Osvedceni
 447.83 KB
Registrace
 505.37 KB
Spolek zápis
 917.65 KB
Stanovy spolku
 1.79 MB
Zápis a rozpočet 2018
 787.22 KB
Zápis a rozpočet 2019
 814.24 KB
Zápis a rozpočet 2020
 921.53 KB
Rozpočet - úprava leden 2021
 433.27 KB
Na základě schválení Radou Spolku rodičů při OA Liberec byl upraven rozpočet na školní rok 2020/2021.
Zápis a rozpočet 2021
 895.25 KB
Zápis ze schůze 2022
 502.17 KB
Rozpočet 2022-2023
 410.5 KB
Zápis ze schůze 2023
 482.94 KB
Rozpočet 2023 - 2024
 428.26 KB