Školní rok 1946/1947

Třída 2. A

Třídní Zdeněk Sobotka

Jaromíra Augustová, Věra Bruthansová, Milena Bulířová, Věra Čapková, Božena Dostálková, Ludmila Drašarová, Naděžda Dvořáková, Danuše Francová, Vlasta Grygarová, Jiřina Halmichová, Milada Hájková, Olga Hanzlíčková, Kamila Chlumová, Květoslava Káňová, Danuše Kašparová, Jiřina Klusáčková, Věra Kupcová, Jarmila Maříková, Věra Matysová, Jaroslava Medunová, Věra Mejstříková, Daniela Mengrová, Ilona Minářová, Jaroslava Moravcová, Bohuslava Němcová, Jitka Patrmanová, Marie Pavlů, Emílie Pažoutová, Květoslava Prokšová, Vlasta Příborská, Zdeňka Štrausová, Božena Andělová, Hana Hlaváčková

Třída 2. B

Třídní Ladislav Pavlovec

Jaroslav Bulíř, Dušan Hroneš, Josef Jakymiv, Jaroslav Janoušek, Stanislav Kolomazník, Richard Luhan, Antonín Nechvátal, Anna Rosenbachová, František Růta, Marie Sluková, Jaroslava Šenková, Miloš Škoda, Miluše Škodová, Ladislav Šolc, Zdenka Šrytrová, Květa Švarcová, Zdeněk Thür, Jana Tvrzníková, Jiří Unčovský, Marie Vacíková, Marie Valešová, Jarmila Vnoučková, Blanka Vejnarová, Jiřina Volavková, Zdenka Zajícová, Irena Žáková, Miroslav Konopík, Miroslav Machačka, Ludmila Přibilová, Hana Stannerová, Hana Šmejcová

Školní rok 1947/1948

Třída 2. OŠ

Třídní Josef Kouňovský

Blanka Bartoňová, Danuše Bobková, Eva Ceralová, Jaroslav Červa, Věnceslava Hnulíková, Bohumila Hůlková, Jaroslava Jedličková, Alena Krátká, Arnošt Křenovský, Anna Křížová, Miroslav Luhan, Stanislava Marušková, Olga Novotná, Hedvika Pavlíčková, Naděžda Pitrmanová, Eva Prokopová, Eva Radová, Miloš Raše, Eva Rejsková, Jaroslava Říhová, Danuška Seifertová, Jindřiška Slavíková, Jaroslava Svárovská, Oluša Svobodová, Svatava Sytařová, Vlasta Školoudová, Věra Šrůtková, Alena Štarmanová, Miluše Trakalová, Irena Vilímková, Helena Votrubová, Marie Zemanová, Bohumil Janko, Jaroslav Hašek, Karel Ondryáš, Jaroslav Šimek, Arnošt Tobolka, Hana Říhová

Školní rok 1948/1949

Třída 2. OŠ

Třídní Zdenka Barešová

Vlastimil Balcar, Růžena Balounová, Jan Bartoš, Františka Boudová, Miloslav Devera, Věra Dědinová, Alžběta Drašarová, Emilie Dudíková, Vlasta Ducháčová, Marta Janková, Miluše Janoušková, Růžena Jánská, Ivo Karola, Ladislav Kocour, Jaroslava Košťáková, Stanislav Matějka, Jarmila Michlová, Stanislava Mlejnková, Vlasta Nováková, Josef Pantůček, Zdenka Pilecká, Jiřina Sidáková, Miloš Srdínko, Marie Škodová, Jarmila Štěpánová, Jaroslav Tesař, Zdeňka Valášková, Věra Vinařová, Jaroslava Vondřichová, Josef Sýkora, Vlastimil Suchý

Třída 4. A

Třídní Josef Tomeš

Vladimír Andrák, Vladimír Bečka, Jaroslav Bulíř, Jaromír Čejka, Jiří Dvořák, František Helikar, Milan Hladil, Zdeněk Hoření, Miloslav Jareš, Zdeněk Jumr, Jan Kaplet, Štěpán Klouček, Lubomír Kos, Egon Kotšmíd, Stanislav Kubát, Jaroslav Rybička, Miloslav Sluka, Jindřich Sůva, Ladislav Svoboda, Karel Široký, Břetislav Škoda, Josef Šlais, Zdeněk Šmýd, Jaroslav Šoltys, Přemysl Šorm, Rudolf Štembrok, Jan Švestka, Vladimír Tulka, Arnold Vaněček, Jan Válek, Jiří Vlasák, Bohumil Vojtíšek, Lubomír Vorel, František Stejskal, Oldřich Peča, Zdeněk Podehradský, Josef Šír

Třída 4. B

Třídní Jindřich Uhlíř

Vlasta Blažková, Jindřiška Burešová, Vlasta Grigarová, Jaroslav Grubhoffer, Květa Hauserová, Vojtěch Chabera, Jarmila Janatová, Erich Kudrna, Otakar Liblínský, Vratislav Loučka, Drahomír Machaň, Rudolf Mastík, Jiří Medlík, Milada Mistorelová, Vladimír Nosek, Luděk Paclt, Jaroslava Patková, František Pik, Rudolf Prokeš, Jan Ryšánek, Alena Říhová, Adolf Slavík, Milena Sluková, Walter Stejskal, Jan Suchl, Eva Svatoňová, Zdeněk Šlejmar, Jiřina Šmejkalová, Dana Špotová, Miroslav Tichý, Irena Ullrichová, Jarmila Vorlová, Eva Bradáčková, Olga Hanyšová, Marie Flaisová, Hana Ludvigová

Školní rok 1949/1950

Třída 2. DŠ

Třídní Antonín Fajkoš

Libuše Beránková, Jana Bubeníková, Jarmila Brůtová, Zdeňka Čupíková, Jiřina Felknerová, Jiřina Hoffmanová, Dagmar Chloupková, Jaroslava Chvojková, Věra Jabůrková, Rudolf Jäger, Libuše Kaprasová, Danuše Konrádová, Božena Kotroušová, Drahoslava Křížová, Liana Makasyová, Marie Marešová, Stella Novotná, Zdeněk Páleník, Marie Husáková, Marie Pikešová, Markéta Prokeinová, Alena Riesnerová, Eva Slavíčková, Helena Sochorová, Jarmila Stránská, Iva Strnadová, Vilma Šplíchalová, Vladimíra Teplá, Milada Venzarová, Ludmila Veselá

Třída 4. VHŠ

Třídní Josef Tomeš

Miroslava Bartoníčková, Naděžda Beranová, Anastasia Boldyrevová, Jitka Brožková, Evžen Čulík, Josef Devera, Karel Drahoš, Božena Drbohlavová, Bohunka Grohová, Dagmar Hančová, Bohumil Chmel, Antonín Křížek, Zdeněk Picek, Miroslav Chotěbor, Miroslav Jelínek, Eva Jelínková, Ludmila Komárková, Jaromír Kotek, František Močuba, František Nedvěd, Zdeněk Neuman, Krista Neumannová, Blanka Patrmanová, Ivan Petřík, Stanislav Pozníček, Milada Przyluská, Ladislav Rambousek, Arnošt Rutte, Jaroslav Říha, Miroslav Souček, Miloslav Strejček, Miloš Šaroch, Rudolf Špringel, Jaroslav Tlapák, Miroslav Ujka, Jiří Vančura, Oldřich Zamazal, Blanka Zikmundová, Jaroslav Hašek, Věra Krošová, Hana Martínková, Milada Przyluská, Věra Krošová

Školní rok 1950/1951

Třída 2. A

Třídní Zdenka Barešová

Eva Holmanová, Eva Holubcová, Jana Jirků, Dagmar Jiřičková, Miloslava Kačírková, Jaroslava Klazarová, Zdeňka Kovárnová, Liana Lamlová, Eva Linhartová, Jaroslava Nováková, Dobroslava Pavlatová, Irena Pflegrová, Helena Pichlová, Libuše Rysková, Libuše Ryšánová, Stanislava Sluková, Věra Smolová, Jarmila Smutná, Milada Šípková, Blažena Šulcová, Vlasta Tichá, Miluše Velová, Margot Vetterová, Alena Vitinová, Alena Voňková, Eva Zemanová, Hana Náglová

Třída 2. B

Třídní Alena Švandová

Ludmila Bažantová, Alena Brožková, Sylvestra Brožová, Jaroslav Bulíř, Erika Čejková, Eva Černá, Miroslava Davidová, Eva Dostálová, Věra Čálková, Antonín Fišer, Alouis Gregor, Jaroslav Grůša, Květa Havlíčková, Miroslava Havlíčková, Helena Hlávková, Josef Holas, Zdenka Jandíková, Věra Křížková, Jiří Lochovský, Ivo Meruna, Josef Mündlein, Josef Porš, Vladimír Raulím, Josef Tichánek, Jiří Valenta

Třída 4. VHŠ

Třídní Vladimír Vařecha

Josef Ansorge, Eduard Bauer, Jaroslava Burišková, Radko Calda, Helena Grodlová, Zdeněk Hrouda, Jiřina Jandová, Milan Jersák, Karel Kalenda, Alena Kocourková, Marcel Kokta, Vladimír Metelec, Jiří Myška, Ladislav Myška, František Nedoma, Dagmar Nichta, Josef Pantůček, Jarmila Pecinová, Růžena Pelantová, Evička Plichtová, Eva Poláková, Miluše Přibylová, Jaroslav Radkovič, Marie Raichová, Jan Rücker, Jarmila Spudilová, Jan Stránský, Ladislav Strnad, Svatopluk Svatoš, Miroslav Veselý, Jaroslav Vlasák, Josef Razím

Školní rok 1951/1952

Třída 2. HŠ

Třídní R. Černík

Jaroslava Ajchlerová, Vlasta Balatková, Bohunka Bartošová, Alena Bártová, Václav Bílek, Květuše Brožová, Věra Bursíková, Marie Drahošová, Zdenka Hájková, Pravoslava Kadavá, Lidmila Knížková, Lidka Kořínková, Helena Kotlínová, Zdeňka Krejčová, Jaroslava Kudrová, Zdeněk Linka, Zdeňka Mocová, Jindřich Nevyhoštěný, Eva Pešanová, Miroslava Pospíšilová, Jan Rejf, Jana Řáhová, Milada Školoudová, Drahoslava Šulcová, Vladislava Švorcová, Věra Tachecí, Poměn Vebr, Zdeněk Veselý, Blažena Zajícová, Danuše Zelenková

Třída 4. A

Třídní Jindřich Uhlíř

Stanislava Brandejská, Jaroslav Dlabola, Zdeněk Halbich, Božena Jelínková, Jarmila Kopsová, Jiří Korda, Blanka Kordíková, Eva Kulišová, Oldřich Kupec, Alma Meňovská, Marcela Navrátilová, Lydie Ottová, Jiřina Peckelová, Anežka Peterková, Ludvík Pischel, Jiří Prokop, Jiří Rozkovec, Jaroslav Salač, Václav Smolka, Irena Stromová, Irena Suchánková, Věra Tvrzníková, Eva Vlášková, Ludmila Zurynková

Třída 4. B

Třídní Josef Kouňovský

Karel Dobrý, Bohuslav Duffek, Ladislav Hádek, Jan Honejsek, Jaroslav Horák, Jan Smutný, Jaroslav Horina, Jaroslav Hýsek, Josef Mlejnek, Jaroslav Müller, Jaromír Průcha, Alena Riesnerová, Miroslav Růčka, Miroslav Skalský, Kazimír Strnad, Zdeněk Šorman, Bohuslava Urbanová, Artur Vanický, Josef Zeman

Školní rok 1952/1953

Třída 4. VHŠ

Třídní Vladimír Vařecha

Elena Adamovičová, Helena Bieglová, Věra Bulířová, Zdeňka Cyprínová, Emil Dušek, Jaroslava Filipová, Drahomíra Havlová, Josef Holas, Anna Jirková, Miloslav Kaut, Jaroslav Křelina, Jaroslav Lamač, Jiří Lochovský, Vítězslav Lorenovicz, Daniela Macková, Milena Marková, Lubomír Strnad, Václav Šedivý, František Šída, Zdeněk Škoda, Josef Šťastný, Miloslava Šustková, Jan Talacko, Hana Klosová

Školní rok 1953/1954

Třída 2. HŠ

Třídní Alena Strunová

Helena Borůvková, Miroslava Brožová, Jana Čulíková, Libuše Dědková, Helena Fritschová, Miroslava Glasarová, Marcela Hamplová, Eva Kábrtová, Věra Kopalová, Helena Kosinová, Věra Kvasničková, Marie Lacinová, Dagmar Laubová, Daniela Lančaričová, Eva Martínková, Jana Mizerová, Vlasta Mocová, Marcela Nováková, Marie Novotná, Milada Pelcová, Marie Procházková, Zdeňka Procházková, Ludmila Reslová, Eva Režná, Irena Ropková, Alena Říhová, Eva Schovánková, Naděžda Soukupová, Libuše Stejskalová, Irena Špringelová, Zdenka Šulcová, Jaroslava Toraňová, Božena Vojtěchová, Jarmila Zálabská, Hana Kořínková, Hana Svobodová

Třída 4. VHŠ

Třídní Josef Novotný

Helena Čechová, Helena Dumková, Eva Fuxová, Eliška Háková, Drahomíra Hlavatá, Věra Holubová, Anna Honzejková, Zdeněk Chotěbor, Irena Kodadová, Jitka Kulhánková, Milan Leška, Ludmila Lisová, Inge Luhová, Jiřina Pfeilová, Maryša Prajzlerová, Miroslav Riess, Milan Spanilý, Jitka Straková, Václav Tintěra, Ludmila Tvrzníková, Květoslava Tyrychtrová, Marie Zahálková, Jiří Zahradník, Hana Hejčlová, Hana Kubíčková

Školní rok 1954/1955

Třída 2 Ú

Třídní Marie Čechová

Růžena Bartoníčková, Milena Bruderová, Věra Bucharová, Ludmila Dušková, Doris Gattermannová, Ludmila Haidlová, Zdeňka Jahelková, Eva Kadlecová, Jitka Kořínková, Jana Kovářová, Irena Kozáková, Marie Křížová, Naděžda Kučerová, Helga Kunzová, Dagmar Lábusová, Ludmila Martinková, Vlasta Mistrová, Edita Neisserová, Milada Nekolová, Marie Pečínková, Miloslava Perná, Emilie Renčínová, Eva Ropková, Zdeňka Rosůlková, Božena Skřivánková, Ilsa Sluková, Libuše Šmídová, Anna Špačková, Bohuslava Štěpánková, Věra Uhlířová, Hana Kňavová

Třída 2. V2

Třídní Alena Strunová

Anna Bednárová, Václav Brdička, Irena Horčičková, Růžena Ježková, Jana Piroutková, Olga Rajfová, Jiřina Svatošová, Ladislav Šabata, Maryša Sluková, Miloslava Třešňáková, Miroslava Týmová, Emil Zrnovský

Třída 4. VHŠ

Třídní Zdenka Barešová

Vlasta Dymlová, Lída Faimanová, Helena Fuxová, František Haloun, Vlastimil Havlík, Věra Klustová, Jaroslava Koulová, Jan Kukla, Doris Neumannová, Miloslav Oliva, Miroslava Ottomanská, Dana Patočková, Libuše Prokšová, Edita Riemerová, Eva Semerádová, Edita Šimáňová, Vladimír Švarc, Helena Táborská, Oskar Vrbenský

Školní rok 1955/1956

Třída 2 K

Třídní B. Rüffer

Marie Bělohlávková, Jaroslava Dostrašilová, Eva Dvořáková, Jana Hrdličková, Ingrid Hüttnerová, Eva Jeriová, Iva Jurková, Olga Kracíková, Alena Krupičková, Drahomíra Křečková, Viktorie Marušková, Věra Munzarová, Marie Paseková, Vlastimila Peřinová, Věra Pipková, Marie Pokorná, Eliška Ranšová, Eva Skuhrovcová, Dagmar Soukupová, Eliška Steinerová, Alena Sýkorová, Jiřina Škodová, Věra Šustrová, Jiřina Vinterová, Květa Vojtová, Miroslava Zigušková, Jitka Želízková, Jitka Bělinová, Hana Motejlková, Hana Tylšová

Třída 2 U

Třídní Cyril Hoidekr

Sylvie Dedeciusová, Maruška Habová, Vlasta Hromadová, Věra Hromádková, Olga Jačková, Jaroslava Janoutová, Jana Kapounová, Ingrid Kneiflová, Jarmila Kočárníková, Augustina Kohoutová, Krista Kölblová, Věra Krejčíčková, Vladislava Krejčová, Eva Košková, Milada Kučerová, Zdenka Landová, Miloslava Loudová, Giza Lyczukcová, Oldřiška Mocková, Uršula Mouchová, Gerlinde Neumannová, Jana Prušková, Helga Resslová, Dana Rückerová, Libuše Šídová, Marie Švancarová, Eva Švermová, Blanka Tomášková, Eva Tomanová, Květa Urbančíková, Hana Hochmalová, Hana Hronová, Hana Vaňátková

Třída 4. A

Třídní Josef Tomeš

Eva Demlová, Miloslava Drahotová, Karel Fanta, Eva Chuchlerová, Jaroslava Janková, Jaroslava Kabelková, Libuše Kostelecká, Libuše Krištofová, Jaroslava Martinková, Jarmila Matějčková, Jindřich Novotný, Ines Ottová, Jan Palme, Soňa Richtrová, Dobroslav Rydval, Helena Šírová, Brigita Šmelcerová, Jaromír Teplý, Eva Vejrychová, Hana Jandová, Hana Zaňáková

Třída V2

Třídní Alena Strunová

Růžena Bojková, Hynek Burýšek, Marie Ješátková, Jaroslava Kabátková, Erika Kratzerová, Helena Kusá, Dagmar Langová, Jaroslav Nováček, František Rejzek, Karel Sedlický, Drahomíra Stuchlíková, Marta Trendová, Jindřiška Václavíková, Jindra Vaňátková, Helena Voplakalová

Školní rok 1956/1957

Třída 2. A

Třídní Miloslav Novák

Zdenka Doškářová, Edita Dresslerová, Olga Fialová, Jiří Filip, Rozalie Jeřábková, Libuše Jiráčková, Josef Jokl, Květuše Joklová, Věra Keprtová, Hana Kobrová, Eva Kracíková, Jitka Krausová, Jiřina Kuchařová, Vlasta Kuncová, Libuše Novotná, Jiřina Píšová, Milada Šubertová

Třída 2. B

Třídní Jindřich Uhlíř

Vladislav Janečka, Alena Kolářová, Václav Kyncl, Václav Louda, Vlasta Nováková, Viktor Otta, Josefa Prchalová, Eliška Růžičková, Marie Skokanová, Antonín Suchý, František Šebrle, Bohuslav Vitík, Hana Volprechtová

Třída 4. A

Třídní Anna Petříčková

Erika Böhmová, Marie Černá, Věra Dostrašilová, Zdeňka Hartychová, Libuše Hašková, Eva Jakerlová, Margareta Köhlerová, Kateřina Kulišová, Eva Kurková, Božena Lidmilová, Helena Luciová, Květoslava Mačková, Jitka Málková, Helena Mašková, Drahomíra Motlová, Olga Muchová, Eva Munzarová, Václav Patrný, Hanelora Podzimková, Hana Pospíšilová, Květuše Přibylová, Eva Ráčková, Eva Rüfferová, Marcela Seibtová, Iva Stárová, Helena Tomsová

Třída 4. B

Třídní Z. Šneidarová

Jana Beranová, Dana Bernardová, Milada Crhová, Ludmila Čapková, Dagmar Čáslavská, Anna Drahošová, Jaroslava Fantová, Isolde Ginzelová, Jarmila Hužerová, Dagmar Kroftová, Jaroslava Kuklišová, Lydia Leidorfová, Rudolf Mařík, Lidmila Nováková, Věra Nováková, Stanislav Nykrýn, Věra Studničková, Ivana Třešňáková, Zdeňka Vávrová, Marcela Vlášková, Marie Wintrová

Třída 4. C

Třídní Jakub Metlička

Miroslav Beránek, Jaroslav Černý, Alena Čílová, Alena Dvořáčková, Ladislav Halbich, Milena Hlavatá, Karel Horák, Eva Hrnčířová, Jindřich Krause, Ivo Ládr, Jitka Lepšová, Jiří Lifka, Jiří Mareš, Ivan Perman, Jiří Prokop, Ida Roleizková, Eva Seifertová, Roland Scholze, Věra Sluková, Václav Stejskal, Karel Škoda, Hana Trunečková, Rostislav Úlehla, Jaroslava Zaňáková

Třída 4. S

Třídní Věra Škrlíková

Marie Blandová, Dagmar Cabicarová, Ludmila Dolenská, Emilie Horáková, Marie Hrdá, Eva Chrastilová, Jaroslava Kopáčová, Jana Lišková, Olga Lutovská, Alena Machová, Ludmila Marková, Marie Patková, Milena Pešková, Božena Skočdopolová, Jarmila Šťastná, Milada Štegrová, Libuše Vaňková, Božena Vítová, Božena Vrbová

Třída DSv-2

Třídní Rudolf Nedbal

Krista Dyndová, Irma Engelová, Irma Gažarová, Jana Hájková, Růžena Havránková, Irena Hněličková, Zdeňka Klivická, Norma Kocourková, Gertruda Salomonová, Eva Stejskalová, Emil Vydra

Třída N3

Třídní Vladimíra Novotná

Oldřich Beránek, Ladislav Bláha, Jan Brabenec, Ladislav Brejcha, Jaroslav Bulíř, Miloš Cibulka, Dalibor Daněk, Jiří Fopp, Jan Jůza, Josef Karel, Jaroslav Kittler, Zdeněk Knap, Václav Lešák, Jan Liška, Vlasta Lochmanová, Marie Lorencová, Richard Luhan, Stanislav Myšák, Josef Novák, Eva Pešanová, Ludmila Rolencová, František Rusek, Stanislava Sluková, Miroslav Strolený, Anna Tvrdíková, Alena Vaňková, Vladimír Vorlíček, Jaroslav Weber

Školní rok 1957/1958

Třída 2 Ú

Třídní Josef Beneš

Marie Bursová, Marie Černá, Jitka Hartigová, Irena Hofmanová, Marcela Jílková, Jana Jindrová, Milena Klingerová, Věra Kopáňková, Helga Koudelková, Evelyna Kubešová, Eva Kuberková, Eva Lochmanová, Milena Motyčková, Jaroslava Novotná, Marie Pavlů, Helena Polcarová, Růžena Potůčková, Jana Přikrylová, Erika Salomonová, Maritta Schmiedová, Radomíra Slačíková, Jaroslava Stejskalová, Marie Šíbová, Jana Šípková, Alena Šprojcarová, Eva Štučková, Anna Tomášková, Stanislava Václavíková, Marie Valentová, Věra Vrabcová, Marie Vynikalová, Helena Zelená, Hana Vachová

Třída 4. A

Třídní Cyril Hoidekr

Hana Cinková, Dagmar Antušová, Bohumila Císařová, Libuše Černá, Marta Horátschkeová, Miroslava Housová, Milana Chládková, Trudis Körteltová, Věra Kulhánková, Jindřiška Kutmonová, Milena Chládková, Jana Loudová, Petr Maděra, Věra Nohýnková, Kristina Palmová, Marie Sedláčková, Eva Vácová, Marie Vajnerová, Věra Vaníčková, Alena Weidnerová, Ingrid Zenknerová, Hana Friedrichová, Hana Gamischová, Hana Krausová

Třída 4. B

Třídní Jaroslav Brutar

Marie Akrmanová, Věra Foukalová, Zdeňka Frydrychová, Marie Gürtlerová, Jaroslava Holubová, Markéta Janebová, Jana Kočárníková, Jaroslava Koleníková, Věra Košvancová, Jaroslava Kroupová, Věra Křížová, Eliška Kubíková, Eva Marková, Eva Matějčková, Ludmila Mizerová, Jiřina Pavlová, Helga Pilzová, Jitka Plechatá, Alena Pluhařová, Růžena Potůčková, Eva Pražanová, Ilja Richtermocová, Krista Sieglová, Milena Šprachtová, Jaroslava Šulcová, Květoslava Urbanová, Jaroslava Vavříková, Jana Votrubcová, Jana Weisová, Hana Hessová

Třída 4. S

Třídní Jan Charvát

Jana Ansorgová, Jiřina Böhmová, Renata Burešová, Vladislav Čeřovský, Jana Dlouhá, Vladimír Gebauer, Jaroslava Hajská, Blanka Havlíčková, Miloslav Holub, Helena Chotětická, Rudolf Jelínek, Blanka Jiřičková, Petr Koffer, Josef Koňák, Eliška Kostečková, Luběna Kratochvílová, Jaroslav Kryštofek, Miloslava Kyselová, Jana Laňarová, Blažena Mitscherlingová, Sigrid Müllerová, Eva Němečková, Alena Ronová, Lesněna Surovcová, Vlasta Špísová, Miloslav Šubrt, Doris Schnabelová, Zdena Tuláčková, Jarmila Vodičková, Marie Žabková

Třída D N 3

Třídní Josef Kouňovský

Zdeňka Brunclíková, František Buchta, Miloslav Ceé, Oldřich Cejnar, Věra Fišerová, Miloslav Hanuš, Jiří Hlaváč, Josef Horák, Jana Hujerová, Jiří Kolář, Miroslav Kořínek, Božena Kozlovská, Věra Králová, Stanislav Kučera, Zdeněk Nosek, Růžena Seidlová, Miloslav Skřivánek, Josef Štěpán, Vilém Šulc, Jindřich Vavříček

Třída D Z 3

Třídní Jarmila Ťukalová

Bohuslav Bartůněk, Josef Čech, Miroslav Doležal, Karel Dušek, Eduard Farka, Karel Formánek, Rudolf Heinsch, Jaroslav Kazda, Antonín Ort, Eliška Rejholcová, Jaroslav Scheib, Rudolf Šneller, Ladislav Těhník

Třída DV 2

Třídní Jakub Metlička

Emilie Bláhová, Emil Frencl, Anna Hegrová, Miroslav Hejátko, Božena Hlubučková, Vlasta Holanová, Eva Kocánová, Marie Korbelová, Květa Krausová, Eliška Kropáčková, Jana Kukeňová, Petr Láska, Irena Mandysová, Zdeňka Maturová, Věra Müllerová, Miloš Preisler, Naděžda Richtrová, Květuše Rösselová, Emil Ruml, Blažena Stuchlíková, Karel Sýkora, Eva Šálková, Jarmila Šimková, Jaroslav Trtík, Jarmila Turrová

Třída N3

Třídní Rudolf Nedbal

Josef Bouček, Josef Cerman, Irena Horčičková, Milada Košková (Nekalová), Libuše Patková, Jana Srbová, Ladislav Šolc, Marie Valešová, Marie Zimová

Třída V2 A

Třídní Alena Strunová

Věra Adamírová, Kristina Bártová, Růžena Duspivová, Božena Filipová, Jan Hanuš, Anna Havlíčková, Ludmila Havlíková, Jitka Neumannová, Ladislava Neumannová, Marie Přibylová, Ingrid Riedingerová, Krista Scheinerová, Stanislav Šviha, Vlasta Tachecí, Jiřina Vacková, Eva Vágnerová, Anna Winkelbauerová

Třída V2 B

Třídní Věra Škrlíková

Marie Bílková, Gertruda Fiedlerová, Libuše Hoblíková, Irena Hudáková, Marta Knyblová, Ludmila Kostincová, Věra Kotnová, Věra Koulová, Alena Misařová, Stanislav Roženský, Helena Růžková, Irena Schönbergerová, Danuše Šabatová, Vlasta Štencová, Josef Šťasný, Věra Traxlerová, Anna Vinšová, Marie Voglová, Radmila Vojtíšková, Božena Cachová, Tamara Šmejkalová

Školní rok 1958/1959

Třída 2. D

Třídní Václav Hes

Jana Benešová, Miluše Boháčová, Marie Drahoňovská, Bohumila Foukalová, Renata Görlachová, Božena Havlíková, Anna Hronová, Marie Křížková, Jitka Chlupsová, Marta Jamborová, Vilma Jindrová, Růžena Jirůšková, Iva Krouzová, Zdeňka Křelinová, Miluše Martincová, Miloslava Mendíková, Jaroslava Mocová, Danuše Nekvindová, Voršila Ottová, Anna Pavlasová, Vlasta Petříčková, Jitka Pišlová, Renata Poláková, Marie Prokopová, Helena Provazníková, Eva Radilová, Vlasta Rozkovcová, Lidmila Skrbková, Jiřina Sladká, Milena Sluková, Jaromíra Šelemberková, Růžena Štroblová, Václava Štroblová, Jitka Vaicová, Věra Vitáková, Marie Vodolánová, Traudina Zagarová, Terezie Zakouřilová

Třída 4. A

Třídní Rudolf Nedbal

Alena Brunclíková, Anděla Büchlová, Alena Dušková, Alena Havránková, Jaroslava Kadečková, Jana Kolmanová, Erika Futschiková, Bohuslava Kubatová, František Polák, Jiří Tuček, Dana Kopsová, Margareta Kühnelová, Miroslava Mikulková, Jana Patočková, Oldřich Petrásek, Božena Petržilková, Alena Praisová, Eva Rejzková, Gerlinde Slawiková, Jarmila Škodová, Zdeňka Válková, Karen Wildnerová, Marie Zitová, Eva Žáková, Hana Velková

Třída 4. B

Třídní František Kratochvíl

Jana Barková, Anna Cinertová, Renata Grimmová, Liana Grohová, Věra Havrdová, Stanislava Kudcová, Božena Kalenská, Helena Kósková, Eva Prokešová, Milada Rektorová, Eva Háková, Krista Hortigová, Eva Kašíková, Ivana Kolocová, Ludmila Kottová, Monika Koudelová, Bohumíra Lamačová, Krista Langhammerová, Libuše Mittágová, Marcela Novotná, Marie Polcarová, Marie Širůčková, Miloslava Teislerová, Milena Winklerová, Jana Zejfartová, Krista Žmudová, Hana Horáková

Třída 4. S

Třídní Jakub Metlička

Iva Adamová, Ludmila Fabiánová, Václav Koubek, Eva Krátká, Rudolf Loubek, Jaroslava Čížková, Ludmila Nejedlová, Evžen Hamáček, Danuše Nekvindová, Božena Řeháková, Jindřiška Táboříková, Zdeňka Uhlová, Jaroslava Vachková, Božena Vojtová, Stanislava Voráčková

Třída DN 3

Třídní Jindřich Uhlíř

Ludvík Bém, František Beneš, Mojmír Bleša, Josef Dostál, František Grufa, Miloslav Holas, Jaroslav Hromada, Václav Janda, Josef Kober, Josef Kočí, František Koucký, Jaroslava Kratochvílová, František Krupka, Jiří Linek, Jaroslava Máchová, Jiří Mimra, Miroslav Müller, Josef Němec, Otakar Pavlů, Maruše Pelantová, Josef Polák, Alena Polejová, Marie Pražáková, Jiří Rybář, Karel Svatý, Ivo Šperger, Antonín Vízek, Karel Vlček, Jaroslav Zejbrdlík

Třída DV 2

Třídní Jaroslav Brutar

Věra Havlíčková, Josef Hostaš, Zdeňka Hudská, Jana Janoušková, Božena Johnová, Stanislava Krausová, Kamila Mašková, Iva Mecherová, Krista Paulová, Doris Pošepná-Meierová, Vladimíra Rezlerová, Marie Samoëlová, Ladislava Francová, Jiřina Šubrtová, Zdeňka Těšinová, Josef Trepera, Krista Ulbrichová, Eva Vacková, Vlasta Zajícová

Třída N 3

Třídní Jindřich Uhlíř

Ondrej Babuljak, František Bednařík, Jaroslav Fanta, Jan Hlisník, Miroslav Kalina, Danuše Konrádová, Miroslav Koucký, Josef Málek, Zdeněk Mroženský, Josef Pala, Karel Poustka, Vladislava Švorcová

Třída V2

Třídní Miloslav Novák

Anna Fričová, Helena Horská, Irena Hradecká, Jaroslava Kroužková, Naděžda Krumpová-Ballatá, Zdeňka Nováková-Strádalová, Marie Pacltová, Dana Pavlíčková, Jaroslava Justlová, Miloslava Pešulová, Jitka Poláková, Marie Rozmarová, Marie Rysová, Alena Sejkorová, Marie Šrámková, Květa Vebrová, Jana Zahradníková

Školní rok 1959/1960

Třída 2. D

Třídní Alena Strunová

Jana Benešová, Květa Cejnková, Marie Čermáková, Stáža Čechová, Jaroslava Dundová, Květa Fliegerová, Vladimíra Fulková, Jana Futerová, Libuše Hofmanová, Štefanie Janovičová, Drahomíra Jerieová, Marie Kocárová, Zdeňka Koníčková, Irena Kosinová, Marie Kozáková, Miluše Krátká, Dagmar Nebeská, Stanislava Pekárková, Uta Pospíšilová, Ilja Prokešová, Milena Rulfová, Eva Řeháková, Jana Samešová, Božena Soukupová, Věra Šimková, Milena Švarcová, Dana Tůmová, Marita Wörflová, Hana Horynová, Hana Ulmanová

Třída 4. A

Třídní Josef Tomeš

Jana Baliharová, Gerlinde Bažatová, Jana Bláhová, Miloslava Bobrová, Rozvita Brendlová, Jana Černá, Ludmila Čutková, Jana Drábková, Jaroslava Fliegerová, Věra Halounová, Růžena Havrdová, Marcela Janáková, Jarmila Kolomazníková, Marie Kratinová, Eva Kubínová, Jana Metzová, Alena Nálevková, Eva Palátová, Jarmila Petrásková, Libuše Pokorná, Miroslava Poláková, Milada Riegrová, Marie Rottrová, Zora Satzkeová, Eva Šenková, Jiřina Šolcová, Karina Teichgräberová, Danuše Týčová, Marie Vanerová, Vlasta Volfová, Zdena Zemanová, Hana Fialová, Hana Honzejková, Hana Třešňáková

Třída DV 2

Třídní Jindřich Uhlíř

Hana Bábovková, Maria Antoniwová, Miloslava Bartošová, Marie Čečelková, Marie Haštabová, Ingrid Jandová, Marie Rubešová, Marie Jirušková, Marie Karásková, Brigitta Klápštová, Libuše Knöblová, Věra Kurfiřtová, Jana Pražáková, Jaroslava Prüglová, Ursula Schildová, Helena Šimůnková, Zdeněk Pavelka

Třída N 3

Třídní Josef Kouňovský

Milena Boudíková, Milan Candra, Vladislav Janečka, Vlasta Kuncová, Jaroslava Matoušková, Jana Myšáková, Jana Škodová, Alžběta Růžičková, Gertruda Scholzová, Antonín Suchý, František Šebrle, Miroslav Tesař

Třída V2 A

Třídní Jindřich Uhlíř

Jaroslav Brückler, Jitka Dörflová, Marie Förstrová, Jiřina Funkeová, Květa Průšková, Jindřiška Hlavatá, Ludmila Hrnčířová, Alena Klůzová, Naďěžda Nácovská, Eva Pánková, Kristina Pernerová, Marie Plachá, Alena Pourová, Krista Riessová, Ludmila Sedláčková, Miloslava Segerová, Marie Hegrová, Miloslava Šímová, Doris Škodová, Sonja Štěpánková, Jana Váchová, Staša Vojtíšková, Eva Weinlichová, Anna Zemanová, Hana Hořeňovská, Hana Jezberová

Třída V2 B

Třídní Miloslav Novák

Margita Aspelmayerová, Renata Cihlářová, Ladislav Filo, Olga Forchtnerová, Zdenka Hybnerová, Jaroslava Imbrová, Eva Kadeřávková, Vlasta Kalenská, Václav Korba, Miroslav Košek, Renata Kuncová, Jana Lichtblauová, Marcela Lhotová, Dagmar Martincová, Růžena Dostálová, Mária Mocková, Zdenka Páclová, Růžena Pineckerová, Magdalena Poláková, Stanislava Prajzlerová, Milena Stadtherrová, Vilém Šenk, Anna Šímová, Eliška Tencerová, Jarmila Voláková, Jaroslava Voláková, Jaroslava Justlová, Hana Hanzlová

Školní rok 1960/1961

Třída 2. D

Třídní Jan Charvát

Monika Andrušková, Zdeňka Bohdanecká, Alena Bradáčová, Jana Cafourková, Uta Czeitschnerová, Dagmar Černá, Lidmila Čiháková, Jarmila Dvořáková, Zdena Dvořáková, Marie Fejksová, Hannelore Fritschová, Jaroslava Haňáková, Jana Hořáková, Nataša Hořeňovská, Věra Chocenská, Eva Kvítková, Libuše Levá, Eva Lhotková, Vlasta Maturová, Iva Odehnalová, Jitka Pluhařová, Božena Rozenkrancová, Ingeborg Spitalerová, Alena Stránská, Helena Šolková, Bohumila Štorková, Věra Trojanová, Libuše Tůmová

Třída 4. A

Třídní Jaroslav Brutar

Miloslava Čížková, Jindra Hládková, Ludmila Hnátková, Jana Holá, Štěpánka Holasová, Marie Janatová, Jaroslava Jozková, Stanislava Kobosilová, Milada Kolomazníková, Olga Koptíková, Vlasta Krakovská, Miluše Landmannová, Libuše Pavlíková, Milena Pavlů, Jana Polcarová, Věra Rozkovcová, Josef Sehnoutka, Věra Stočesová, Ursula Straussová, Jindra Svobodová, Krista Svobodová, Věra Škodová, Helena Štefánková, Alena Švermová, Vintéř Tietze, Milena Vaňková, Milada Vostrovská, Eliška Zydrová, Hana Mrázová

Třída DN 3

Třídní Jindřich Uhlíř

Emilie Bláhová, Miluše Brhelová, Irena Franeková, Gerda Grohmannová, Alena Hodboďová, Jiřina Jandová, František Křeněk, Radana Mlejnková, Jindřich Nevyhoštěný, Jarmila Nezdarová, Eva Augustová, Miloš Raše, Vítězslava Richtírová, Emil Ruml, Helena Růžičková, Jaroslav Trtík, Jiřina Židlická

Třída DV 2

Třídní Alena Strunová

Hana Bursová, Hana Dzianová, Jana Bařtipánová, Marie Bergerová, Irena Burešová, Miluše Burgrová, Anna Fabiánová, Marie Jírová, Eva Lebedová, Štefana Grünsteinová, Olga Hornerová, Anna Hrušková, Helena Kašparová, Naděžda Kosová, Agnes Krištofová, Jaromír Kubáček, Jaroslava Labajová, Markéta Podlešáková, Anna Pytlounová, Bohumil Reichl, Marie Rubešová, Marie Veselá, Marie Říhová, Miroslava Ticháčková, Zdeněk Václavík, Ludmila Vaistauerová, Inka Zaschková

Třída V 2a

Třídní Jan Charvát

Hana Čupíková, Milena Bílková, Jaroslava Budková, Ludmila Čejková, Zdeňka Červená, Marie Hegrová, Běla Kašparová, Jitka Klímová, Marie Kocourková, Božena Kovačíková, Jaroslav Krejčíř, Krista Kučerová, Radomila Malá, Josef Marek, Jaroslav Menc, Miluše Ovesná, Marie Peterková, Dana Zavadilová, Marie Prágrová, Věra Roušavá, Marta Růžičková, Jiřina Strnadová, Jarmila Váňová, Anna Vošvrdová, Alžběta Vršková, Dana Jiřičková

Třída V 2b

Třídní Alena Strunová

Marie Bienertová, Uršula Bienertová, Kristina Brendelová, Jarmila Dudíková, Jana Englichová, Věra Holemá, Milena Honzejková, Libuše Chaloupková, Marie Ježková, Božena Judikovičová, Jaroslava Kaplanová, Miroslav Kašpar, Marcela Kleinerová, Věra Kutěnová, Jaroslava Nováková, Miluše Nováková, Josef Paldus, Jaroslava Preusslerová, Ludvika Rychlíková, Zdenka Špringelová, Jaroslav Šváb, Jana Švandová, Jaroslava Trejbalová

Třída V 2c

Třídní Věra Škrlíková

Věra Fejksová, Libuše Halamová, Ljuba Havránková, Jaroslava Kalická, Libuše Májová, Jiřina Marková, Marie Hošková, Alena Nešporová, Zdeňka Nešporová, Ludmila Pokorná, Anna Prachenská, Jaroslava Roubová, Krista Řeháčková, Gerta Schnitterová, Marie Syrová

Školní rok 1961/1962

Třída 2. D

Třídní Květoslav Regner

Marcela Adámková, Eva Bílková, Věra Bozděchová, Marie Brojírová, Libuše Černá, Jiřina Černohorská, Jana Černovská, Eva Holečková, Oldřiška Horáková, Eleonora Hučeková, Věra Jeřábková, Miluše Králová, Věra Kuhnová, Dagmar Kumpová, Věra Martincová, Marie Mixová, Mirona Nevečeřalová, Jana Nohynková, Milena Nováková, Eva Pluhařová, Marcela Rybářová, Marie Šonská, Božena Ulmanová, Drahomíra Ungrová, Drahoslava Vaňoučková, Ludmila Vaněrová, Dana Vlčková, Hana Vorlíčková

Třída 4. A

Třídní Josef Tomeš

Stanislav Brož, Jarmila Bursová, Ladislava Čivrná, Eva Čížková, Iva Dohelská, Ludmila Dostálová, Eva Duňková, Eva Häuslerová, Alena Jíslová, Dana Jislová, Jana Černá, Jana Jírovcová, Jana Kordinová, Jana Lacinová, Věra Martinovská, Dolores Moravcová, Karel Nevečeřal, Soňa Perná, Ingrid Piovesanová, Gizela Polívková, Hana Halamová, Eva Splítková, Jiřina Stejskalová, Věra Šmídová, Jiří Vacek, Marie Vlková, Hana Hýsková, Hana Kolářová, Hana Skalníková

Třída DA 2

Třídní Josef Kouňovský

Božena Bajerová, Jindra Bečvářová, Eva Beldová, Vlastimila Havrdová, Vlastimila Bolardová, Marie Úlehlová, Jaroslav Zatloukal, Jiří Bulvas, Danuše Cejnková, Jana Drábová, Stanislava Drahorádová, Jana Duštová, Irmgard Kitlerová, Václav Klouzek, Vladimíra Koterová, Marie Kozlová, Jan Lederer, Eva Malinová, Anna Pešková, Květa Popová, Milena Půlkrábková, Krista Ryšavá, Annelies Seibtová, Jaroslav Šimůnek, Miloslav Tomášek, Miloslav Vocásek, Hana Vormová

Třída N 3

Třídní Jindřich Uhlíř

Věra Dachovská, Květoslava Gaudlová, Renata Grunertová, Libuše Honsová-Heilandová, Zdeňka Hudská, Marcela Moravcová, Jiří Pešek, Josef Pila, Alois Poch, Věra Popelková, Jarmila Němečková, Anežka Vurmová, Kristína Bártová, Jiřina Brunclíková, Vilma Černá, Emilie Kaiserlíková, Marta Knyblová, Zdeněk Kořínek, Vladimír Kovařík, Jaroslava Marková, Václav Míka, Oluše Plevová, Karel Prchlík, Zdeňka Procházková, Jana Šípková, Jaroslav Šmídmajer, Helena Schmuckerová, Alena Šprojcarová, Anna Tomášková, Stanislava Václavíková

Školní rok 1962/1963

Třída 2. D

Třídní Zdeněk Sobotka

Jitka Braunová, Margit Dolenská, Christa Effenbergerová, Alena Hajnová, Anna Hedbávná, Stanislava Vagenknechtová, Dagmar Hýzlerová, Anna Kopová, Vlasta Kořínková, Jana Krejčová, Táňa Kremplová, Christa Krikorková, Vlasta Kučabová, Antonie Kutifelová, Alenka Matějková, Eva Neumanová, Blanka Novotná, Jaroslava Pálková, Jana Pavlíčková, Libuše Rudolfová, Sonja Rudolfová, Alena Rybová, Alena Smrčková, Milena Srbová, Marie Špelinová, Milená Vítková, Věra Židová, Hana Hysková, Hana Novotná, Hana Prchalová, Hana Rozkošná, Hana Vostrá

Třída 4.

Třídní Zdeňka Barešová

Jindřiška Boštičková, Dagmar Cemprová, Kamila Coufalová, Jitka Červová, Jitka Dostálová, Zdeňka Engererová, Litoslava Fialová, Eva Hlubučková, Zdeňka Hozáková, Jarmila Janečková, Věra Jelínková, Šárka Jiříčková, Věra Kulhavá, Marie Lamačová, Alena Neumanová, Eva Neumannová, Eleonora Novotná, Vladimír Poláček, Jana Prokopová, Jaroslava Rejmanová, Jaroslava Skokanová, Marcela Slavíková, Olga Sluková, Marie Tumová, Irena Tůmová, Hana Kordíková

Třída D 3 A

Třídní Miloslav Novák

Jiřina Bílková, Karel Čech, Růžena Grohová, Jana Hanzalíková, Libuše Horáčková, František Klíma, Marie Marvanová, Ida Matějčková, Drahomíra Minarčíková, Ludmila Musilová, Anna Nováková, Růžena Pomahačová, Věra Regnerová, Josef Rozkovec, Marta Sahrová, Růžena Svobodová, Miroslava Šimůnková, Jana Štěpková, Květuše Tomášková

Třída DN 3

Třídní Eva Hájková

Jiří Belda, Karel Benedikt, Jaroslav Brückler, Vlastimil Buriánek, Jiří Elšík, Vladimír Horáček, Josef Hostaš, Stanislava Jandová, Božena Johnová, Ladislav Kobr, Jaroslava Zrnečková, Věra Kurfiřtová, Naděžda Nácovská, Zdeněk Pochop, Irena Stadlerová, Vilém Šenk, Jovana Šicová, Marie Vokounová, Ladislav Filo, Jindra Hlavatá, Libuše Kejvalová

Třída DS

Třídní František Výkruta

Vladimír Baranecký, Adolf Dvořák, Ladislav Kuželka, Marie Kuželková, Filip Mudrý, Zdena Scholzová, Terezie Svobodová, Alice Vakulová, Václav Vávra, Petr Soudil, Dana Hornová, Alena Štěpánková, Danuše Vondráková, Hana Kordíková, Hana Micková, Hana Rýglová, Eda Lchotzová

Třída V3

Třídní Miloslav Novák

Marie Koublová, Květoslava Kuchová, Růžena Mojžíšová, Marie Nováková, Irena Paroubková, Věra Pižlová, Božena Pokorná, Zdeňka Rosenbergová, Věra Rosůlková, Renata Schäferová, Judita Schubertová, Helena Soukupová, Helena Šikolová, Eva Šlajchová, Marie Šreierová, Ludmila Třešňáková, Dobromila Tůmová, Jarmila Vanerová, Karel Vobecký, Hana Schönová

Třída V5

Třídní František Výkruta

Marie Bílková, Eva Hrníčková, Jana Jodasová, Václav Korba, Vilemína Kymlová, Krista Pernerová, Alena Pourová, František Skutil, Milena Stadthérová, Jindřiška Václavíková, Sonja Výkrutová, Hana Vodvárková

Školní rok 1963/1964

Třída 2. D

Třídní Alena Strunová

Hana Hejčlová, Eva Adolfová, Věra Černá, Milan Doležal, Božena Vondráčková, Bohumila Drbohlavová, Eva Golová, Marie Hamáčková, Jitka Havránková, Libuše Hnátková, Marie Hrabčáková, Jaroslava Karešová, Věra Kavanová, Jana Kněbortová, Marie Kubíčková, Zdeňka Meixnerová, Helena Neubauerová, Jana Patrmanová, Marcela Pěkná, Věra Peřinová, Blanka Pešlová, Josef Pilař, Jaroslava Pivničková, Jiřina Sedláčková, Marie Soudková, Jaroslava Stejskalová, Alena Šintáková, Jiří Šrytr, Olga Šturmová, Marie Thomasová, Naděžda Vaníčková, Věra Vaňurová, Jana Záhorová, Hana Paříková, Hana Volfová

Třída 4.

Třídní Věra Škrlíková

Karel Bárta, Jiří Bonhard, Iva Brožková, Zdena Čekalová, Irena Beerová, Věra Dolejšová, Jana Doležalová, Ludmila Doležalová, Miloslava Fleknová, Vladimíra Grygárková, Ludmila Havlíčková, Zdena Havlíková, Jiřina Heršálková, Alena Hiklová, Richard Hnik, Drahomíra Kadlíčková, Jitka Knoblochová, Luděk Kříž, Jíří Linhart, Stanislava Marksová, Jitka Minaříková, Naděžda Nevyhoštěná, Věra Rybářová, Přemysl Smělý, Jana Sýkorová, Naděžda Šádková, Alena Šandová, Jaroslava Šimičková, Ivana Škodová, Jana Víchová, Jana Vitáková

Třída D 5. A

Třídní Josef Vyhlídko

Miroslav Čejpa, Ludmila Čevelová, Jana Elsnerová, Věra Fejksová, Zdenka Hermanová, Naděžda Hlavová, Vlasta Jelínková, Miroslav Kašpar, Alfred Kiesewetter, Miroslava Krausová, Jaroslava Labajová, František Mašek, Marie Palová, Anna Práchenská, Bohumil Reichl, Alena Skrbková, Danuše Šabatová, Zdeněk Václavík, Zdena Vlachová, Dagmar Žaludová, Bedřich Žárský, Josef Stehlík, Miroslava Mocová

Třída D 5. B

Třídní Anna Kodešová

Věra Bulířová, Jarmila Cabalková, Helga Červenková, Josef Havránek, Miloslava Honsová, Jana Jirků, Ludmila Kalousová, Zdeňka Klivická, Jindřiška Kratochvílová, Sieglinde Kundratová, Jaromír Lukeš, Jaroslava Patřičná, Jaroslav Pochop, Ursula Schildová, Zdeněk Sochůrek, Vladimír Stehlík, Jaroslava Stehlíková, Věra Kestlerová, Jan Vrabec

Třída V 4a

Třídní Josef Kouňovský

Alena Bayerová, Jana Englichová, Květa Fliegerová, Libuše Hoffmanová, Jaromíra Hušková, František Kafka, Věra Karlová, Milena Klingerová, Alena Kvapilová, Jitka Málková, Jana Švandová, Dana Tůmová, Jitka Vaicová, Hana Ulmanová, Marta Laurynová

Třída V 4b

Třídní Josef Dubský

Milena Baumanová, Renata Benešová, Jarmila Beranová, Helena Blaschkeová, Lea Černá, Jarmila Filounková, Anna Güntherová, Zdeněk Hásek, Květa Hladká, Jaroslava Horská, Anna Hronešová, Marta Humlová, Dana Koutníková, Jaroslava Krejčová, Ladislav Linka, Květoslava Lukášová, Ilona Nevyhoštěná, Ludmila Poláčková, Dana Svobodová, Olga Šimková, Jaroslava Turková

Třída V 5

Třídní Jindřich Uhlíř

Růžena Bartoníčková, Anna Bílková, Marie Fajtová, Bohumila Foukalová, Anna Havlíková, Vlasta Holzerová, Anna Hronová, Irena Jínová, Běla Kalinová, Jaroslav Krejčí, Eva Lukášová, Traudina Nemešová, Voršila Ottová, Josef Paldus, Milena Prokopová, Josef Sedláček, Ludmila Skrbková, Marta Smutná, Milada Stehlíková, Jaroslav Šváb, Zdeněk Veselý, Anna Vošvrdová, Ludvika Želinová

Školní rok 1964/1965

Třída 2. D

Třídní Stanislava Janečková

Ivonna Bulířová, Jaroslava Čapková, Alena Černá, Stanislava Desenská, Dana Drobná, Erika Fischböcková, Zdeňka Hádková, Jiřina Honajzerová, Jana Horčičková, Jana Krejbichová, Jana Labajová, Jarmila Maděrová, Jana Mahůtová, Zdeňka Mládková, Anita Müllerová, Marcela Pavlasová, Jana Přívratská, Dana Rajmová, Miloslava Scheibová, Eva Sochorová, Miluška Soukupová, Jana Tomišková, Věra Váňová, Božena Zapadlová, Marie Zichová, Hana Zachová

Třída 4. A

Třídní František Výkruta

Hana Drahoňovská, Jana Čutková, Maruše Dlouhá, Božena Fechtlová, Věra Fišerová, Věra Frydrychová, Miloš Heršálek, Milada Hozáková, Květa Chlíbková, Milena Jandíková, Věra Jiráčková, Ivana Nešverová, Naděje Peslarová, Naďa Prádová, Marie Prskavcová, Marie Secká, Jiřina Sejčová, Norbertina Strunecká, Marcela Šedová, Božena Tomsová, Hana Kořínková, Hana Mužáková

Třída 4. B

Třídní Eva Hájková

Hana Cerhová, Jaroslava Akrmanová, Alena Čechová, Eva Doležalová, Kseňa Gabarová, Božena Jelínková, Marie Jirková, Zdena Kolmanová, Jitka Komárková, Jana Machačová, Věra Marelová, Libuše Mrkvičková, Milena Nováková, Jana Olyšarová, Eva Petříčková, Jana Poláková, Alena Ptáčková, Ludmila Ptáčníková, Věra Sadílková, Marie Sedláčková, Marie Šámalová, Jana Šidlichovská, Anna Vrabcová

Třída D 3b

Třídní Josef Dubský

Eva Beránková, Blanka Buchbergrová, Zdena Flašková, Milada Horáková, Kateřina Hufnágelová, Irena Jarolímová, Karla Klimentová, Věra Kopsová, Blažena Krátká, Brigita Kubicová, Marie Klimentová, Kamila Mikasová, Marie Mykisová, Jaroslava Nováková, Libuše Píchová, Barbora Rösnerová, Květa Řehořková, Jaroslav Tvrzník, Libuše Vrabcová

Třída D 5. A

Třídní Josef Tomeš

Hana Andrečková, Ludmila Dubská, Karel Jakoubek, Božena Klíbrová, Věra Klingerová, Ingriel Kneifelová, Jaroslav Polák, Jaroslava Rychlá, Milena Schwarzová, Miroslava Šuchmanová

Třída D 5b

Třídní Jindřich Uhlíř

Miluše Burgrová, Jiřina Čížková, Renata Domšová, Zdeněk Frejmann, Věra Kynclová, Jarmila Mikulecká, Jaroslava Potůčková, Věra Regnerová, Josef Rozkovec, Josef Suchý, Jaroslava Turková, Jana Fryčková, Olga Balíková

Třída DA 3

Třídní František Výkruta

Oldřich Berný, Sieglinda Dittrichová, Waldrund Ježková, Anna Lišková, Karel Pospíšil, Jana Šmejcová, Jiří Štěpánek, Ladislava Vaverková, Venuše Zemanová

Třída V 5 A

Třídní Anna Kodešová

Alena Bayerová, Jana Euglichová, Květa Fliegerová, Libuše Hoffmanová, Jaromíra Hušková, František Kafka, Věra Karlová, Milena Klingerová, Alena Kvapilová, Marta Laurinová, Jana Švandová, Dana Tůmová, Hana Ulmanová

Třída V 5 B

Třídní Josef Vyhlídko

Milena Baumanová, Olga Forchtnerová, Hannelore Fritschová, Anna Gűntherová, Zdeněk Hásek, Anna Hronešová, Marta Humlová, Václav Kněbort, Jaroslava Krejčová, Květoslava Kuchová, Jiřina Píšová, Věra Rosůlková, Jaroslav Sedláček, Jarmila Šimková, Věra Trojanová, Dobromila Tůmová, Ludmila Třešňáková, Jarmila Vanerová, Daniela Vítková, Karel Vobecký, Ladislav Linka

Školní rok 1965/1966

Třída 2. D

Třídní Jan Valenta

Alena Augustinová, Pavla Bednaříková, Helena Bílková, Marie Bulířová, Milena Černá, Václava Dubská, Soňa Erlebachová, Bohumil Fiala, Zdenka Havlíčková, Josef Huml, Marcela Jiroušková, Eva Stříhavková, Ladislava Jungová, Alena Košťálová, Jana Koutová, Jitka Kubáčková, Eva Kučerová, Bohuslava Labská, Jaroslava Müllerová, Helena Nová, Jiřina Patočková, Miroslava Pecharová, Eliška Ptáková, Annelies Reineltová, Zdeňka Rezlerová, Milena Soudilová, Jana Spilková, Miloslava Šnajdrová, Ivana Žeravská, Hana Ládková, Hana Řepová, Hana Táborská

Třída 3. C

Třídní Rudolf Hübner

Hana Havrdová, Iša Černá, Václavka Dostálová, Jaroslava Erbertová, Ludmila Farkačová, Marie Habrová, Marie Hajšová, Jiřina Hanzlová, Jaroslava Hejdová, Libuše Hlavatá, Jana Hoblíková, Věra Koprdová, Marcela Koutová, Marcela Nevyhoštěná, Jana Podlipná, Marie Rektorová, Jana Štěpánková, Jana Tomášková, Věra Valová, Jana Zikmundová, Miroslava Židlická, Hana Sedlatá, Hana Stancová

Třída 4. A

Třídní Jiří Veselý

Soňa Boučková, Miloslav Dudek, Jarmila Ducháčková, Pavel Dunda, Renata Dvořáčková, Václav Hloušek, Marie Boudíková, Vilém Janko, Blažena Jiráčková, Miroslava Košťálová, Jiří Nešvera, Marta Janků, Jan Jedinák, Oldřich Korytář, Zdena Kubíková, Olga Kučerová, Marián Máj, Věra Plhalová, Milan Šmaha, Ivan Šmíd, Jaroslava Šmídová, Vlasta Trčková, Jaroslav Wittmayer, Marie Hahnelová, Marie Podhájecká, Jiří Nešvera, Ivan Soukup, Jaroslav Steklý, Hana Lhotová, Eva Hudská

Třída 4. B

Třídní Stanislava Pelzová

Jana Bernardtová, Radoslava Endlerová, Libuše Fišerová, Miroslava Grimová, Jiřina Halamová, Alenka Hujerová, Ludmila Jaseňáková, Alena Chvalinová, Helena Miláčková, Eva Zelísková, Jaroslava Jelínková, Alena Kracíková, Věra Králová, Eleonora Markevičová, Ladislava Mašková, Dagmar Meierová, Helena Nidrlová, Olga Novotná, Olga Orctová, Václava Říhová, Marie Semeráková, Lenka Štěpánová, Miroslava Šulcová, Vladímíra Velová, Jaroslava Vítková, Eva Zusková, Eva Burešová, Hana Novotná

Třída D 3b

Třídní Stanislava Janečková

Eva Čejková, Zdenka Doškářová, Oldřich Keprt, Zdenka Šilhanová, Anna Lukešová, Jitka Normanová, Vlasta Pitterová, Zdenka Přibová, Pravomila Prokešová, Jarmila Pujmanová, Blanka Rálková, Miroslav Soukup, Květa Studená, Jiřina Škudrnová, Ladislava Váňová, Stanislava Lacinová

Třída D 5

Třídní Vlasta Jůzlová

Miroslava Ciprová, Jaroslava Havlová, Jitka Málková, Ladislav Linka, Jiřina Špalková, Jiřina Klosová, Vladimíra Kotková, Edith Nohýnková, Vladimíra Poláková, Věra Roušová, Květa Andělová, Ingrid Bergerová

Třída DA 3

Třídní Eva Hájková

Jaroslav Doubek, Konstantin Gromovský, Zdeněk Hlava, Věra Kalousová, Jana Marková, Jan Mervart, Heidrun-Stöhrová, Edita Švarcová

Třída V 3a

Třídní Jan Novosad

Milan Doležal, Irena Jadrná, Věra Juračková, Miroslav Košek, Anna Škrbelová

Třída V 3b

Třídní František Výkruta

Jan Ambra, Květuše Ehlová, Emilie Frková, Kateřina Kubová, Drahomíra Macková, Danuše Němečková, Zdenka Schneiderová, Evžena Šnitarová, Jolanda Šámalová, Helena Šefrová, Olga Šmídková, Věra Vondráčková

Třída V 5

Třídní Eva Hájková

Ludmila Čiháková, Alena Regnerová, Alena Čílová, Marie Mitová, Eva Pluhařová, Blanka Hornychová, Marie Fialová, Zdeňka Pavlíčková, Luisa Burdová, Eva Švandová, Ludmila Vaněrová, Drahoslava Vaňoučková, Doris Zelenková, Věra Klingerová, Jana Černovská

Školní rok 1966/1967

Třída 2. A

Třídní Zdeněk Sobotka

Hana Faiglová, Hana Falcová, Marie Bažantová, Alena Bocková, Helena Bryndová, Zdenka Burianová, Marie Daňková, Jaroslava Hádková, Eva Hušková, Marcela Jandurová, Alena Janoutová, Marie Jiříčková, Jindra Kasalová, Eva Kirschnerová, Olga Kratochvílová, Vladimíra Mihalová, Magdalena Nováková, Věra Novotná, Jana Petráčková, Marta Podlipná, Brigitta Sedláčková, Jana Šmatlánová, Alena Štětinová, Jana Tomešová, Karel Trla, Jana Vacková, Zdena Vlasáková, Vlasta Zítková, Miluška Zlatníková, Lenka Živnůstková

Třída 3. C

Třídní František Vobořil

Eva Beranová, Jitka Bradáčová, Dagmar Čápová, Marcela Horáková, Gisela Gräperová, Anna Janečková, Karla Juchelková, Jindra Koťátková, Bohumila Králová, Hedvika Kučerová, Věra Mixová, Ludmila Nováková, Růžena Páblová, Irena Pažoutová, Danuše Siblíková, Miluše Šlechtová, Soňa Šoltysová, Ota Tajbnerová, Ivona Trnková, Hana Kovandová, Hana Nohýnková, Hana Palečková

Třída 4. A

Třídní Eva Hájková

Jana Brožová, Václav Burjánek, Ivana Červenková, Viliam Daniška, Eva Dočekalová, Věra Hilbertová, Jana Hušková, Petr Chládek, Vilém Janko, Jana Jelínková, Jana Jeřábková, Josef Pavlišta, Eva Jirásková, Jana Kafková, Bohumil Kocourek, Miluše Kupcová, Věra Lejsková, Jiří Mitlehner, Lydie Pelantová, Alena Pilíková, Stanislava Pittnerová, Miroslav Porš, Jiřina Svárovská, Květoslava Šedová, Jarmila Šperková, Milena Švarcová, Vladimír Ulman, Helena Zubíková, Hana Maternová, Hana Zemanová

Třída 4. B

Třídní Ivo Jebavý

Zdeňka Berková, Eva Bernerová, Jitka Cerhová, Libuše Havlová, Vlasta Hronová, Anna Kafková, Miloslava Knapová, Libuše Kramářová, Vladimíra Lišková, Magda Lochnerová, Stanislava Mazačová, Marie Milerová, Jaroslava Nováková, Ivana Pipková, Miroslava Poplužníková, Helena Püntschuhová, Růžena Rolcová, Libuše Rollová, Květuše Řezníčková, Miluše Sedlatá, Jaroslava Slavíková, Ludmila Straková, Eva Suchánková, Jaroslava Svobodová, Alena Špicarová, Jiřina Šrámková, Miluška Vosolová, Lenka Vrbatová, Hana Válková

Třída D 3

Třídní Alena Strunová

Irena Baumová, Helena Hádková, Jana Dragounová, Ivana Fleknová, Libuše Halamová, Marie Herajnová, Věra Kouřilová, Eva Lišková, Anna Pačesová, Dagmar Spinová, Vladislava Zakouřilová, Josef Ottmar, Jana Holečková, Jaroslava Jirásková, Jarmila Karásková, Marie Peldová, Marie Rajnová, Libuše Schölerová, Věra Štěpánková, Ladislava Vrabcová, Květa Žaludová, Helená Hádková, Květuše Sittová, Danuše Zehová

Třída D 5

Třídní Stanislava Pelzová

Hana Andělová, Emil Blažek, Ingrid Bergerová, Zdena Flašková, Václav Hádek, František Hanus, Ladislav Linka, Jaromíra Prüglová, Kamila Mikasová, Anna Naimanová, Libuše Píchová, Stanislav Sušek, Libuše Vrabcová, Hana Zlatníčková, Václav Bartoš

Třída DA 3

Třídní Josef Vyhlídko

Jana Fišerová, Jiřina Gajdošová, Helena Hofhanslová, Olga Honegrová, Zdeněk Sýkora, Zdena Šimková

Třída V 5

Třídní Jindřich Jůzl

Květoslav Basl, Jiřina Císařová, Marie Fejksová, Samuel Guttman, Jindřiška Janečková, Alena Kadlecová, Věra Kuhnová, Eva Kvítková, Irena Legnerová, Zina Michelová, Jaromíra Prüglová, Jiřina Špalková

Školní rok 1967/1968

Třída 2. Da

Třídní Zdeňka Barešová

Hana Felknerová, Marcela Antušová, Vladimíra Bodláková, Dagmar Brožová, Miroslav Brůcha, Irena Cucíková, Ludmila Červinková, Libuše Dalecká, Jaroslava Dvořáková, Květa Fejfarová, Bohumila Holá, Dagmar Holubcová, Jaroslava Chaloupková, Ivana Chmelíková, Zdeňka Procházková, Alena Rozkovcová, Marta Rypačková, Václava Soldátová, Ladislava Šikolová, Dagmar Vaníčková, Dagmar Velechovská, Drahuše Vlková, Luboš Vocásek, Věra Zakouřilová

Třída 2. Db

Třídní Vlasta Jůzlová

Hana Havlová, Mironka Andršová, Alena Brockeltová, Blažena Buriánková, Jiřina Cafourková, Ivana Dlasková, Marta Dostálová, Vlasta Dudová, Helena Englová, Olga Havlíčková, Alena Kleplová, Luďka Konývková, Eva Lhotáková, Jiřina Urbanová, Jarmila Marková, Zdena Mrákotová, Věra Prokůpková, Miloslava Roštejnská, Markéta Ručková, Ladislava Šiklová, Dáša Teplíková, Eliška Tesařová, Dagmar Vaníčková, Olga Velenovská, Věra Vítková, Irena Vondrová, Alena Zetová, Hana Zatřepálková

Třída 3. C

Třídní Alena Strunová

Jitka Arazimová, Zuzana Braborcová, Ilona Ceralová, Anna Dostálová, Alena Horáková, Dana Klucká, Dana Kotrčová, Eva Kubálková, Eva Kunstová, Marie Landová, Anna Laščeková, Anna Mačejovská, Jaroslava Martincová, Marcela Meixnerová, Věra Nayperková, Jiřina Prchalová, Naděžda Rautenkrancová, Dana Ručková, Jarmila Stehlíková, Věra Šimků, Věra Tománková, Libuše Tylšová, Jaroslava Vinšová, Jitka Zelenková, Hana Šemberková, Růžena Fajmonová, Eva Grimová

Třída 4. A

Třídní Bohumil Brabenec

Hana Brázdová, Hana Hesová, Miloslava Adamová, Zdenka Bohatová, Ladislava Bretšneidrová, Jaroslava Bulířová, Iva Diblíková, Věra Divišová, Miluše Dostálová, Marie Fialová, Jana Hofmanová, Marie Honsová, Venuše Jakubůvová, Věra Jeníčková, Eva Kaiserová, Jaroslav Klouček, Jana Labajová, Jaroslava Luňáková, Marie Malinovská, Miluše Ulmanová (Matysová), Alena Polednová, Dana Stejskalová, Eva Svobodová, Alena Špotová, Zina Tučková, Jana Vundererová, Oluša Zlatníková, Helena Živnůstková, Hana Konštiaková, Hana Kubáčková, Hana Žmudová

Třída 4. B

Třídní Jan Novosad

Marie Bošková, Ilona Brázdová, Ludmila Brdičková, Jaroslava Čamrová, Jaroslava Čapková, Jana Drašarová, Václav Duben, Jindra Fialová, Eva Fröhlichová, Libuše Havelková, Věra Hrdinová, Miroslava Kainová, Jitka Košťáková, Jaroslava Kotková, Dagmar Kratochvílová, Libuše Kukeňová, Věra Mertová, Eva Miškovská, Ivana Nejedlá, Miloslava Niklová, Dagmar Novotná, Dagmar Pazderníková, Vlasta Ročková, Květa Síglová, Miroslav Štajner, Světla Tvrdá, Marta Vávrová, Kristina Volavková, Alena Vrabcová, Jan Záruba

Třída D 3

Třídní František Vobořil

Iva Beránková, Zdena Hádková, Stanislava Lacinová, Květa Růžičková, Miroslav Studnička, Eliška Sukovatá, Edita Šimáčková, Růžena Vacířová, Josef Vele

Třída D 3b

Třídní Josef Dubský

Marie Zaydlarová

Třída D 5

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Klemensová, Zdenka Doškářová, Ema Fléglová, Vítězslava Lásková, Danuše Němečková, Kateřina Kubová, Ladislava Váňová, Květa Řehořková, Miroslav Soukup, Jiřina Škudrnová, Milan Doležal, Miroslav Košek, Blanka Pešlová, Alena Šintáková, Dagmar Hýzlerová, Charlota Salačová

Třída DA 3

Třídní Eva Hájková

Jaroslava Dlabolová, Libuše Hodaňová, Věra Hrušková, Eva Koťátková, Jana Marešová, Zdenka Mimrová, Helena Mudrá, Libuše Procházková, Karel Rieger, Jiřina Melounová, Eva Rydvalová, Ludmila Řepová, Eva Sochová, Emílie Tůmová, Marie Žídková

Třída V 3a

Třídní Jindřich Uhlíř

Jana Burešová, Jana Čermáková, Věra Černá, Květoslava Čílová, Jana Fraňová, Jana Fuchsová, Věra Hájková, Květoslava Hájková, Eva Jágrová, Bohumila Matějovská, Milena Minariková, Marie Pelcová, Věra Rabová, Blanka Řepová, Milada Sedláčková, Zdena Smrčková, Helena Štaflová, Jaroslava Zavadilová, Hana Prchlíková

Třída V 3b

Třídní Vlasta Jůzlová

Alena Augustinová, Marie Bulířová, Eva Grollová, Zdena Havlíčková, Jana Koutová, Marta Krupková, Jiřina Vašků, Doris Meierová, Jana Vacková, Božena Vanšurová, Hana Řepová

Školní rok 1968/1969

Třída 2. D

Třídní Stanislava Dlouhá

Alena Bartůňková, Bohumila Čermáková, Dana Červinková, Pavla Březinová, Soňa Heroutová, Vlasta Chroustová, Dana Kynzlová, Hana Najmanová, Věra Čihulová, Věra Fišarová, Jarmila Frühbauerová, Eva Horčičková, Jana Jírová, Květuše Kavanová, Jaroslava Kozová, Božena Lacinová, Alena Lukačíková, Václava Mužáková, Věra Otradovská, Alena Plachá, Jaroslava Polanská, Lidmila Pospíšilová, Blanka Sluková, Milena Staubmanová, Věra Sunková, Marcela Šorelová, Jiřina Urbanová, Věra Veselá, Jaroslava Věchtová, Hana Nováková, Hana Pavlatová

Třída 3. C

Třídní Karel Nejedlý

Dagmar Valnohová, Věra Porschová, Dagmar Bartoníčková, Mirka Hrubešová, Jaroslava Štolovská, Helena Medková, Věra Stuchlíková, Dagmar Švarcová, Dana Pavlíčková, Jiřina Maršíčková, Hana Nováková, Milena Jakubová

Třída 4. A

Třídní Václav Kazda

Bohuslava Divišová, Jaroslava Hačecká, Jarmila Hnízdilová, Alena Hofmanová, Renata Horčičková, Helena Charvátová, Věra Kohoutová, Eva Bursová, Jaroslava Svobodová, Dana Kolaříková, Eva Křížová, Helena Lanková, Libuše Losenická, Libuše Mašínová, Jaroslava Misarová, Irena Mizerová, Ivanka Nejedlová, Helena Nýčová, Iva Otrubová, Marta Pisková, Helena Pohlová, Jana Rožková, Oldřiška Suchochlebová, Václava Šindelářová, Anežka Tulachová, Helga Zemanová, Jarmila Žáková

Třída 4. B

Třídní Xénia Gilíková

Eva Čiperová, Daniela Dušková, Květoslava Frýdová, Květuše Fürstová, Anna Hájková, Jarmila Horáková, Danuše Hottková, Jana Jeřábková, Jitka Jochmanová, Alena Kasalová, Věra Klingerová, Emilie Kondášová, Jitka Kracíková, Marie Leváková, Alena Maixnerová, Jaroslava Mužáková, Jana Návesníková, Aranka Sedláčková, Miluše Šimáňová, Bohuslava Šťastná, Věra Trejbalová, Jana Tumová, Dana Valkounová, Dagmar Müllerová, Alena Švarcová, Hana Rulcová, Hana Škrabáková

Třída D 5

Třídní Ivo Jebavý

Věra Kouřilová, Eva Lišková, Josef Ottmar, Dagmar Spinová, Vladislava Zakouřilová, Danuše Zehová

Třída DA 3

Třídní Dagmar Bubníková

Jiřina Horčičková, Ludmila Hubálková, Alena Justová, Jindra Pechová, Josef Pokorný, Jiřina Urbancová, Stanislava Vychodilová

Třída V 5

Třídní Karel Nejedlý

Jiří Belda, Zdeňka Bernátová, Yvona Bulířová, Dana Drobná, Ivana Hovorková, Jaroslava Karešová, Eva Kouřilová, Jana Krejbichová, Jana Mahútová, Zdeňka Kvapilová, Anita Müllerová, Věra Peřinová, Helena Riegerová, Božena Rozenkrancová, Anna Sovová, Jana Vaňoučková, Věra Váňová, Jana Červená

Školní rok 1969/1970

Třída 2. Da

Třídní Alena Strunová

Alena Černá, Ivana Dlasková, Jana Došková, Stanislava Drašnarová, Jiřina Felcmanová, Eva Hnídková, Jarmila Janatová, Jana Jungmanová, Ivanka Jůzová, Zuzana Kavanová, Lenka Kopalová, Milena Koprivnikarová, Miluše Kynclová, Vlasta Leukertová, Renata Misíková, Aglaja Munzarová, Ivanka Najmonová, Jaroslava Pavlíčková, Jindra Plechatá, Jana Poláková, Jiřina Prokůpková, Alena Skálová, Blažena Strnadová, Marie Šámalová, Věra Školařová, Milada Šupová, Dana Štěrbová

Třída 2. Db

Třídní Jana Podholová

Hana Hýsková, Lenka Domecká, Alena Hacklová, Marie Havlíková, Soňa Heroutová, Eva Horáčková, Helena Horčičková, Milan Hradecký, Eva Hybnerová, Dagmar Kopalová, Jaroslava Krejčová, Jana Kutišová, Renata Lindauerová, Věra Lukešová, Jana Miličková, Soňa Mocová, Alžběta Pardeková, Lenka Rázová, Sylva Šandová, Drahomíra Šanovcová, Alena Šejdová, Oldřiška Štencová, Jiřina Štrosová, Naděžda Zamazalová

Třída 4.

Třídní František Výkruta

Hana Bobková, Dana Bursíková, Jaroslava Bursová, Jana Červinková, Věra Durdová, Ilona Gaďourková, Stanislava Hořáková, Eva ježková, Olga Jirkalová, Eva Kellerová, Irena Kubínová, Marie Kučerová, Miroslava Medková, Jaroslava Mizerová, Milena Nováková, Alena Plíšková, Jarmila Preislerová, Bohuslava Pšeničková, Eva Rybová, Ludmila Řezáčová, Milena Slezáková, Bronislava Smutná, Jana Sotonová, Jaroslav Strnad, Miloslava Šepsová, Daniela Šírová, Věra Tvrzníková, Marie Vrabcová, Marie Zoubková

Třída 4. C

Třídní Karel Nejedlý

Eva Benešová, Marie Čemusová, Blanka Dvořáková, Ladislava Rybářová, Dagmar Francová, Jaroslava Jiránková, Věra Kulhánková, Lenka Netuková, Marcela Pechatá, Miloslava Sochorová, Anna Surovková, Sylvie Süsserová, Marie Šimonková, Jana Trucková, Libuše Vokálová, Naděžda Vráblíková, Dagmar Zimová, Hana Kubiková, Hana Nevšímalová

Třída D 5

Třídní Josef Vyhlídko

Zdena Hádková, Libuše Halamová, Dana Krejčová, Květa Růžičková, Miroslav Studnička, Edita Šimáčková, Dana Rajmová

Třída DA 3

Třídní Mária Klimentová

Olga Dotlačilová, Eva Nováková, Jiřina Melounová, Bohuslava Opočenská, Dagmar Smetanová, Jana Vaváčková, Jindřich Kročil, Lenka Maryšková, Hana Maříková

Třída V 3a

Třídní Josef Vyhlídko

Růžena Berecková, Jana Břízová, Anežka Damašková, Dagmar Harvánková, Marie Hofmanová, Marie Jankulíková, Božena Jenčová, Milena Křížková, Margit Kulhánková, Dagmar Rajmová, Oldřiška Reslová, Jarmila Stričková

Třída V 5

Třídní Jindřich Uhlíř

Alena Boháčová, Václava Dostálová, Jaroslava Erbertová, Eva Grollová, Květoslava Hájková, Jiřina Hanzlová, Zdena Havlíčková, Božena Hradecká, Bohuslava Kobosilová, Marie Sechovská, Jana Vacková, Věra Zadinová, Hana Matějková, Hana Řepová

Třída VA 3

Třídní Zdenka Barešová

Jana Bursová, Jana Čejková, Eduard Grosslicht, Tamara Grünová, Eva Havlíková, Jindřich Kročil, Drahoslava Johanusová, Jana Jaklová, Jitka Pavlů, Josef Skřivánek, Blanka Daněčková (Vašátková), Hana Zabloudilová

Školní rok 1970/1971

Třída 4. A

Třídní Ivo Jebavý

Hana Červová, Ivan Bacmaňák, Alena Doubková, Marta Drápalová, Goldstein Boris, Tejnská Věra, Eva Frassová, Jaroslava Hejzdralová, Vladimír Holub, Miloš Horák, Marie Charvátová, Olga Janitorová, Vladimíra Ježková, Věra Jiřenová, Vladimír Kožich, Jiří Novotný, Milena Pacltová, Jana Pelantová, Jana Petrová, Marcela Podehradská, Anděla Říhová, Dana Smrtová, Ladislav Svoboda, Marcela Tomanová, Dagmar Třešňáková, Zdeňka Vasserbauerová, Milena Veldová, Věra Volská, Pavel Vorlíček, Helena Zalabáková, Eva Zárubová, Alena Žižková, Hana Reslová, Hana Stehnová

Třída 4. B

Třídní Jindřich Jůzl

Alena Ambrožová, Věra Bartošová, Jana Bártová, Renata Belingerová, Vladimíra Bodláková, Milena Čílová, Zdeňka Faltysová, Božena Havlová, Eva Hrabalová, Jana Jandová, Marie Jedličková, Jana Jílková, Violeta Jiráčková, Radomír Jisl, Eva Juhová, Naděžda Konišovská, Jaroslava Kyzivátová, Ludvika Matějovičová, Marta Mikulecká, Zora Mladenová, Věra Mydlářová, Vlasta Němcová, Jana Ondráčková, Jarmila Oupická, Libuše Pacltová, Dana Plchová, Dana Pospíšilová, Milena Rieglová, Miluše Scheibová, Petr Soudil, Helena Šemberková, Alena Vacková, Luboš Vyhlídko

Třída 4. C

Třídní Jaroslava Tomášková

Hana Cappellari, Hana Hádková, Dana Černohousová, Zuzana Deublová, Marcela Hendrychová, Jana Horáková, Bohuslava Jamborová, Stanislava Jerieová, Alena Kaušková, Jitka Kopecká, Jitka Kostková, Milena Kracíková, Zdena Kynclová, Libuše Šimonová, Jitka Mařasová, Ivana Merclová, Jaroslava Najmanová, Magdalena Nickelová, Nataša Stulíková, Alena Šimková, Jitka Cihlářová, Iva Šulcová, Radmila Tauchmanová, Irena Tesková, Alena Trpišovská, Jaroslava Tůmová, Věra Vaitová, Soňa Vaňková, Jarmila Frühbauerová, Hana Šrůtková

Třída D 3

Třídní Jitka Hnilicová

Jiřina Cafourková, Jitka Hodinářová, Danuše Kalivodová, Bohumila Kochová, Jana Koutová, Jana Jirásková, Jana Pacáková, Marie Pelantová, Anna Pospíchalová, Helga Reinerová, Miloslava Roštejnská, Jaroslava Tomešková, Růžena Vošvrdová

Třída D 5

Třídní Eva Tejchmanová

Anna Klozová, Ivana Loutkotová, Jana Lysáková, Soňa Skalská, Božena Nováková, Uršula Preislerová, Helena Řehořková, Libuše Schölerová, Marie Stránská, Vítězslav Švitorka, Josef Vele

Třída DA 3

Třídní Vlasta Jůzlová

Vladimíra Bahníková, Miloslava Cellerová, Miloslava Čermáková, Eva Jiskrová, Marcela Lemberková, Jana Patočková, Jana Suchánková, Božena Šebková, Jan Tomíček, Eva Trešlová, Václav Trešl, Radka Ministrová, Marta Mazánková

Třída V 5

Třídní Jindřich Uhlíř

Hana Falcová, Hana Kovandová, Alena Balatková, František Beran, Iša Černá, Jiřina Fukárková, Jana Gürtlerová, Jana Horáčková, Annelies Reineltová, Alena Suttnerová, Miroslava Zíková

Školní rok 1971/1972

Třída 2. A

Třídní Jan Novosad

Eva Borisová, Kristina Brádlová, Dagmar Čivrná, Petr Flejberk, Petr Grim, Jiřina Hajslová, Zdena Hyzlerová, Anna Jerandidu, Alena Kerdová, Dagmar Kopuletá, Luďka Kunešová, Ivana Kyselová, Dana Levorová, Marie Martínková, Vladěmíra Mocová, Jaroslav Netušil, Regina Neumannová, Zdena Nováková, Eva Pokorná, Stanislava Smejkalová, Dana Sobotová, Kristina Šemberková, Eva Šléglová, Alena Štrymplová, Jana Valešová, Miloslava Vaňková, Helena Vlková, Dagmar Zálabská, Soňa Žánová, Iva Třísková, Hana Mužáková

Třída 4. A

Třídní Stanislava Janečková

Hana Cinková, Hana Gottwaldová, Taťjána Kratochvílová, Ivana Beldová, Jitka Borůvková, Irena Brousková, Helena Brücklerová, Eva Březinová, Alena Machačová, Milada Červová, Eva Doleželová, Jiří Fiala, Boris Goldstein, Ivana Havelková, Eva Havránková, Vladimíra Havránková, Ivana Horová, Jana Jeriová, Eva Kasalová, Marcela Koberová, Marcela Kopalová, Blanka Kvíčalová, Vlasta Matějová, Eva Najmanová, Libuše Němečková, Marie Nováková, Blanka Patrná, Petr Smolař, Jaroslava Stoklasová, Milan Šiška, Eva Štěchová, Dana Šukalová, Jana Válková, Hana Pavlatová

Třída 4. B

Třídní Zdenka Barešová

Eva Hudcová, Vítězslava Hudcová, Slavomíra Jágrová, Ivan Kopecký, Marie Košková, Eva Košťáková, Eva Lohutínová, Jana Očková, Maria Pešanová, Helda Pischeltová, Jarmila Prchalová, Miloš Prchlý, Jaromíra Přepechalová, Milada Řežábková, Jana Slavíková, Ivana Smetáková, Helena Strnadová, Miloslava Sýkora, Jana Šimková, Jana Šulcová, Drahuše Trčková, Ludmila Tvrdá, Zdenka Václavíková, Lenka Vachová, Radoslava Vávrová, Drahoslava Vejnarová, Luboš Vocásek, Miroslava Vokráčková, Ingeborg Zimmermannová, Zdeňka Zurčínová, Eva Žánová

Třída 4. C

Třídní Rudolf Hübner

Hana Krišalová, Libuše Burešová, Věra Doležalová, Helena Dvořáková, Jana Faitová, Lenka Foltýnová, Věra Gothardová, Jarmila Hetlfeišová, Dagmar Jirkalová, Květoslava Kaoková, Danuše Kružíková, Jarmila Leimerová, Jiřina Lukášková, Viola Malošová, Jana Michalová, Bedřiška Němcová, Jaroslava Otrubová, Dana Petržilková, Růžena Pileková, Jitka Potočková, Magdalena Pragerová, Vlasta Rubášová, Stanislava Skrbková, Helena Somusiová, Alena Svatoňová, Miluše Svitáková, Helena Ševčíková, Eva Šimonová, Dagmar Vandová, Věra Velcová

Třída 2. AK

Třídní Jiřina Melenová

Zdenka Benešová, Anna Bulířová, Slávka Formanová, Vladimír Hák, František Haršanyi, Milena Hubatá, Jaroslava Jágrová, Jana Náhlovská, Lenka Krejná, Eva Kubešová, Jiří Oehl, Miluše Pavlíková, Alena Petrášová, Stanislav Pěnička, Milena Lálová, Jaroslava Sikstová, Rudolf Stára

Třída DA 3

Třídní Vlasta Jůzlová

Jana Hlaváčková, Kristina Ježková, Miloslava Podroužková, Olga Sládková, Ivana Suchlová, Zdeňka Havránková, Marta Tondrová, Jana Tvrdá

Třída V 3 a

Třídní Eva Tejchmanová

Ludmila Berkovičová, Jaroslava Cermanová, Růžena Kolmanová, Jaroslava Kracíková, Marie Macková, Eva Matlochová, Eva Langmajerová, Irena Schneiderová, Alena Václavíková, Květa Zderadičková

Třída V 5

Třídní Věra Jedličková

Marcela Antušová, Irena Udatná, Marie Doubková, Růžena Danihelová, Dana Hrubešová, Jan Jarolím, Irena Kašparová, Jitka Kmochová, Jarmila Marková, Květoslava Olekšáková, Zdena Rezlerová, Věra Ročková, Marta Miřejovská, Zdeněk Táborský

Školní rok 1972/1973

Třída 2. D

Třídní Jitka Hnilicová

Hana Bohuňková, Eva Česlicová, Dagmar Čermáková, Helena Daďourková, Ladislava Drahá, Jaroslava Fialová, Miroslava Forejtová, Iva Gabrielová, Jana Hnídková, Jana Honzejková, Radka Chlumová, Marie Janatová, Ivana Kalinová, Dana Knéblová, Jaroslava Kožnarová, Božena Krulišová, Věra Kutílková, Božena Kůželová, Jana Lanková, Květa Mirková, Jitka Mirovská, Dana Pluhařová, Lenka Pomezná, Karla Ransdorfová, Milena Růtová, Jiřina Slomková, Eva Solejová, Anna Stanislavová, Anna Syčová, Marie Škodová, Zdena Vašková, Stanislava Vrančíková, Hana Poláková

Třída 4. A

Třídní Jiří Janáček

Soňa Adamcová, Zlata Boháčová, Jitka Břinčilová, Ivana Burešová, Lidmila Černá, Zbyněk Hanzal, Jiří Kalenský, Alena Lázničková, Marie Mužáková, Eduard Pekař, Miroslav Polák, Jindřich Prokš, Milada Stránská, Eva Susková, Alena Svobodová, Jindřich Šotola, Zdeňka Tříšková, Zdeňka Vanerová, Hana Niedermertlová, Hana Přívratská

Třída 4. B

Třídní Věra Jedličková

Hana Kalfeřtová, Stanislava Bartošová, Táňa Bartošová, Jiřina Bláhová, Jiřina Brunclíková, Alena Egrtová, Marie Havlíková, Dagmar Hladká, Marcela Hrdinová, Marta Jacinová, Anna Jančová, Božena Kašpereková, Lenka Kopalová, Jitka Kukeňová, Eva Langrová, Milada Lhotáková, Alena Mrázková, Blanka Petříková, Jaroslava Pochylá, Alena Síglová, Ivana Šimková, Taťána Šmídová, Jitka Taliánová, Eliška Tencerová, Lenka Vaněčková, Daniela Vojtíšková, Milan Šiška, Hana Málková, Hana Preislerová

Třída 4. C

Třídní Jan Valenta

Hana Křivonosková, Jaroslava Benešová, Ivana Beránková, Jitka Brodská, Jitka Černíková, Lenka Čiháková, Ivana Dlasková, Soňa Dočekalová, Marcela Doležalová, Irena Hamralová, Marcela Holubcová, Ludmila Horáková, Daniela Hromková, Jana Jindřišková, Iva Jůzová, Katelin Kalcojani, Eva Kleinerová, Aglaja Munzarová, Věra Petrová, Jiřina Prokešová, Julie Richterová, Zdeňka Smolová, Žeňa Suchánková, Lidmila Sykáčková, Jitka Špinková, Věra Šťastná, Jaroslava Štěpková, Dana Šustrová, Marcela Švecová, Jiřina Vrabcová, Marie Zárnecká, Hana Lešáková, Hana Sehnalová, Hana Syrovátková

Třída D 5

Třídní Jiřina Melenová

Jiřina Cafourková, Jitka Hodinářová, Danuše Kalivodová, Jana Koutová, Marie Pelantová, Anna Pospíchalová, Helga Reinerová, Miloslava Roštejnská, Růžena Vošvrdová, Eva Kubálková

Třída DA 3

Třídní Jaroslava Tomášková

Josefína Kořínková, Jan Henke, Bohuslava Janouchová, Jiřina Krechtová, Pavel Linhart, Petr Machek, Jaroslava Kleprlíková, Eva Millerová, Eva Slavíčková, Vladislava Vaňková

Třída V 3 a

Třídní Jana Podholová

Jana Borovková, Vladislava Drozenová, Alena Hadincová, Jana Helikarová, Marie Kašparová, Blanka Kytýrová, Helena Ludvíková, Marie Milerová, Lenka Říčařová, Milada Seidlová, Ilona Scholzová, Zdeňka Skalická, Eva Stejskalová, Věra Štěpánková, Zdeňka Štěpánková

Třída V 5

Třídní Jindřich Jůzl

Hana Felknerová, Miroslava Andršová, Jana Hořčičková, Jaroslava Kozová, Růžena Páblová, Jaroslava Procházková, Josef Pomikálek, Irena Smíšková, Milena Staubmanová, Anna Šimová, Ludmila Šulcová

Školní rok 1973/1974

Třída 2. D

Třídní Věra Chválová

Marie Bakcevanu, Jana Bakulová, Miroslava Fabiánová, Hana Hermanová, Alena Hudcová, Miroslava Chudobová, Ivana Jaklová, Edita Jelenová, Ludmila Kasalová, Eva Landyšová, Jiřina Lexová, Zdeňka Macháčková, Miloslava Machačová, Marie Němcová, Vlasta Novotná, Marie Petriková, Milena Pluhařová, Olga Podzimková, Zdeňka Rybářová, iva Samková, Miroslava Syrovátková, Hana Tichá, Hana Tvrzníková, Iva Vanerová, Jaroslava Vanerová, Helená Voháňková, Zdeňka Zvěřinová

Třída 4. A

Třídní František Výkruta

Hana Kubátová, Eva Antušová, Dagmar Janů, Věra Blažková, Marie Francová, Jiřina Hlaváčová, Jiřina Karásková, Helena Kopalová, Jaroslava Maťáková, Věra Kostecká, Přemysl Kovář, Olga Kováříková, Jitka Křovinová, Marcela Mamáková, Jan Sedláček, Dana Slavíková, Dana Smrčková, Lenka Velechovská, Věra Svobodová, Svatava Trejbalová, Zdena Tyšlová, Zdena Vecková, Jaroslava Vojtíšková, Irena Volfová, Hana Švecová

Třída 4. B

Třídní Xénia Gilíková

Květoslava Bartošová, Bohuslava Beranová, Milan Doležel, Dagmar Fibigerová, Margita Guschlová, Tomáš Hampl, Eva Janatová, Ladislava Kostková, Jitka Kubašová, Jindra Kvapilová, Miroslav Lank, Zdeněk Mertlík, Eva Pluhařová, Marie Putíková, Helena Qualizzová, Jindřich Roth, Vlasta Řežábová, Petr Strážnický, Alena Svěchotová, Helena Sýkorová, Eva Šestáková, Jaroslava Švorcová, Božena Telíšková, Věra Tmějová, Jana Veselá, Hana Zahrádková

Třída 4. C

Třídní Alena Strunová

Miroslava Bečičková, Jaroslava Čelišová, Jitka Čiháková, Alena Drbohlavová, Ivana Fedorová, Libuše Havlová, Jitka Hofmanová, Jana Vojtíková, Věra Houšťová, Zdeňka Jará, Jana Horáková, Eva Kaušková, Irena Kovářová, Milena Křelinová, Jana Kuncová, Věra Motyčková, Eva Mudrá, Renata Mudriková, Milena Pabištová, Zdeňka Podhajská, Lenka Poláková, Ilona Procházková, Ladislava Šinkmanová, Vlasta Šírová, Alena Trucková, Ludmila Ulisová, Bohumila Vajnerová, Lenka Záhrebová, Markéta Zaumüllerová, Hana Morávková, Hana Müllerová, Hana Teplá

Třída DA 3

Třídní Ivan Radkovič

Jitka Boorová, Dana Domácí, Oldřich Hoffman, Marie Janků, Helena Kredbová, Gabriela Májová, Kristina Sokolová

Třída V 3 a

Třídní Zuzana Hykyšová

Miroslava Brejchová, Miloslava Hajflerová, Libuše Hovorková, Jarmila Kakosová, Hanelore Zappová, Marcela Klabanová, Anna Kracmanová, Lidmila Kubíčková, Ladislava Kytýrová, Zdena Lajbnerová, Dagmar Písaříková, Božena Plevová (Erlebachová), Květa Smolová, Eva Šprdlíková, Alena Vychytilová (Korbová), Naděžda Stejskalová, Hana Majtanová

Třída V 5

Třídní František Výkruta

B. Fišarová, Ivana Maternová, Libuše Mrňáková, Alena Plachá, R. Lindauerová, V. Lukešová, A. Bolečková, Vlasta Rulcová, D. Šanovcová, Karel Trla, Vlasta Leukertová, Eva Málková, Věra Veselá, Vlasta Veselá, Jindra Rambousková

Školní rok 1974/1975

Třída 2. D

Třídní Jitka Hnilicová

Ivana Albrechtová, Alena Blaškovanová, Eva Férová, Eva Hlaváčková, Lenka Hüblová, Věra Jarošová, Věra Jelínková, Dana Kolouchová, Marie Kopecká, Radmila Králíková, Jarmila Kvapilová, Blanka Lonková, Eva Machová, Dana Murgová, Helena Pluhařová, Ludmila Pytlounová, Eva Růtová, Věra Řípová, Ilona Sirotková, Jiřina Slámová, Věra Somusiová, Jitka Sopůšková, Marcela Stárková, Milena Šafaříková, Marcela Tůmová, Alena Všetečková, Marie Zajicová, Hana Sotonová, Hana Stejkozová

Třída 4. A

Třídní Jindřiška Najmanová

Hana Bolardová, Jiřina Červená, Eliška Dobrá, Jana Janečková, Alena Kletečková, Václav Abraham, Jaroslav Klupka, Helena Kobosilová, Iva Košková, Irena Krásná, Jaroslav Krištof, Jaroslava Kubištová, Věra Lipnická, Iva Mašková, Blanka Matěchová, Jindřich Morávek, Ivan Pecár, Dagmar Poláková, Zdeňka Riesnerová, Milan Růžička, Ludmila Svobodová, Helena Syrová, Libuše Šafaříková, Dana Šámalová, Věra Šíbová, Jan Šubrt, Jaroslava Tajbnerová, Marie Tučková, Jana Votrubcová

Třída 4. B

Třídní Slavomil Suchý

Hana Lásková, Hana Lengyelová, Marie Barčová, Marie Barvínková, Dana Bíglová, Zuzana Brožová, Marcela Břečková, Zdena Burešová, Alena Dubská, Libuše Dvořáčková, Světlana Hrdličková, Jitka Kavanová, Šárka Kubištová, Irena Knejflová, Eva Kupčíková, Olga Lašová, Eva Laurynová, Milena Matyášová, Vladimíra Misarová, Jitka Mizerová, Miloslava Pařízková, Alena Pytlounová, Miluše Soukupová, Ludmila Svobodová, Jiřina Tichá, Eva Turpišová, Alena Vokráčková, Jaroslava Vránová, Miluše Borecká

Třída 4. C

Třídní Jiřina Melenová

Hana Jiránková, Jarmila Albrechtová, Panajota Apostolidu, Jana Bucháčková, Erika Daňková, Dagmar Dziaková, Stanislava Fiebigerová, Věra Habreková, Eva Hauserová, Zdeňka Hyzlerová, Blanka Janáčková, Naděžda Janatová, Milada Kodetová, Daniela Korolová, Ludmila Kracmanová, Ivana Kučerová, Ivana Landskronerová, Zdeňka Měchurová, Helena Mudryková, Jana Muzikařová, Naďa Nová, Marie Paldusová, Alena Řezníčková, Miroslava Štrojsová, Stanislava Tomášková, Jaroslava Váňová, Raduše Vávrová, Milada Zaoralová, Miluše Želísková, Marie Rodrová, Hana Samková

Třída D 5

Třídní Ivan Radkovič

Oluše Beranová, Růžena ( Berecková) Koucká, Milena Bobková, Květuše Havlová, Milena Christovová, Helena Kafková, Ludmila Kosinová, Eva Roudnická, Libuše Šmidmajerová, Věra Šubertová, Marie Andryszáková

Třída DA 3

Třídní Jindřiška Najmanová

Katarína Dobešová, Miluše Slavíková, Marie Šírová, Soňa Zappeová

Třída V 3A

Třídní Jiří Janáček

Běla Černá, Jaroslava Dousková, Jaroslava Klofcová, Taťjána Knollová, Věra Morchová, Božena Nováková, Jana Pečená, Marie Fabiánová, Vlasta Reckziegelová, Vladimíra Richtrová, Alena Šimonová, Jana Štěpánková, Eva Štrosová

Třída V 5

Třídní Jindřich Jůzl

Květoslava Brožková, Danuše Coufalová, Eva Egrtová, Miloslava Habrová, Josef Chmurčiak, Miloslava Kozáková, Jana Otavová, Alena Kerdová, Ester Parisová, Ilona Scholzová, Eva Stejskalová-Viková, Anna Šírová, Věra Štěpánková, Zdeňka Štěpánková, Oldřich Holý, Věra Janovičová, Miroslava Fabiánová

Školní rok 1975/1976

Třída 2. D a

Třídní Zuzana Hykyšová

Hana Kohoutová, Jitka Adámková, Alena Blehová, Miroslava Blechová, Eva Čapková, Jaroslava Ferklová, Alena Griesová, Anna Hajleková, Eva Haladová, Milena Hloušková, Eva Kašparová, Ivana Kosařová, Lenka Kottová, Dana Nesibová, Dana Nesvačilová, Dana Nevolová, Věra Pražáková, Iva Rosenbaumová, Irena Sehnoutková, Marcela Svobodová, Vlasta Šolcová, Dagmar Tůmová

Třída 2. D b

Třídní Alena Strunová

Hana Hepalová, Hana Marušková, Hana Matysová, Zdena Čechová, Eva Filipová, Alena Foglová, Jana Ginčová, Věra Kaplová, Jitka Karásková, Ivana Konrádová, Ludmila Malá, Milena Mazánková, Alena Mezerová, Ludmila Morávková, Jitka Pešková, Jana Petráková, Jana Severová, Lenka Součková, Jiřina Urbanová, Eva Vajsajtlová, Hana Polanská, Jarmila Khůnová

Třída 4. A

Třídní Jan Novosad

Hana Kolocová, Hana Kubíková, Hana Ludvigová, Zdena Černá, Alena Dostalíková, Milena Friedlová, Vladimíra Hlavatá, Alena Hudcová, Vlasta Hýbnerová, Jaroslava Koubová, Marta Kučerová, Eva Landyšová, Jana Livňavská, Drahomíra Loubková, Zdena Mlčochová, Ivana Moravcová, Marie Němcová, Jaroslava Nýčová, Dagmar Nýdlová, Irena Ottová, Jaroslava Pašková, Stanislava Poupová, Božena Popková, Blanka Qualizzová, Ivana Singerová, Iva Strážnická, Vlasta Stuchlíková, Olga Sykáčková, Jitka Syřišťová, Jana Šebestová, Ladislava Zoubková

Třída 4. B

Třídní Stanislava Janečková

Hana Černá, Vlastimil Beran, Marcela Böhmová, Eva Divišová, Magda Eislerová, Monika Gräperová, Věra Honců, Naděžda Šrůtková, Olga Chocholoušová, Libuše Chvojková, Jaroslava Jelínková, Marie Jurovčíková, Dana Kalvodová, Jana Kiryková, Věra Kotková, Dagmar Novotná, Ludmila Pavlů, Zdeňka Rybářová, Ilona Semerádová, Eva Schwertnerová, Zdena Šnýdrová, Jana Strnadová, Helena Bulířová, Jindřiška Škodová, Ilona Šolínová, Ivana Šťastná, Irena Talánová, Jan Vereščak, Eva Veselá, Ludmila Zahoříková, Helena Zimová, Zdeňka Zvěřinová, Hana Tichá

Třída D 3 a

Třídní Stanislava Janečková

Dagmar Bartošová, Marie Fejfarová, Věra Kolomazníková, Libuše Kudrnáčová, Anna Pánková, Eva Pantůčková, Věra Permicová, Vlasta Sojková, Alžběta Sulová, Eva Zichová

Třída DA 3

Třídní František Výkruta

Hana Matoušková, Otto Büchler, Marta Hančová , Marta Henková, Karel Horník, Živěna Hlaváčová, Petr Lajtkep, Nesvorná Marie, Tomáš Princ, Alena Protivová, Libuše Sedláková, Ivana Turková, Stanislava Vopelková, Marie Vyhnisová, Vilém Zahrádka, Věra Matyášová

Třída R 3

Třídní Jiřina Melenová

Marie Balážová, Danuše Ceéova, Jaroslav Hladík, Drahomíra Jarošová, Marie Mayerová, Zdeňka Sochorová, Věra Šmídová, Jarmila Vavřenová, Vlasta Vondrová, Božena Vyoralová

Třída V 3 a

Třídní Alena Strunová

Miloslava Binderová, Blanka Fonioková, Jarmila Humpolcová, Věra Javůrková, Soňa Jindřišková, Věra Kubecová, Alena Machačná, Jaroslava Novotná, Zdeňka Poláková, Alena Scheibová, Marie Šourková, Marie Špalková, Eva Tomášová, Hana Novotná, Hana Trešlová

Třída V 5

Třídní František Výkruta

Petr Grim, Eva Grimová, Miloslava Hajflerová, Soňa Heroutová, Vlastimil Horák, Milan Juda, Ladislava Jungová, Irena Patlejchová, Dagmar Smolíková, Miloslava Vaňková, Hennelore Zappová

Školní rok 1976/1977

Třída 2. D a

Třídní Jitka Hnilicová

Hana Hubáčková, Stanislava Bradáčová, Miloslava Hamralová, Dana Hurychová, Helena Jakubová, Dana Kollertová, Jindra Kovalská, Alena Kubešková, Iva Mlčochová, Jaroslava Pacltová, Alena Paličková, Stanislava Rchtrová, Lenka Seredyczová, Marcela Schillerová, Ivana Skákalíková, Helena Šichtová, Zdeňka Tobiášová, Dana Tvrzníková, Blanka Vlková, Růžena Vlková, Marcela Kohelková

Třída 2. D b

Třídní Xénia Gilíková

Jana Culková, Táňa Hedvičáková, Soňa Hofericová, Jitka Honzejková, Yvetta Horáková, Lenka Kostincová, Soňa Kouřilová, Zdeňka Krejčová, Marie Kvapilová, Věra Riemerová, Jitka Rigová, Vlasta Svobodová, Stanislava Šafaříková, Anna Šťastná, Věra Teclová, Eva Tejnská, Věra Vaňátková, Marcela Vodičková, Alena Vohníková, Jana Vokounová, Jiřina Vyhnálková

Třída 4. A

Třídní Eva Veselá

Hana Bémová, Hana Hermanová, Naděžda Adamčíková, Lenka Hüblová, Ivana Janatová, Jana Kadová, Dagmar Kepičová, Eva Kobrlová, Anna Krištanová, Alena Křepelová, Monika Kubíčková, Vladimíra Kvapilová, Renata Malá, Ilona Novotná, Ivana Nyčová, Jana Oravcová, Danuše Řeháková, Jana Poláková, Dana Sladká, Eva Stefanovičová, Alice Vojtíšková, Zita Chocholoušová, Naděžda Pavlíková, Monika Růžičková, Jiřina Vydrová, Dana Šimková, Irena Zamrazilová, Dana Zvárová, Jaroslava Vácová

Třída 4. B

Třídní Jaroslav Bernt

Hana Kosová, Jana Bakulová, Naděžda Bartošová, Ivor Bereckei, Ludmila Brettová, Renata Dubská, Jana Hrubá, Jan Humhal, Marcela Kašíková, Radmila Králíková, Stanislava Kubíková, Dana Litenová, Anna Mateová, Věra Němečková, Jana Škorpilová, Marcela Tůmová, Jana Opltová, Jaroslava Pavlová, Vlasta Pěničková, Helena Poláková, Helena Chupková, Alena Samková, Eva Součková, Jaroslava Šimková, Eva Vančíková, Marie Větrovská, Dana Volencová, Alena Zbořilová, Milan Šenk, Helena Rambousková

Třída D 3 a

Třídní Jitka Hnilicová

Hana Honysová, Hana Honzáková, Květoslava Bártová, Dana Bouzková, Eliška Fečová, Magdalena Hastrdlová, Kateřina Havlínová, Taťjana Kousalová, Věra Kotlandová, Věra Kozlová, Danuše Koudelová, Jana Lukášková, Růžena Musilová, Zlata Nečasová, Alena Pilařová, Jaroslava Stejskalová, Lenka Svobodová, Jaroslava Šollarová, Gerda Škodná, Lenka Víšková, Alena Začalová

Třída D 5

Třídní Jiřina Valentová

Miloslava Fialová, Eva Karásková, Ilona Machová, Jaroslav Patočka, Kvatoslava Šebestová, Vladislava Štěpánková, Vladimír Vacarda, Ludmila Vaňátková

Třída DA 3

Třídní Jiřina Valentová

Jana Červená, Marie Deličová, Alexandr Jakimič, Albert Jindra, Jana Jiroutková, Václav Kozuk, Eva Lacinová, Stanislava Lejčarová, Ivanka Lhotáková, Květuše Loužecká, Pavla Mračková, Jiří Nesvadba, Alena Pauerová, Erika Pelantová, Dagmar Pešková, Zdena Sokolíčková, Zbyňek Špringer, Eva Šůdová, Jana Tomešová, Ludmila Tůmová, Jiřina Zemková

Třída R 3

Třídní Ivan Radkovič, Jindřiška Najmanová

Erwin Dittrich, Vlasta Fantová, Ludmila Hošková, Jiří Hruška, Marie Janderová, Jana Kopáčková, Marta Koštálová, Naděžda Kratochvílová, Eva Kycltová, Josef Matýsek, Josef Motejlek, Marie Ohnsorgová, Vítězslav Sehnoutka, Karel Schaffer, Jaroslava Schránilová, Vlasta Svobodová, Božena Šibravová, Jiřina Šoltysová, Jiřina Tučková, Milada Vojtíšková

Třída V 3 a

Třídní František Výkruta

Zdeňka Böhmová, Květoslava Doubková, Naděžda Fejksová, Alena Festová, Marie Hrušková, Věra Hýbnerová, Vítězslava Ječmeňová, Věra Ježková, Helena Juhová, Eliška Karešová, Žofie Kosová, Irena Kozlovská, Marie Kurková, Věra Nykrýnová, Jitka Plicková, Libuše Radostná, Lenka Roučková, Božena Rychterová, Zdeňka Svobodníková, Eva Sládková, Vlasta Švehlová, Monika Žítková

Školní rok 1977/1978

Třída 2 D a

Třídní Stanislava Dlouhá

Dana Berná, Ivana Bělohlávková, Gabriela Böhmová, Naděžda Cyprínová, Naďa Dvořáčková, Jitka Eflerová, Eva Erbenová, Soňa Finsterlová, Zuzana Hájková, Alena Honzíková, Dana Horáková, Zdena Jonášová, Jana Knytlová, Milena Kopecká, Jana Krupauerová, Jitka Krystová, Jana Kudrová, Miluše Kuchtová, Miroslava Kuklíková, Věra Laciková, Jitka Lencová, Jana Machková, Marcela Matějková, Eva Nechanická, Blažena Němcová, Lenka Němcová, Naděžda Nyčová, Eva Rubešová, Soňa Sobotková, Ludmila Štěpánková, Lenka Tomešová, Milena Urbánková, Eva Volfová, Jana Želísková

Třída 2 D b

Třídní Dagmar Bubníková

Hana Černá, Jasněna Bímová, Jaroslava Čuchalová, Drahomíra Dudíková, Dagmar Dvorščaková, Dana Erdmanová, Naděžda Futerová, Lenka Haláková, Jana Helebrantová, Irena Herrová, Miroslava Horáková, Jana Jadrná, Táňa Ježková, Saša Juklíčková, Eva Kizymová, Anita Kourová, Olga Kurtová, Dagmar Kvapilová, Vladimíra Kyzivátová, Alena Lesáková, Liběna Leskovjanová, Ivana Maixnerová, Helena Maturová, Marta Mičanová, Ivana Modráčková, Ilona Novotná, Eva Pánková, Marie Ryklová, Magda Svobodová, Jana Syrová, Vladislava Šulcová, Anna Tkáčová, Renata Vacířová, Helena Víchová

Třída 3 A

Třídní Jindřiška Najmanová

Anna Dubničková, Hana Hudcová, Jana Huková, Božena Králová, Ilona Krejčová, Dana Kružíková, Marie Kussová, Božena Loskotová, Ladislava Molnárová, Alena Nezbedová, Helena Olivová, Zuzana Plochová, Naděžda Růtová, Anna Řezníčková, Dana Vobejdová, Jana Vobejdová, Jana Vomáčková, Hana Wernerová

Třída 3 D A

Třídní Vlasta Jůzlová

Ivan Belda, Alena Černá, Marie Hrkotová, Helena Hýbnerová, Miroslava Jágrová, Marie Karlová, Bohumila Koudelková, Petr Kuhn, Soňa Lapáčková, Ivana Mádlová, Markéta Moravcová, Miroslav Staněk, Jana Šustáková, Alena Zámišová

Třída 4. A

Třídní Věra Jedličková

Hana Bechyňová, Hana Blažková, Irena Boháčová, Jana Škudrnová, Jitka Břečková, Jana Dejdová, Jana Durníková, Petra Franzová, Alena Szilágyiová, Lenka Horká, Eva Huňová, Marie Kloudová, Marie Kovařičová, Ilona Krystanová, Dana Němečková, Lenka Patočková, Dana Pecháčková, Helena Píšová, Helena Ruďáková, Václava Sluková, Olga Těšínská, Marcela Tomešová, Zuzana Tučková, Zuzana Zubíková, Hana Šťastná

Třída 4. B

Třídní Jindřich Jůzl

Hana Babůrková, Jitka Bělohlávková, Jaroslava Bičíková, Milada Dlouhá, Iva Doležalová, Viktor Dušek, Pavla Hamerová, Věra Hodačová, Irena Hubková, Miroslav Jeník, Věra Jínová, Jarmila Machová, Danuše Mizerová, Renata Morgensternová, Pavel Pech, Miroslava Pelcová, Eva Podobská, Dana Pudilová, Marie Schröterová, Eva Stránská, Jana Šrajerová, Iva Tintěrová, Jaroslava Trávníčková, Věra Valešová, Radmila Zachatová, Ivana Žaludová

Třída D 3 a

Třídní Lubomír Fabián

Hana Havelková, Terezie Bydžovská, Renata Dedeciusová, Marie Havrdová, Eva Hofmanová, Marie Horáčková, Milada Ištvánfyová, Olga Košunová, Marie Kubínová, Milena Plešáková, Marta Raabová, Eva Jakouběová, Jindra Jedlinková, Marta Jeřábková, Jaroslava Valigurská, Vlasta Kocková, Edita Kopalová, Marie Krausová, Jitka Kredvíková, Alena Loudová, Marie Moravcová, Jiřina Nevrlá, Věra Novotná, Ivana Sengrová, Marcela Skulová, Zdena Chocová, Jana Záleská, Helena Žáková, Blažena Žalská, Jana Vomáčková, Soňa Brátová, Dana Kružíková

Třída D 5

Třídní Josef Janeček

Hana Líbalová, Hana Musilová, Jitka Kožešníková, Emílie Čimburová, Marie Frühbauerová, Vladimír Garab, Zdeňka Gollová, Anna Hašková, Marie Kazdová, Jindřich Koder, Milena Kutheilová, Milan Palaczuk, Iva Smolíková, Alena Janatová, Marie Šedivá, Eva Wolfová, Antonín Hájek

Třída V 5

Třídní Jindřich Jůzl

Dagmar Baďurová, Marie Dáňová, Petr Flejberk, Jan Foniok, Jiřina Hajslová, Jiřina Havrdová, Irena Hofmanová, Radka Chlumová, Ivana Chmelíková, Hana Jakšová, Hana Ječná, Marie Krejčová, Věra Kutílková, Jiřina Lexová, Maria Matějková, Božena Matoušková, Ota Mrákota, Antonie Olivová, Věra Patermanová, Eva Pavlovičová, Marie Škodová, Hana Šulcová, Iva Štíhová

Školní rok 1978/1979

Třída 2. A

Třídní Jindřiška Najmanová

Hana Ministrová, Jana Bílková, Lenka Bohatová, Irena Daníčková, Dagmar Fraňková, Emilie Gondová, Eva Görögová, Vlasta Hejná, Vlasta Holatová, Jarmila Hrdinová, Šárka Chybová, Miluše Kasalová, Věra Ličíková, Iveta Nevyhoštěná, Věra Sasková, Alena Skrovná, Dagmar Stejskalová, Alena Tehníková, Miroslava Tučková, Alena Vasiliková, Zdeňka Vasiliková, Vladimíra Veselá

Třída 2. E

Třídní Alena Strunová

Hana Jankovcová, Hana Lanková, Helena Beťáková, Dagmar Brzáková, Jana Bušková, Blanka Fantová, Eva Fejtová, Jana Fišerová, Věra Hatzelová, Jitka Chalupová, Mária Kálmanová, Petra Kavková, Zuzana Kostková, Helena Košková, Blanka Kubšová, Dana Kučerová, Eva Mazgalová, Lenka Pětioká, Věra Preibischová, Jana Součková, Eva Šafaříková, Dana Vančišínová, Iva Zajícová, Hana Putíková, Božena Vávrová

Třída 4. A

Třídní Yvetta Kučerová

Iva Beranová, Jitka Černá, Simona Dlabolová, Eva Filipová, Olga Gehartová, Jana Hartmanová, Ivana Heinischová, Irena Hessová, Libuše Hromádková, Zuzana Kadlecová, Jitka Karásková, Eva Kasalová, Jaroslava Kolbabová, Jana Kracmanová, Milada Kracmanová, Jana Krejčová (Seibtová), Zuzana Luncarová, Lenka Müllerová, Marie Nováková, Yveta Skalová, Věra Stránská, Jaroslava Šupová, Naďěžda Švehlová, Irena Wranová, Hana Pulcová, Hana Židová

Třída 4. B

Třídní Slavomil Suchý

Hana Fantová, Hana Jiřincová, Naďěžda Andresová, Liana Augustová, Lenka Havlíková, Věra Hilnerová, Dana Hudcová, Zuzana Borodinová, Dagmar Janderová, Kristina Jankovičová, Monika Schubertová, Věra Kavánková, Soňa Kouřilová, Jana Dvořáková, Jana Mildová, Ludmila Morávková, Iva Mužáková, Ivana Roncová, Jana Petrová, Lenka Rambousková, Blanka Samková, Alena Šimková, Dana Štummerová, Anna Tvrzníková, Alena Urbanczyková, Sylva Vlková, Zdena Zelinková, Hana Třešňáková

Třída D 5

Třídní Jiřina Valentová

Hana Neubauerová, Marie Abrahámová, Josef Ducháč, Alena Harciniková, Markéta Hromádková, Ludmila Janoušková, Ludmila Chaloupková, Zdeňka Kalbáčová, Blanka Martiníková, Maritta Mužáková, Milena Otradovcová, František Patka, Jitka Pultrová, Jana Rálišová, Marcela Seifertová, Miluše Szabanová, Marie Šourková, Eva Vávrová, Oldřich Zrnovský, Eva Hejduková

Třída DA 3

Třídní Jaroslava Tomášková

Božena Andrušková, Dagmar Bursová, Jaroslav David, Ivana Dušková, Eva Egrtová, Jaroslava Fenclová, Jan Havránek, Blanka Koščinová, Jana Hledíková, Marie Kropáčková, Ivana Lešáková, Vlasta Malá, Jitka Nováková, Květoslav Rydval, Eduard Šinkovski, Václav Vaněk, Vlasta Wawrečková, Zuzana Hlisterová

Třída V 3 a

Třídní Jan Valenta

Miroslava Čermáková, Naděžda Daníčková, Anna Haková, Miluše Hettnerová, Věra Kahounová, Olga Kopicová, Vlastislava Koutníková, Eva Kratochvílová, Libuše Laburdová, Anna Malíková, Jana Mejsnarová, Věra Mlejnková, Marie Mozíková, Marcela Soukupová, Irena Staňková, Annelies Schölerová, Jaroslava Šálková, Václava Šimková, Ivona Šoutová, Ilona Štučková, Květa Vlková, Hana Vávrová

Třída V 5

Třídní František Výkruta

Marie Bakcevanu, Karla Gärtnerová, Alena Hacklová, Libuše Hořáková, Libuše Škodová, Zbyněk Záhorský, Marie Charvátová, Blažena Kadlecová, Eva Kubíčková, Alena Machová, Ludvík Mašek, Marie Milerová, Eva Pacholíková, Robert Rieger

Školní rok 1979/1980

Třída 2. F

Třídní Vlasta Jůzlová

Hana Mocová, Květoslava Bártová, Marcela Bartošová, Helena Blažková, Jiřina Černá, Alena Dušková, Soňa Dytrychová, Jana Filipí, Alena Horáková, Ivana Chládková, Eva Janečková, Ilona Ježková, Jana Jiříková, Magdalena Klobušická, Dana Lajtarová, Eva Lanková, Marcela Marková, Lenka Maxmiliánová, Veronika Pechočiaková, Iveta Peláková, Jitka Peterková, Zdenka Pšenská, Ivana Richterová, Alena Rejmanová, Marie Rozkovcová, Lenka Svatošová, Lenka Valášková, Marcela Válková, Iveta Velíšková, Stanislava Vejvarová, Štěpánka Zajícová, Jana Zástěrová, Eva Zlámalová, Hana Petráčková, Hana Riedlová, Hana Šotolová

Třída 4. A

Třídní Rudolf Anděl

Hana Lišková, Zuzana Brožová, Jarmila Davidová, Jarmila Kominíková, Hana Zapadlová, Moa Wenzelová, Zoja Pýchová, Ivana Holečková, Pavlína Jandalová, Věra Janková, Věra Jersáková, Zuzana Jírová, Saša Juklíčková, Zuzana Kolářová, Eva Kratochvílová, Ludmila Kučerová, Marie Lamačová, Alena Lesáková, Alena Mádlová, Miroslava Ottlová, Miluše Petráková, Zuzana Roozová, Věra Říhová, Věra Sluková, Zdena Stránská, Magda Svobodová, Jana Šírová, Jana Štěpánová, Vladislava Šulcová, Lenka Vaňoučková, Jitka Vavřinová, Jana Večerníková, Eva Volfová, Alena Vondráčková, Eva Vondrášková, Pavla Weitzenová, Eva Matějková, Jana Želísková

Třída 4. B

Třídní Jiří Janáček

Hana Kupcová, Hana Lošťáková, Blanka Dušková, Draga Schwentnerová, Marcela Trávníková, Iva Dvořáčková, Jana Halbichová, Lenka Havlátová, Vlasta Holánová, Monika Honců, Dana Honzejková, Jana Hnízdilová, Naděžda Chocholoušová, Ladislava Klimešová, Jana Kopecká, Marie Kubíčková, Marcela Misičová, Dana Novotná, Jaroslava Pavlů, Libor Pilař, Marta Průšková, Jan Radil, Irena Rambousková, Věra Richterová, Alena Stannerová, Jitka Svobodová, Jaroslava Svobodová, Dana Šobáňová, Danuše Špalková, Lenka Šteklová, Světlana Venclová, Dagmar Vereščaková, Kateřina Vydrová, Ivana Žáková

Třída D 5

Třídní Dagmar Bubníková

Daniela Bauerová, Ludmila Lapčíková, Helena Pospíšilová, Miloslav Procházka, Věra Dírová, Václav Exner, Zdeňka Vacínková, Miluše Vaníčková, Lenka Zoserová, Zbyněk Záborský, Soňa Boháčová, Blažena Čepelová, Eva Flaksová, Markéta Glaserová, Alena Gotvaldová, Oldřich Horna, Naděžda Ječmeňová, Olga Kolovratníková, Ladislava Molnárová, Jarmila Pauerová, Ladislava Rumpíková, Svatopluk Štěpnička, Lenka Víšková, Ivana Voňková, Hana Polanská, Hana Veselá

Třída DA 3

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Imrichová, Zdena Bádalová, Alena Cvejnová, Vladimír Dvořák, Václava Jindřišková, Jana Hlaváčková, Oldřich Knap, Blanka Kroščenová, Marie Litošová, Dagmar Pecinová, Ivanka Uhrová

Třída V 3 a

Třídní Alena Strunová

Hana Kobrlová, Jitka Bönischová, Orisie Fáčková, Jitka Havelková, Jana Jágrová, Boriska Lejnarová, Věra Likešová, Ludmila Luckevičová, Vangilica Luxemburgová, Libuše Nováková, Vlasta Nováková, Marie Pešková, Milena Plešáková, Dagmar Kořínková

Třída V 5

Třídní Jaroslava Tomášková

Věra Adamová, Miroslava Blechová, Jitka Borkovcová, Dana Černá, Jan Ellschlöger, Alena Foglová, Jindřich Komůrka, Jiří Kuba, Jana Lesáková, Blanka Loudová, Ilona Maštalířová, Dana Nevolová, Marie Nejdlová, Emilie Novotná, Eva Novotná, Jana Kuklová, Věra Pavlů, Milada Salanská, Lenka Strnadová, Vladimíra Válová, Milan Zajíček

Školní rok 1980/1981

Třída 2. F

Třídní Jaroslava Tomášková

Hana Alexiová, Irena Bachtíková, Jitka Bínová, Zuzana Bobková, Marcela Červená, Jitka Červová, Jana Doležalová, Lenka Drašarová, Jana Glásrová, Bohdana Hesseová, Lada Holečková, Květoslava Horáková, Eva Jiránková, Lenka Jirásková, Jana Kališová, Lenka Křivohlavá, Jana Leskovjanová, Iveta Mátlová, Jitka Morávková, Iveta Nezbedová, Radka Pohanková, Jana Smetanová, Alena Staňková, Jaroslava Stejskalová, Eva Šanovcová, Libuše Štegerová, Monika Tandlerová, Marcela Tůmová, Eva Vávrová, Hana Šimůnková

Třída 4. A

Třídní Zuzana Hykyšová

Hana Bičíková, Jana Bártová, Jiřina Čiková, Miluše Demlová, Pavel Drahokoupil, Lenka Durníková, Yveta Hnatovská, Renata Horáková, Irena Jarolímová, Jitka Kasková, Vlastislav Kotek, Martin Krotil, Iva Kyksová, Martin Litvan, Lenka Marková, Helena Mikulová, Zuzana Nedomanská, Jiří Nový, Jan Obert, Drahoslava Očková, Jiří Požárský, Iva Richterová, Věra Sasková, Luděk Seidl, Jana Schölerová, Martin Špička, Luděk Štěpánek, Petr Švančara, Libor Táborský, Jana Tučková, Luboš Vít, Eva Voženílková, Alena Zárubová, Jarmila Kominíková

Třída 4. B

Třídní Stanislava Janečková

Hana Koblížková, Hana Kobosilová, Jan Bakala, Jaroslava Bláhová, Pavel Červinka, Iva Doležalová, Eva Dudášová, Martin Frič, Jiří Gabriel, Alena Géblová, Jana Halamová, Petr Hanka, Lenka Hanšpachová, Ilona Hauserová, Jaroslava Hlavatá, Milena Janečková, Miroslav Janík, Olga Jirásková, Jitka Kobosilová, Radek Král, Jaroslava Jánská, Veronika Lásková, Lenka Plešková, Pavel Seidel, Sylva Sochorová, Marcela Trávníková, Ludmila Trejbalová, Ivana Vinklárková, Jan Voleský, Hana Stejskalová, Hana Svárovská

Třída 4. C

Třídní Miroslava Bobková

Radek Bachtík, Zdeňka Bartošová, Luboš Bednář, Jaroslava Bendová, Bronislav Brzek, Alena Bulířová, Petra Cibulková, Eva Dvořáková, Eliška Faistauerová, Jana Fedurcová, Zuzana Homolková, Zuzana Hrubá, Milena Knéblová, Ludmila Králová, Marie Lanková, Soňa Lanková, Alena Lelková, Jiří Mašek, Eva Nevoralová, Helena Nezdarová, Jiřina Němcová, Věra Pintérová, Naděžda Poláčková, Alexandra Razáková, Jaroslav Resl, Ivana Rybenská, Andrea Součková, Věra Suková, Jana Štorková, Iva Vávrová, Eva Vébrová, Iva Wünschová

Třída DA 3

Třídní Alena Strunová

Dagmar Cemperová, Bedřiška Davídková, Jana Frintová, Marta Hašková, Libuše Holatová, Božena Mewaldová, Jiřina Schifferová, Jana Hrdinová, Olga Joklová, Soňa Kozáková, Dana Maťátková, Olga Ouhrabková, Ludmila Pejchová, Soňa Rajsiglová, Věra Rutová, Jana Šafaříková, Dana Šípková, Vladimíra Šourková, Ludmila Vagenknechtová, Hana Vébrová

Třída ED 5. A

Třídní Jiřina Valentová

Hana Pačesná, Jitka Adamcová, Jaromír Toman, Zdeňka Vacínková, Marie Zemanová, Eva Černeková, Marie Dolenská, Josef Hůlka, Marcela Lhotová, Eliška Nesvadbová, Pavel Novák, Marie Pipalová, Marta Roudnická, Jana Zahová, František Markes

Třída ED 5. B

Třídní Jindřiška Najmanová

Marie Katarinská, Jaroslav Mysliveček, Jiřina Nevrlá, Jaroslava Harnerová, Zdeňka Bulířová, Bohumila Pečenková, Marcela Polová, Josef Růta, Jindřich Schöler, Ladislav Šťastný, Iva Vodičková, Eva Sovová, Václav Exner, Hana Servítová

Třída V 5

Třídní Jindřich Jůzl

Helena Benešová, Dana Nesibová, Věra Pavlíčková, Lidmila Tůmová, Eva Bartošová, Ladislav Becker, Miloslava Bernátová, Emilie Drbohlavová, Jana Havlátová, Helena Jakubová, Eva Jiránková, Miroslava Kavanová, Zdeněk Kučera, Marie Kvapilová, Jana Holá, Jaroslava Pacltová, Julie Pacltová, Drahoslava Pecková, Stanislava Richtrová, Dana Tvrzníková, Hana Svobodová

Školní rok 1981/1982

Třída 2. F

Třídní Alena Strunová

Hana Eichlerová, Světlana Bažantová, Marie Bělohoubková, Iveta Beranová, Blanka Burešová, Stáňa Čmuchálková, Jitka Frikkerová, Jana Klimková, Dana Krykorková, Eva Boháčová, Jana Moravcová, Jaroslava Novotná, Ivana Ohnsorgová, Zdeňka Poršová, Lenka Raková, Iva Straková, Šarka Strnadová, Michaela Škvorová, Pavlína Špačková, Jana Vítová, Dagmar Zmrzlá, Jaroslava Žakechova, Ingrid Galbavá, Marcela Jansová, Pavlína Macková, Hana Žemličková

Třída 4. A

Třídní Bohumila Hermannová

Hana Skalická, Hana Metelcová, Marcela Bulířová, Jana Bystrá, Zuzana Endrlová, Lenka Hniličková, Šárka Hrachová, Irena Jiravská, Jitka Kakrdová, Alena Kostelencová, Jiří Král, Eva Kryštofková, Romana Ludvínová, Roman Martinec, Alena Masopustová, Iveta Matoušová, Romana Myslivcová, Jana Procházková, Vladimíra Rutová, Nina Sedláková, Monika Sochorová, Jaromíra Solovková, Jitka Soukupová, Petr Stezka, Oldřich Szaban, Tomáš Tatíček, Lenka Unzeitigová, Martina Večerníková, Iva Vodrážková, Zlatuše Zejdová

Třída 4. B

Třídní Jan Valenta

Hana Hejdová, Pavel Bartoš, Ivana Budková, Michaela Buryová, Jan Halala, Iva Chmelíková, Martina Ježková, Petr Kellner, Michaela Klapková, Jana Kodetová, Soňa Kodetová, Iva Kracíková, Ingrid Linková, Lenka Slavíková, Petr Malý, Lenka Matějčková, Zuzana Mrázková, Jitka Nekvapilová, Jaroslava Neumannová, Petr Preisler, Michaela Rindová, Miluše Růžičková, Jitka Součková, Martina Stránská, Alena Šídová, Daniela Talachová, Ladislava Zahradníková, Jana Zyderová

Třída 4. C

Třídní Eva Veselá

Hana Podobská, Iveta Blaževičová, Marie Bukovjanová, Tomáš Buzín, Iveta Ďuríková, Ivana Dušková, Zdena Dušková, Dagmar Hourová, Jitka Janků, Lenka Jenčková, Ivana Kašparová, Ladislav Kola, Jitka Lásková, Petr Miler, Petr Navrátil, Lenka Nosková, Štěpánka Nováková, Günther Patzak, Jana Poršová, Stanislava Randová, Iveta Reitspiessová, Lenka Roznerová, Petr Saska, Jitka Semjanová, Josef Sehnoutka, Ivana Šedivá, Zuzana Šepsová, Zuzana Ševčíková, Martin Šilar, Jana Štrausová, Martina Valentová, Miroslav Hlaváč, Hana Šefrová

Třída 4. D

Třídní Vlasta Jůzlová

Alena Buriánková, Iva Cyrelová, Věra Drahotová, Petra Dytrychová, Jana Hlavatá, Alena Horáková, Lenka Hyanová, Ilona Jezerská, Jana Jiránková, Lenka Kocourová, Jana Krištanová, Stanislava Kubová, Jana Lajdová, Marcela Marková, Jitka Peterková, Ivana Podlipná, Lenka Rázková, Alena Rejžková, Ivana Rousová, Lenka Severová, Jitka Schořová, Jana Stuchlíková, Alena Vacátková, Dagmar Vogelová, Helena Zvoníčková

Třída 4. E

Třídní Bohumila Frühaufová

Hana Kopáňková, Zuzana Bayerová, Jana Holzknechtová, Jitka Bláhová, Naděžda Budinská, Karel Budský, Lenka Bursíková, Zdena Czerwinská, Jaroslava Filipová, Dagmar Háková, Zdeňka Hudcová, Jana Chaberová, Helena Karásková, Milan Kneys, Jana Kořínková, Zdena Machová, Naděžďa Mizerová, Jiřina Pečená, Ivana Pešková, Eva Poršová, Zdeňka Procházková, Věra Reslová, Šárka Rydvalová, Ilona Řezníčková, Eva Řípová, Jiří Salavec, Miroslav Stehlík, Petra Streitová, Jiřina Surmová, Ivana Svobodová, Vanda Svobodová, Jana Šecová, Zuzana Šimertová, Iveta Třmínková, Jana Tvrzníková, Liana Uhlířová

Třída D 5

Třídní Jindřich Jůzl

Hana Bártová, Hana Mašková, Hana Nechanická, Helena Antušová, Věra Benešová, Irena Domsová, Jaroslava Ehrlichová, Jana Formáčková, Zdeňka Havránková, Jaroslava Harnerová, Marie Kaněrová, Daniela Klucká, Marie Koderová, Bohuše Kratochvílová, Ingrid Lanková, Alena Miksová, Eva Rydziová, Dana Tritová, Eva Valnohová, Růžena Vondrová, Stanislav Vršťala, Božena Fidranská, Dana Lásková, Hana Svobodníková

Třída V 5

Třídní Jiřina Valentová

Jiří Dlouhý, Dagmar Dvorščáková, Věra Hronová, Ivana Pešková, Jiřina Krňánská, Jana Píglová, Olga Mužíčková, Lenka Němcová, Eva Ottomanská, Miloslava Polívková, Ivana Kosová, Petr Rauš, Jana Šenková, Dáša Brožková, Miloslava Vandírková, Jana Vokounová, Dana Nesibová, Jana Tomášková

Školní rok 1982/1983

Třída 4. A

Třídní Milan Váňa

Hana Baráková, Zdeňka Beránková, Dana Brožová, Alena Doležálková, Věra Endlerová, Marcela Gaubová, Jana Pešková, Ivana Homolková, Petra Hybnerová, Iveta Ježková, Martin Křikava, Leopold Kusák, Petr Lízner, Pavel Lustik, Jana Mazánková, Jitka Morávková, Iveta Nováková, Alena Poláčková, Vladimíra Profetová, Oldřich Radovský, Lucie Rohrbachová, Ivana Skřivánková, Olga Slezáková, Monika Stehlíková, Miroslava Třešňáková, Miroslava Vápeníková, Lenka Vojčiniaková, Yvona Vrbová, Pavla Zajícová, Vladimíra Zajícová

Třída 4. B

Třídní Slavomil Suchý

Hana Röslerová, Petr Čejka, Jana Dostálová, Radka Drázská, Janeta Gerhátová, Martina Hofmanová, Jindřich Jakl, Přemysl Jecha, Ivan Látr, Jitka Nováková, Luboš Marek, Zuzana Melicharová, Petra Nová, Jitka Kadlecová, Roman Novotný, Věra Ogurčáková, Marie Pavlatová, Marcela Posseltová, Lenka Rittichová, Jana Simerská, Pavla Skořepová, Lenka Slavíková, Květa Svobodová, Blanka Šanderová, Blanka Ježková, Libuše Štychová, Karel Švehla, Jana Tippeltová, Lenka Tláskalová, Iveta Úlehlová, Jan Vácha, Simona Veliká, Iva Voborníková, Martina Vrabcová, Ilona Zipplová, Miriam Žďárková, Hana Svatoňová

Třída 4. C

Třídní Lubomír Fabián

Hana Holeksová, Hana Mrázová, Alena Facková, Ivana Hojná, Renata Honzejková, Jana Hornová, Radomíra Hruboňová, Eva Hudousková, Pavla Hysková, Jiří Klečka, Karla Klicmanová, Petra Kotyková, Jitka Kozárová, Eva Krejčová, Martina Kunstová, Miroslava Lhotová, Petr Maňhal, Ivana Matoušová, Jitka Mlejnková, Eva Rajová, Irena Riesnerová, Zdeněk Ruta, Iveta Soukeníková, Martina Šefferová, Věra Šimonová, Petr Škoda, Richard Tuček, Jaroslav Veselský, Iveta Vinklárková, Pavel Zakouřil

Třída 4. D

Třídní Jindřich Jůzl

Eva Abtová, Eva Bayerová, Jitka Bílá, Roman Blaškovič, Marek Bučko, Eva Durdová, Zuzana Fialková, Jana Forstová, Kamil Franěk, Pavlína Gondová, Jiří Hlaváč, Libor Chmelař, Marcela Ježková, Martina Kánská, Zuzana Kasáčková, Elvíra Klausová, Michal Krtička, Jaroslav Kulhavý, Ivana Kvapilová, Eva Moravcová, Věra Nováková, Alena Opočenská, Miroslava Palmová, Iveta Pokorná, Jana Poplužníková, Ivana Švindroňová, Alena Svobodová, Ivana Šťastná, Lenka Šubertová, Ladislava Šustrová, Miroslav Voňka

Třída 4. E

Třídní Yvetta Kučerová

Hana Černá, Jitka Brádlová, Radka Brožová, Marcela Cibulková, Ludmila Dolenská, Renata Fischerová, Marek Halbich, Milan Hampl, Petr Janda, Eva Schreibová, Iveta Kábrtová, Leoš Kobr, Ivana Kovářová, Lucie Kryštůfková, Iveta Kunstová, Jana Kvapilová, Jana Licehamerová, Jiřina Malá, Ivana Marušková, Jana Michálková, Jana Mocová, Magda Peterková, Iveta Pokorná, Ladislava Posseltová, Petr Prchal, Helena Rylichová, Vladislava Semančiková, Monika Schubertová, Marcela Smetanová, Marta Škodová, Dana Šolcová, Libor Tejnil, Naděžda Weisová, Jana Zapletalová, Hana Teclová

Třída AD 3 A

Třídní Hana Bezoušková

Hana Jirsáková, Blanka Bušková, Miloslava Griesová, Dáša Honzátková, Blažena Horáčková, Jana Janoutová, Jana Jínová, Lydia Kotyková, Jana Krečmanová, Eva Krupičková, Karolína Kučerová, Věra Kuthanová, Jana Mičicová, Ivana Mindlová, Marie Morávková, Jana Soukeníková, Marie Westfálová, Eva Duhová

Třída AD 3 B

Třídní Jana Podholová

Danuše Doležalová, Ludmila Hrníčková, Jaroslava Kopecká, Olga Košunová, Marta Pinkasová, Drahomíra Poupová, Věra Přibylová, Irena Svobodová, Erika Šamanová, Ludmila Šálková, Vlasta Šrajerová, Eva Štálíková, Milada Šulcová, Marcela Vitteková, Eva Vondrová, Oliva Záhorská

Třída ED 5. A

Třídní Lubomír Fabián

Hana Farská, Hana Lanková, Zdeňka Bohdanecká, Uwe Čapek, Václav Hrůza, Hana Štočková, Slávka Čermáková, Růžena Kučerová, Jana Hnyková, Miroslav Lukáč, Věra Málková, Eva Milotová, Irena Nováková, Ludmila Janoušková, Jiřina Timpelová, Zita Václavíková

Třída ED 5. B

Třídní Vladimíra Hlavatá

Hana Knéblová, Stanislava Kožichová, Ladislav Ledl, Jaroslava Pešková, Ivona Půrová, Marie Šírová, Lubomír Samuhel, Eva Samuhelová, Jitka Soukupová, Iva Válková, Helena Valdmanová, Taťána Drahoňovská, Dana Veverková, Ludmila Zuzánková, Jana Žáková

Třída ED 5. C

Třídní Jaroslava Tomášková

Miluše Dušková, Eva Fejtová, Jaroslova Forchtnerová, Jarmila Kosová, Zuzana Kostková, Marcela Pešková, Antonie Podzimková, Jana Součková, Milena Vachová, Pavla Valnohová

Školní rok 1983/1984

Třída 4. A

Třídní Jaroslav Bernt

Hana Brázdová, Jaromír Adamec, Radka Ansorgeová, Petr Bartoň, Jaroslav Bejlek, Lenka Braunová, Jana Burešová, Blanka Čápová, Jana Čermáková, Marie Došková, Pavlína Duhaňová, Vlasta Dzanová, Martina Fedáková, Lenka Frysová, Milan Gruliš, Jiřina Hamplová, Petr Hána, Radka Havelková, Zdenka Häuslerová, Ivana Hejnová, Petra Homolová, Jana Hozáková, Lenka Hrdličková, Vladislav Huryta, Martina Hušková, Ondřej Choc, Pavla Chvalinová, Jitka Nekvasilová

Třída 4. B

Třídní Bohumila Hermannová

Jana Jandová, Simona Jandová, Soňa Jandová, Jana Janoušková, Jana Jirásková, Eva Kazdová, Renata Adamová, Radoslav Kočí, Radoslava Kočová, Táňa Kohoutová, Radovan Kosina, Milena Košková, Blanka Křížová, Martina Kovaříková, Jaroslava Králová, Šárka Kratochvílová, Marcela Kührová, Michala Lajerová, Romana Lanková, Dagmar Lukavcová, Ivana Lubjaková, Iveta Majcherová, Zdena Malá, Jitka Manychová, Anita Martinková, Jan Matouš, Iveta Matoušová, Miroslava Matysová, Marcela Mauerová, Milan Mikula, Pavla Zemanová, Jana Mizerová, Tomáš Pala

Třída 4. C

Třídní Jaroslava Tomášková

Hana Pavlíková, Miroslava Mlejnková, Jana Müllerová, Lenka Nosková, Ivana Novotná, Jitka Ondráčková, Ladislava Pátková, Marcela Pelantová, Ivana Pěničková, Marek Peš, Arnošt Pohl, Irena Prouzová, Šárka Štefancová, Petra Šindelářová, Lenka Richtrová, Alena Roubíčková, Ivana Sehnalová, Petr Schäfer, Ivan Skalský, Jiří Slaba, Eva Strunová, Jindřiška Šádková, Monika Šmídová, Stanislava Švarcbachová, Radka Tomášková, Zdena Trojanová, Jana Vacková, Dana Valešová, Pavlína Vávrová, Iveta Večerníková, Věra Ventová, Petra Vobořilová, Lenka Wolfová, Dagmar Vachová, Pavlína Nováková

Třída 4. D

Třídní Jaroslav Bernt

Alena Benešová, Luboš Beránek, Ivana Bičíková, Jana Bláhová, Ivana Bolardová, Jana Brátová, Miroslava Brzobohatá, Marie Bukovanská, Jana Bulvová, Vladislava Dachsová, Ivana Doubková, Pavlína Dušková, Radka Dvořáková, Ludvík Pischel, Alena Fejfarová, Zlata Fialová, Jana Fibigerová, Zdeněk Formánek, Lenka Gazsiová, Iveta Gillová, Ivana Glauschová, Petr Gřešek, Jana Hádková, Ivana Hlubučková, Jana Hnatovská, Lenka Hovorková, Alena Janíčková, Dagmar Jířová, Renata Jungmannová, Taťána Kardošová, Leoš Machálek, Iveta Maštalířová, Magdaléna Némethová, Pavel Vele, Zdeněk Vinklárek

Třída 4. E

Třídní Jana Peterková

Roman Blahník, Pavel Černý, Iveta Grosová, Ilona Karvaiová, Leoš Kostelník, Jaroslava Koubová, Renata Kovačovicová, Martina Kozáková, Zuzana Kubecová, Aleš Mareček, Marcela Markalousová, Emil Jágr, Lenka Myšková, Šárka Novotná, Libuše Oberfranzová, Eva Oklešťková, Martina Paťková, Vlastimil Pivrnec, Jiří Pojsl, Radim Ponert, Dana Pospíšilová, Melánie Rabšteinková, Dana Řezníčková, Romana Slováčková, Aleš Sluka, Alena Soukupová, Lenka Soukupová, Helena Stoklasová, Vladimíra Strunová, Soňa Střelcová, Věra Šupolová, Jitka Vacková, Romana Vyhnalová

Třída ED 5. A

Třídní Vlasta Jůzlová

Václav Abrahám, Radoslava Čermáková, Jaroslava Honejsková, Jana Hozáková, Jaroslava Jirkovcová, Jaroslava Matoušová, Jelena Pacltová, Lubomír Podzimek, Bohumila Podzimková, Naďa Udatná, Václav Hůza, Marie Šírová, Hana Teischelová, Věra Šafářová, Marcela Soukupová

Třída ED 5. B

Třídní Dagmar Bubníková

Hana Krchovová, Hana Mocová, Helena Blažková, Jiřina Dolejšová, Irena Kobrýzová, Marie Rozkorcová, Irena Šedivá, Marie Blažková, Jaroslav Čičo, Ladislava Janečková, Lenka Kružíková, Lenka Lustigová, Venuše Martínková, Dana Olivová, Veronika Pechočiaková, Irena Šedinová, Jiřina Štajnerová, Jana Velecká, Vladimíra Veselá, Vlasta Veselá, Eva Vozabulová

Třída SAG 2

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Hejzlarová, Hana Rosenbreierová, Jarmila Dušková, Alena Hančová, Ludmila Hrašnová, Věra Hudečková, Jana Horáková, Tomáš Hospodka, Josef Chotěnovský, Táťána Jáčová, Stanislava Ježová, Jana Krausová, Ludvík Krčál, Miluše Laburdová, Jana Masopustová, Anita Matrasová, Helena Suchánková, Svatava Svatá

Školní rok 1984/1985

Třída 4. A

Třídní Dagmar Bubníková

Hana Holubová, Hana Homolková, Hana Javůrková, Věra Bártová, Iveta Bělonohá, Eva Bernardová, Michael Bezecný, Jitka Bezrová, Tomáš Cmíral, Ladislava Drašnerová, Milan Erbert, Radek Franko, Eva Havlištová, Šárka Hněvsová, Iveta Hoffmanová, Renata Hoffmannová, Věra Hypšová, Petr Janouš, Věra Janovská, Jaroslava Jodasová, Pavel Kaiser, Oldřich Kalenský, Zdena Kopecká, Václava Kořínková, Milena Králová, Eva Kroužilková, Lucie Kubečková, Ivana Kudrová, Věra Kupcová, Hedvika Laňková, Jaroslava Marečková, Blanka Němcová, Eva Němcová, Kateřina Zemanová

Třída 4. B

Třídní Miroslava Bobková

Hana Pospíchalová, Pavel Kolátor, Tomáš Kopal, Slavomír Král, Alena Menšíková, Vlastimil Mentlík, Gabriel Molnár, Jaroslava Neumannová, Martina Nováková, Radka Opočenská, Ladislava Pajerová, Martina Palečková, Monika Pešková, Světlana Pivrncová, Gabriela Pleštilová, Milena Poláková, Helena Radostná, Helena Rydvalová, Milan Ryšavý, Martina Sedlářová, Pavel Scholz, Lenka Syrovátková, Jana Šámalová, Blanka Škodová, Jitka Špetlíková, Zdeněk Štefek, Alena Tejklová, Eva Wasserbauerová, Ivana Zinnerová, Jana Zítová, Hana Zimová

Třída 4. C

Třídní Jiřina Valentová

Hana Hlaváčková, Hana Kniežová, Jitka Augustinová, Romana Forsterová, Renata Gamischová, Lenka Jeslínková, Iveta Jirošová, Ivana Kořínková, Jana Kostecká, Pavlína Kroupová, Dana Krouská, Blanka Machatá, Kateřina Malachová, Dagmar Martinů, Martina Mochaňová, Romana Pauknerová, Dana Pilátová, Miluše Pradeová, Jana Říhová, Šárka Doležalová, Iveta Sladkovská, Věra Šťastná, Radka Svobodová, Miroslava Šilhánová, Jaroslava Válková, Jitka Vaňková, Ilona Večerníková, Iveta Volfová, Jitka Zachatová

Třída 4. D

Třídní Jiří Janáček

Jana Hvolková, Zlatuše Coufalová, Petra Doláková, Jana Dundová, Petra Flemingová, Václava Grundová, Jan Huk, Veronika Jarešová, Mariana Johnová, Pavlína Jungová, Martina Koníčková, Lenka Kopecká, Soňa Kozáková, Jana Krejčová, Ivana Levá, Alena Marková, Helena Miková, Martina Neprašová, Jaroslava Pavelková, Blanka Pečená, Jana Pešková, Simona Reinerová, Pavlína Rýdelová, Jana Rydvalová, Michal Strádal, Lenka Švarcová, Eva Tintěrová, Zdeňka Trojanová, Martina Vacková, Hana Szabová, Hana Homolková

Třída ED 5

Třídní Jindřiška Najmanová

Vlasta Buriánková, Jitka Bínová, Alena Dušková, Olga Fürbacherová, Jaroslava Hvězdová, Vladimíra Charousková, Yvetta Jirásková, Mária Římanová, Eva Krausová, Marie Kreisingerová, Jana Krupilová, Jitka Středová, Eva Roubínková, Iva Malá, Jiří Malý, Alena Paličková, Alena Prachařová, Jindra Seilerová, Vladislav Smrt, Alena Smrtová, Věra Veselovská, Jana Wonková, Jindra Loudová, Jiřina Dolejšová, Eva Vozabulová, Vlasta Veselá, Marie Chinalská, Hana Škodová

Třída SAG 2

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Karlová, Jitka Andryszczáková, Jana Bernátová, Alena Černá, Petra Koldovská, Marie Plíhalová, Jana Skalická, Hedvika Jarolímová, Katarína Wimmerová, Milena Vávrová, Blanka Wimmerová

Školní rok 1985/1986

Třída 4. A

Třídní Jana Podholová

Hana Burešová, Iveta Beňáková, Pavel Bergr, Šárka Brenerová, Martin Brož, Lenka Bruthansová, Tomáš Burda, Blanka Bursová, Alena Bušinová, Jan Dvořák, Marie Gavendová, Luděk Hamral, Miroslav Horáček, Helena Hošková, Lenka Hudecová, Jana Hynštová, Dagmar Janatová, Irena Jiránková, Jiřina Knoblochová, Ivana Kohoutová, Marie Konrádová, Šárka Koubková, Roman Kováč, Petra Kozáková, Helena Krčmaříková, Martina Krejčová, Jaroslava Kudrnová, Jiří Menzel, Jan Pavel, Josef Sedlář, Jiří Zapletal, Monika Pešková

Třída 4. B

Třídní Stanislava Janečková

Zita Bednářová, Renata Brendlová, Simona Dörrová, Dagmar Fišerová, Alena Fořtová, René Havlík, Brigita Havlíková, Jiří Horák, Šárka Houdková, Dana Hozáková, Roman Kotyza, Aleš Krejčík, Petra Kubíčková, Lenka Kvapilová, Martin Lacina, Jiří Louda, Jitka Martínková, Jiří Melich, Ivana Mihočková, Jindra Nešněrová, Jana Nezdarová, Daniel Duben, Jiří Novák, Marcela Pelantová, Jana Pojslová, Leona Ruferová, Jolana Sedláčková, Renata Skulová, Pavlína Šedivá, Vladimír Šilhán

Třída 4. C

Třídní Zuzana Hykyšová

Jaroslava Bačinová, Eva Čiperová, Věra Doubravová, Ludmila Dvořáková, Iveta Frankelová, Eva Hauserová, Romana Hlásná, Daniela Jágrová, Renata Jeřábková, Marcela Junová, Pavlína Kasalová, Zdeňka Kyselá, Alena Mátlová, Lucie Matoušková, Daniela Mayerová, Olga Medková, Eva Müllerová, Ivana Pavlů, Romana Písková, Liana Prokešová, Petra Pšererová, Jana Reisiegelová, Kamila Řeháková, Blanka Šádková, Barbora Šanderová, Irena Šantrochová, Alena Štajncová, Martina Štibříková, Monika Vacková, Jitka Varvařovská, Radka Vávrová

Třída 4. D

Třídní Jan Valenta

Pavlína Bulířová, Petra Drábková, Zina Landovská, Šárka Ničová, Alena Paterová, Boris Plaňanský, Žofie Rejhonová, Robert Skákal, Marcela Sluková, Jaroslav Starý, Petr Straka, Martin Svoboda, Marcela Svobodová, Miroslav Šafařík, Pavlína Šajnerová, Zdeňka Škodová, Martina Šochová, Jana Šolcová, Zdeňka Štěpánková, Tomáš Tonev, Rostislav Úlehla, Petra Valešová, Helena Vavřichová, Drahomíra Vlčková, Jana Vykoukalová, Eva Zadubanová, Jitka Zahoříková, Pavel Zahradník, Hana Venclová, Hana Oulehlová

Třída ED 5. A

Třídní Vlasta Jůzlová

Hana Hajflerová, Hana Patková, Miluše Antalová, Milan Bukovský, Jana Šiklová, Eva Hajdová, Anna Háková, Marie Hrnčířová, Zuzana Viktorová, Kristina Kolačná, Jarmila Kočová, Jiřina Nácovská, Věra Nedvědová, Marcela Podzimková, Taťána Pohlová, Jitka Roušarová, Oldřich Skoloda, Lidmila Vajsová, Jiřina Vyskočilová

Třída ED 5. B

Třídní Cyril Hoidekr

Jana Badalcová, Ivana Dočiarová, Helga Fligrová, Podzimková Jaroslava, Eva Kněbortová, Helena Hoření, Blažena Höflerová, Alena Jarošová, Věra Ješková, Marie Kelbasová, Eva Brunclíková, Dobroslava Kobzanová, Evženie Langmajerová, Jana Foglová, Eva Novotná, Marie Pittnerová, Jiřina Sidorová, Růžena Zedníková

Školní rok 1986/1987

Třída 4. A

Třídní Ivo Jebavý

Hana Jermanová, Marcela Brožová, Radka Brůnová, Šárka Dolejšová, Věra Dumková, Jana Fantová, Jana Hadravová, Milena Hamplová, Pavla Hellmichová, Šárka Hortigová, Vladimíra Jarošová, Monika Jenčková, Marcela Johnová, Dana Karasková, Milan Keller, Vanda Kochánková, Radka Kolomazníková, Helena Koutová, Šárka Krautschneiderová, Lenka Krejčíková, Zdeňka Kuncová, Ivana Machová, Yvetta Matěchová, Pavel Pokorný, Jiří Pospíchal, Tomáš Weiser, Jaroslav Tehník, Soňa Váňová, Romana Prchalová, Jasněna Ruleová, Monika Seifertová

Třída 4. B

Třídní Milan Váňa

Hana Mužáková, Olga Benešová, Martina Bohatová, Štěpán Bubník, Martin Burjánek, Dana Hlaváčková, Martin Pleštil, Klára Čeledová, Petr Červeň, Simona Horáčková, Bohuslava Jiroutková, Bohumila Matoušková, Jana Mizerová, Kateřina Mizerová, Petra Nácovská, Jaroslava Oborníková, Alice Podhájecká, Jana Půtová, Martin Řídký, Martina Semerádová, Zuzana Schmidtová, Jarmila Silná-Urbanová, Eva Sklenářová, Miloslava Sřivancová, Iva Šilhavá, Jiřina Škudrnová, Radim Šlapák, Renata Štěpánková, Michaela Tajbnerová, Vladimír Urbánek, Petra Vlčková, Lenka Vojnarová

Třída 4. C

Třídní Slavomil Suchý

Mojmír Čirlič, Romana Drašarová, Marie Dubská, Jaroslava Havránková, Lucie Hlavatá, Petra Horáková, Kamila Hrdličková, Kamila Janerlová, Klára Jindrová, Renata Kačiová, Marcela Keltnerová, Věra Matějková, Soňa Matoušková, Romana Minaříková, Ivana Müllerová, Eva Patrajková, Blanka Pavlíčková, Libuše Petráčková, Martina Pozlerová, Renata Routová, Iveta Schichtová, Jana Smolová, Miroslava Šmídová, Lenka Švecová, Michaela Trejbalová, Květa Tremlová, Jitka Vašinová, Monika Višňáková, Alice Vitvarová, Marcela Zlesáková, Petra Žádníková

Třída ED 5. A

Třídní Vlasta Jůzlová

Hana Hajflerová, Jana Bečičková, Danuše Brožová, Miloslava Dítětová, Alena Hanzlová, Libuše Kokešová, Helena Maděrová, Karel Kolář, Marie Krátká, Rudolf Kudr, Marta Lišková, Jana Mudrochová, Danuše Plichtová, Věra Stezková, Jindřiška Špryňarová, Věra Vojáčková, Eva Žďárská, Marcela Mizerová, Jana Šiklová, Jaroslava Podzimková

Třída ED 5. B

Třídní Jindřich Jůzl

Hana Ministrová, Vlasta Babinská, Marie Hanková, Milena Horáková, Zdena Kociánová, Jana Koutníková, Zuzana Melincsjarová, Marie Ouhrabková, Dagmar Procházková, Alena Řežábová, Věra Sedláčková, Jana Stejskalová, Ľubica Svobodová, Miroslav Turek, Marcela Vaculová, Eva Vaňková, Jarmila Kočová

Třída SAG 2

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Houfová, Hana Kopecká, Libuše Adamičková, Jaroslava Červinková, Petra Fiedlerová, Irena Grunclová, Božena Hégrová, Olga Hnatovská, František Křen, Dana Lexová, Lenka Mašková, Vlasta Novotná, Helena Pacanová, Soňa Palmeová, Olga Pelcová, Naděžda Tichá, Jitka Rácová, Věra Rejmanová, Taťána Stejskalová, Jana Tomešová, Marie Válková, Vlasta Vávrová

Školní rok 1987/1988

Třída 4. A

Třídní Jaroslav Bernt

Ludmila Bělohoubková, Jaroslava Blaidová, Renata Brejlová, Martin Coufal, Eva Čapková, Martin Čermák, Zdeňka Černická, Markéta Dohnálková, Pavla Drncová, Marcela Duchoňová, Šárka Erlebachová, Petra Fejfarová, Zuzana Filkornová, Jana Formánková, Michaela Francová, Monika Fricková, Ivana Havrdová, Martina Heváková, Štěpánka Hlubučková, Jaroslava Holubová, Iva Horká, Jindřich Jůzl, Jiří Kalík, Lenka Kupcová, Jiří Lachman, Renata Nováková, Jan Roubal, Dana Hlaváčková

Třída 4. B

Třídní Jana Peterková

Michaela Gadasová, Ivona Honsejková, Dagmar Kratzerová, Lenka Janouchová, Jitka Kačírková, Zuzana Kaplanová, Dana Kirchbergová, Lenka Klepáčková, Radka Klimešová, Lucie Königová, Jana Koubková, Iva Koudelková, Simona Kovářová, Dana Krausová, Dagmar Hýbnerová, Dagmar Maternová, Jana Kseňáková, Eduarda Kučerová, Lenka Kvapilová, Miroslav Lachman, Milena Luňáková, Michaela Marečková, Jitka Maršálková, Blanka Martínková, Karel Martinů, Dagmar Khauerová, Martina Millerová, Karel Mišner, Daniel Mucha, Jana Nejedlová, Marcela Nováková, Michal Prokop, Josef Řepa, Klára Tasovská, Andrea Jarábová

Třída 4. C

Třídní Bohumila Hermannová

Štěpánka Adamová, Martina Dobešová, Jana Erbanová, Iva Fejtová, Jitka Fialová, Marcela Hermanová, Marcela Horáková, Renata Jeřábková, Dita Schwarzová, Dagmar Jírová, Radka Konířová, Iveta Kristová, Iveta Křížková, Dana Lancová, Marie Lifková, Dana Mejstříková, Petra Najmanová, Eva Ouředníková, Zuzana Palová, Monika Patrná, Romana Poláková, Andrea Princová, Irena Robotková, Iva Štrinclová, Jaroslava Zemanová, Simona Zemanová

Třída 4. D

Třídní Jindřich Jůzl

Marie Bursová, Milan Myška, Jitka Němcová, Jana Pelcová, Markéta Permanová, Michael Pokorný, Jana Pošmůrná, Šárka Procházková, Leona Přibylová, Vladimíra Ptáčková, Jana Říhová, Michaela Seifová, Marcela Soukupová, Ilona Stará, Jana Plichtová, Monika Šestáková, Andrea Ševčíková, Dagmar Škodová, Michaela Štěpánková, Radka Nožičková, Jan Zelenka, Martina Dvořáčková, Jan Šubrt, Veronika Šulcová, Pavlína Ubiasová, Jana Velová, Věra Vokurková, Martina Vořechová, Jana Votavová, Eduard Wagner, Ondřej Zrnovský, Michaela Žáková, Dana Tomášová

Třída D 5

Třídní Stanislava Dlouhá

Hana Křížová, Miloš Augustin, Monika Brynychová, Alena Kušionová, Marie Fišarová, Liběna Klampáriková, Eva Kopecká, Miroslav Malinský, Alena Šípková, Zdenka Tkadlecová, Helena Vančurová, Helena Maděrová, Romana Šindelářová, Dana Pavlíčková

Školní rok 1988/1989

Třída 4. A

Třídní Jindřiška Najmanová

Hana Krykorková, Vlasta Bělohoubková, Irena Černá, Jana Černá, Veronika Futóová, Martina Habáňová, Daniela Hlaváčová, Aleš Jahoda, Jolana Karešová, Ivona Horáková, Martina Hrníčková, Blanka Kamenická, Lenka Kašíková, Lenka Kličková, Pavlína Kmínková, Marcela Kratochvílová, Simona Křížová, Miluše Linková, Jaroslav Lízner, Dana Malovaná, Blanka Ondráčková, Jana Ondráčková, Monika Řezáčová, Helena Sadílková, Radim Skřivánek, Jakub Šádek, Beata Smolová, Jana Štancíková, Dagmar Šubrtová, Aleš Werner, Stanislav Wolf, Monika Záhumenská, Lenka Hofová, Jolana Karešová, Martin Koucký

Třída 4. B

Třídní Miroslava Bobková

Hana Naimanová, Ladislav Baranovský, Petra Bendová, Lenka Bonaventurová, Monika Brabcová, Renata Čermáková, Milana Čtvrtníková, Ivana Davidová, Marcela Dobiášová, Eva Drbalová, Milan Chládek, Erika Hrušovská, Lucie Faltysová, Iveta Flugrová, Ilona Fugrová, Pavla Götzová, Jana Holatová, Miroslava Honzejková, Marcela Juklíčková, Pavla Klopánová, Andrea Koutecká, Markéta Linhartová, Lucie Marcinková, Michaela Mužáková, Alena Páchymová, Petra Palánová, Věra Pavlová, Šárka Pěničková, Radka Pirklová, Iveta Pospíšilová, Martina Průchová, Kamila Rajová, Dana Röslerová, Jitka Slabová, Heda Hološová, Erika Hrušovská

Třída 4. C

Třídní Jiřina Valentová

Hana Novotná, Jiřina Bílková, Monika Brandýská, Eva Brodská, Lenka Březinová, Monika Bušková, Jana Flauderková, Radmila Fantová, Alena Halbichová, Marta Chvojková, Pavlína Kolářová, Šárka Křečková, Věra Lánská, Jana Linková, Monika Matějková, Jitka Mohrová, Radomíra Netušilová, Iveta Pavlů, Andrea Podzimková, Lenka Röderová, Pavlína Rosochová, Lenka Skořepová, Miroslava Stehlíková, Lucie Šinkovská, Renata Špryňarová, Věra Šulcová, Iva Tvrzníková, Renata Veletová, Olga Venclová, Romana Hvězdová

Třída 4 D - čtyřleté denní studium

Třídní Ing. Dagmar Bubníková

            Gabriela Kirchhofová, Jarmila Kopalová, Jaroslav Kubánek, Tomáš Mazánek, Iva Rambousková, Daniel Růžička, Dagmar Sedláčková, Soňa Schafhauserová, Marcela Scholzová, Jana Schönová, Michaela Slováčková, Milan Sluka, Leona Smržová, Jan Svatoš, Andrea Svobodová, Ivana Šimůnková, Iveta Šosvolová, Ivana Šubertová, Zuzana Šulcová, Miriam Tomínová, Lubuše Trejbalová, Regina Uhrová, Hana Václavíková, Jitka Vágnerová, Zdeněk Veselý, Jitka Vízková, Lenka Vodičková, Šárka Vojtěchová, Lenka Volštátová, Klára Weissová, Renata Zachovalová, Eva Zoubková, Dagmar Žáčková, Jitka Žižková

Třída ED 5

Třídní Jindřich Jůzl

Hana Škodová, Dagmar Kvapilová, Marcela Housová, Iveta Jelínková, Lenka Jirásková, Jaroslava Macáková, Jana Machová, Věra Kuthanová, Věra Mojžíšová, Marcela Poncová, Karel Sidun, Dana Škodová, Hana Vágaiová

Školní rok 1989/1990

Třída 4. A

Třídní Zuzana Hykyšová

Jan Bezr, Martina Blažková, Dagmar Boháčová, Karel Brabec, Dana Čermáková, Kateřina Červená, Martina Čiháková, Pavla Dezsöová, Martin Drbohlav, Alena Dvořáková, Věra Erbertová, Renáta Fatehová, Naděžda Fejksová, Jana Fialová, Michaela Frázová, Vladimíra Grusmanová, Gabriela Hájková, Ivana Havlová, Ilona Holanová, Jitka Homolová, Jitka Hrdličková, Gabriela Hudcová, Jana Hudcová, Kateřina Hudečková, Jana Husinecká, Helena Hübscherová, Martina Jantschová, Jan Korytář

Třída 4. B

Třídní Slavomil Suchý

Martina Blažková, Renata Kábová, Michaela Kančiová, Monika Kimová, Ivana Kobosilová, Petra Kovaříková, Kateřina Kučerová, Petra Kudibalová, Pavla Kuchtová, Petra Lesáková, Dagmar Lexová, Martina Libertová, Marcela Macková, Renata Machová, Radka Marešová, Andrea Martenková, Kateřina Matoušková, Petr Melíšek, Gabriela Müllerová, Monika Novotná, Šárka Otradovcová, Klára Otřísalová, Karla Pacholíková, Jitka Pavlů, Tomáš Prokop, Monika Radimecká, Kamila Rejzková, Iveta Rulcová, Dana Růžičková, Dagmar Rybářová, Šárka Semirádová, Petr Soukup, Milan Svoboda, Petra Soukupová

Třída 4. C

Třídní Dagmar Alinčová

Hana Brunerová, Gabriela Čarnogurská, Lucie Hrubá, Veronika Kašťáková, Renata Klimczaková, Šárka Koppová, Marcela Košková, Jitka Kratochvílová, Petra Kvíčalová, Jindřiška Poláková, Jitka Tajčmanová, Kateřina Lelková, Zdena Machová, Lenka Maryšková, Jana Matoušková, Iveta Nohýnková, Dagmar Nosková, Jindřiška Novotná, Daniela Olivová, Jana Pavlů, Lenka Petříčková, Miloslava Prchlíková, Michaela Ryšavá, Renata Saidlová, Naděžda Sluková, Alena Syslová, Petra Šindelářová, Lenka Štefková, Martina Vávrová, Jana Vyhňáková, Gabriela Zemanová, Simona Žišková, Jana Flanderková

Třída 4. D

Třídní Eva Veselá

Roman Bláha, Petr Kotland, Eva Poláková, Jiřina Slánská, Denisa Sovová, Šárka Stehlíková, Iveta Stejskalová, Jaroslava Stránská, Andrea Sýkorová, Václav Šanda, Jitka Šašková, Martina Šestáková, Petra Šímová, Simona Šmídová, Ludmila Šnellerová, Radek Šťastný, Jaroslava Štefáčková, Helena Šťovíčková, Václava Šulcová, Petra Tichá, Pavla Trnková, Andrea Třešňáková, Iveta Tůmová, Radka Ťukalová, Jana Vacková, Monika Vajshaitlová, Pavla Velebová, Anna Veselá, Dita Veselá, Drahomíra Veselá, Petra Vicherková, Jitka Voháňková, Markéta Volejníková, Petr Winkler, Michaela Zemanová, Petra Hájková (Zoufalová)

Třída ED4

Třídní Jana Podholová

Hana Lauová, Hana Salamatinová, Dana Benešová, Eva Bombová, Růžena Čuříková, Marcela Dudová, Margita Húšťavová, Stanislava Jurigová, Blažena Klopánová, Emilíe Knajblová, Miroslav Košek, Blanka Kulíčková, Jarmila Ledererová, Dana Meyerová, Marie Mizerovská, Lenka Müllerová, Věra Myslivcová, Blanka Nývltová, Věra Osičková, Jana Průšková, Jana Reckziegelová, Anna Sklenářová, Eva Slámová, Daniela Staňková, Milena Štěrbová, Eva Trunečková, Jitka Ulmanová, Jana Vokounová, Milena Walterová, Hana Vedralová

Školní rok 1990/1991

Třída 4. A

Třídní Zdenka Štýbrová

Hana Čihoská, Renata Baudysová, Štěpánka Bínová, Dušan Bohuslávek, Gabriela Brožová, Olga Brožová, Jitka Bukovská, Martina Černá, Věra Černochová, Jana Červená, Adéla Čiháčková, Pecha Dres, Zdeňka Engererová, Simona Fejklová, Ilona Fialková, Gabriela Fibigerová, Petra Frolíková, Lenka Grauová, Jana Grofová, Alena Hamralová, Štěpánka Hartová, Pavla Helikarová, Jan Kazda, Zdeněk Kerhart, Tomáš Landovský, Pavel Lintimer, Jitka Bočoková, Věra Čupíková, Dana Daníčková, Petra Drescherová, Jana Engererová

Třída 4. B

Třídní Stanislava Janečková

Irena Hermuthová, Petra Hlaváčová, Tereza Hlavsová, Petra Horváthová, Iveta Hrdinová, Dagmar Ječmeňová, Lenka Jedlinská, Helena Ježková, Jana Ježková, Jiřina Kabelková, Radka Kestlerová, Alena Klepáčková, Lucie Knapová, Michaela Koblihová, Ilona Kobrlová, Lucie Kolbabová, Marie Kolomazníková, Marcela Košková, Leona Kozlovská, Renata Krajská, Monika Krausová, Veronika Krčmářová, Šárka Kvapilová, Aleš Martínek, František Melka, Petr Mikeš, Jakub Pachinger

Třída 4. C

Třídní Vladimíra Erhartová

Stanislava Lišková, Renata Lhotová, Irena Lišková, Petra Nováková, Miluše Mošnerová, Šárka Niedobová, Jarmila Šimáňová, Lenka Perná, Jitka Skalická, Dagmar Peterková, Miroslava Pašulová, Petra Mansbartová, Kateřina Zástěrová, Simona Zeráková, Leona Trejbalová, Olga Kadeřávková, Monika Cibulková, Radka Činčurová, Jarmila Ditlová, Soňa Dundová, Monika Freimuthová, Šárka Hejtmánková, Miroslava Hladká, Pavlína Hoffmannová, Martina Horáková, Magda Jiřičková, Jitka Barešová, Kateřina Bláhová

Třída 4. D

Třídní Jana Podholová

Pavla Lančaričová, Dagmar Lukášová, Markéta Meteláková, Michaela Mičková, Tereza Nepasická, Michaela Neprašová, Lenka Netolická, Eva Nováková, Klára Olyšarová, Dagmar Melicharová, Karolína Patková, Aleš Salamatin, Marie Pelcová, Kamila Pešková, Bohumil Petrák, Petra Piroutková, Anna Podrábská, Petra Pudrová, Jitka Radimecká, Jana Raisová, Gabriela Reckziegelová, Zuzana Runčíková, Renata Rýdziová, Vendulka Řezáčová, Jana Schäferová, Kateřina Skleničková, Diana Skořepová, Robert Solnař, Iveta Bušelová

Třída 4. E

Třídní Vlasta Jůzlová

Ivana Hrubá, Gabriela Jankovská, Jaroslava Murková, Petra Smetanová, Alena Sochorová, Zdeňka Sopůšková, Ivana Soukupová, Andera Steinzová, Radka Škvárová, Dana Špetlová, Martina Šubrtová, Eva Šustrová, Iva Trejbalová, Jana Truhlářová, Věra Třebešková, Petra Hanusová, Pavlína Třešňáková, Martina Tvarohová, Eva Veletová, Jana Vítková, Daniel Vodička, Martina Weisová, Eliška Wiedermannová, Josef Wolf, Kateřina Zdvořáková, Pavlína Zitková, Pavel Zmatlík, Jan Želízko

Třída ED 4

Třídní Slavomil Suchý

Hana Mrázová, Marcela Friedelová, Zdeňka Hartmanová, Jitka Joštová, Lubomír Keltner, Alena Kultová, Eva Mayerová, Milena Michaličková, Irena Rejmonová, Jana Svatošová, Alena Vysučková, Dana Žánová

Školní rok 1991/1992

Třída 4. A

Třídní Jaroslav Šíma

Hana Hloušková, Radka Antoniová, Eva Baierová, Tomáš Bárta, Radka Bendová, Filip Fořt, Romana Bendová, Ilona Binderová, Jan Bošek, Iveta Brožková, Daniela Bušková, Markéta Čajová, Petr Černý, Alena Dianová, Monika Didiová, Kamila Drtinová, Michaela Falková, Ivana Fantová, Jana Fantová, Michaela Fejtková, Radomíra Filipová, Jitka Formánková, Zuzana Gdulová, Martin Gumulák, Kamila Hašková, Jana Holajová, Tomáš Hozák, Ivana Hyanová, Pavlína Hybnerová, Petra Ilková, Dora Matějková, Nikola Dubecká

Třída 4. B

Třídní Jiří Šimek

Robert Chrištof, Petra Kaprasová, Monika Marková, Eva Janatová, Monika Janusová, Lenka Kleprlíková, Markéta Korábová, Radka Deylová, Marcela Jírová, Leona Kolomazníková, Ladislav Krejzl, Jana Křivková, Martina Křížová, Martina Kumberová, Petra Linková, Ranáta Justová, Dana Knoblochová, Gabriela Košíková, Alena Kršková, Stanislav Kvapil, Věra Malovaná, Petr Mayer, Dagmar Klimešová, Lenka Kraclová, Dagmar Kuhnová, Marie Macanová, Michal Mindl, David Plíva, Ludmila Jírová, Monika Klozová, Petra Kubrová

Třída 4. C

Třídní Jindřiška Najmanová

Hana Netolická, Lucie Horáková, Iva Horynová, Eva Humlová, Renata Humplíková, Jaroslava Jiránková, Helena Kolomazníková, Markéta Koublová, Zdeňka Kosková, Pavlína Košková, Ivana Kubištová, Martina Lančiová, Jana Luňáková, Markéta Matysová, Jana Pavlíčková, Michaela Regnerová, Renata Rosochová, Šárka Rydziová, Ludmila Seidlová, Eva Šiftová, Zdeňka Šiftová, Martina Štejnarová, Petra Šťastná, Martina Tláskalová, Věra Trnková, Pavlína Vinšová, Monika Zajíčková

Třída 4. D

Třídní Jan Valenta

Marcela Mečířová, Petra Michelová, Eva Mirovská, Jitka Morávková, Lenka Nekvapilová, Jana Paštiková, Anita Pelcová, Petra Peldová, Dagmar Petrová, Monika Petrovová, Sylvie Pilná, Hana Podzemská, Markéta Roubalová, Petra Ryšavá, Zdeňka Rýzlová, Ilona Řeháčková, Hana Sázavská, Hana Scholzeová, Skálová Simona, Monika Slezáková, Dominika Stúrová, Andrea Střížková, Radka Studená, Hana Syková, Milena Šádková, Drahoslava Šebestová, Martin Paleček, Adrian Panoch, Lukáš Ponukálek, Petr Sibřina, Romana Hošková, Lenka Morávková

Třída 4. E

Třídní Anděla Zavadská

Leona Buschtová, Lenka Dobružská, Světlana Medvídková, Darina Nováková, Romana Šikolová, Lenka Škvárová, Lenka Šmídová, Ivana Šneková, Romana Šrýtrová, Monika Štěpánková, Gabriela Thomsonová, Dana Tichá, Dagmar Tomášková, Pavlína Tučková, Lucie Valešová, Sylva Vaněčková, Eva Vaňková, Jana Vašková, Zdeněk Vojtěch, Ladislava Voříšková, Jitka Vurmová, Alice Winklerová, Blanka Zadinová, Aleš Zárybnický, Lenka Zdybelová, Marcela Zelenková, Miloš Zezula, Klára Ziková, Radka Žeravá, Olga Židová, Hana Vodičková, Hana Weisenbilderová

Třída D 4

Třídní Martin Lender

Hana Řeháková, Emílie Císařovská, Alena Laczová, Eva Mašková, Lenka Mikásková, Stanislava Pavlíková, Miloslava Poláková, Zuzana Saganová, Jiřina Zemanová

Školní rok 1992/1993

Třída 3. E

Třídní Jiřina Valentová

Marcela Bělohradská, Martina Fidrhelová, Miroslava Heindörferová, Wanda Heindörferová, Markéta Jará, Simona Jiřištová, Lenka Knajbelová, Eva Kolencová, Ivana Koutová, Pavla Koutová, Miloslava Kračunová, Michaela Malá, Petra Malá, Gabriela Plechatá, Pavlína Rojová, Gabriela Rydvalová, Jana Sabolová, Kateřina Svobodová, Iva Šulcová, Petra Vágnerová, Markéta Vlková, Blanka Vokálová, Jaroslava Horčičková

Třída 4. A

Třídní Vladimíra Kmínková

Hana Popová, Hana Schwarzerová, Martin Bakoš, Eva Benešová, Martina Beranová, Martina Blažková, Marie Hloušková, Monika Hofmannová, Petra Beranová, Zuzana Bitljanová, Simona Bohucká, Jindřiška Bohuslavová, Jana Brtková, Radka Budková, Romana Cihuňková, Michaela Cvechová, Petra Dědková, Eva Dittrichová, Martina Dlouhá, Klára Dneboská, Eva Dočekalová, Jana Doležalová, Petra Dostálová, Ilona Dromníková, Jitka Filová, Tomáš Gerö, Lenka Gumanová, Zdeňka Haluzová, Věra Hanžlíková, Jitka Heršálková, Alena Horáková

Třída 4. B

Třídní Miroslava Bobková

Hana Jabůrková, Pavel Hajfler, Eliška Horčičková, Martina Hradecká, Iva Hrdličková, Zuzana Hroudová, Jana Hudáková, Helena Hujerová, Petr Húska, Martina Hušková, Petra Hyková, Jitka Cháberová, Marie Chmurčiaková, Miroslava Chrastecká, Petra Chybová, David Janků, Renata Trojanová, Ivana Jínová, Monika Juhová, Petra Kabeláková, Žaneta Kačiová, Martina Kačírková, Petra Kadlečková, Lucie Kalfiřtová, Zdeňka Ketnerová, Libuše Kohlová, Tomáš Krčmařík, Alice Mrňousová, Monika Rambousková

Třída 4. C

Třídní Jaroslav Počer

Petra Kohoutová, Romana Kopecká, Zuzana Kopecká, Petra Košková, Romana Kotyková, Taťána Kozáková, Lenka Krátká, Kamila Kredviková, Kateřina Kroupová, Lenka Křivánková, Jan Kubálek, Jana Kubcová, Zuzana Kubečková, Martina Kubíčková, Alena Kučerová, Markéta Kuchtová, Robert Lexa, Iveta Macherová, Jitka Machálková, Jitka Machová, Pavla Machová, Iva Marcinková, Květoslava Martínková, Štěpánka Maříková, Tamara Matulová, Liliana Melincsjarová, Lenka Mlejnková, Aleš Mohyla, Pamela Molnárová, Jana Moniková, Petra Musilová, Petra Mužáková, Lenka Nedvědová, Markéta Nosková, Pavel Novotný

Třída 4. D

Třídní Milena Knajblová

Petra Nosková, Jana Nová, Kateřina Nováková, Zlata Novotná, Jana Pátková, Pavla Pecinová, Lenka Petrášová, Vlasta Peldová, Lucie Pilařová, Petra Pospíšilová, Pavlína Prknová, Andrea Raclová, Simona Ranišová, Jitka Regnerová, Jaroslav Rejnart, Veronika Rohlová, Martina Rozkovcová, Markéta Salačová, Irena Semecká, Radka Schierová, Andrea Sitová, Olga Skalníková, Vlastra Skružná, Daniela Slovíková, Zuzana Sluková, Petra Stejskalová, Lenka Strapková, Filip Suchý, Petr Syrový, Michal Ševčík, Hana Popová, Hana Schwarzerová

Třída 4. E

Třídní Jaroslav Šíma

Hana Vedralová, Petra Kobosilová, Jiřina Kunzová, Romana Martínková, Renáta Strejcová, Silvie Střihavková, Martina Šádková, Jana Šámalová, Kamila Ševčovičová, Jitka Šikolová, Petr Šípek, Romana Šípová, Andrea Škvorová, Martina Šnellerová, Dušan Šourek, Milan Špinka, Dagmar Štrinclová, Petra Švecová, Lucie Tomášková, Kamila Tomínová, Dana Trakalová, Ivana Trejbalová, Kristýna Trnková, Radana Třebešková, Iva Uhlířová, Dagmar Vágová, Simona Vakulová, Andrea Vinklárková, Pavel Volšík, Andrea Vyšohlídová, Vendula Zitková, Tereza Žďánská, Jana Rabiňáková, Martina Haladová, Hana Zelenayová

Školní rok 1993/1994

Třída 3. A

Třídní Stanislava Janečková

Hana Havelková, Kateřina Bernkopfová, Zuzana Bílková, Vladimír Boháč, Jana Brandýská, Martina Dostálová, Daniela Čihavská, Simona Kvapilová, Petra Kudrnová, Radka Šínová, Svatava Černá, Harry Deimling, Monika Francová, Jiří Frühauf, David Hofman, Matěj Hora, Kateřina Jevčáková, Radmila Vlčková, Lenka Knitlová, Brigita Lanková, Eva Lhotová, Pavlína Macháňová, Kateřina Nosková, Irena Nováková, Lucie Rejholcová, Renata Šrumová, Martina Śtellmachová, Iveta Tejkalová, Jaroslava Tůmová, Dagmar Tvrdíková, Ivana Vašková, Kateřina Velecká, Andrea Zapadlíková

Školní rok 1994/1995

Třída 3. E

Třídní Jana Fišerová

Hana Šrytrová, Ludmila Melicharová, Michaela Brožková, Jana Svatošová, Sandra Šperlíková, Lenka Tuhá, Kateřina Zázvorková, Alena Zezulová, Taťána Volková, Martina Dostálová, Štěpánka Coufalová

Třída 5. A

Třídní Zuzana Fabiánová

Andrea Belzová, Renata Dobiášová, Pavla Dundová, Karolína Hartová, Simona Horáková, Jiřina Hromníková, Martina Kabátková, Jan Klíma, Martina Kopecká, Petra Krupková, Martina Kubínová, Renata Kynclová, Aranka Lichtenberková, David Mrákota, Jana Petráčková, Jana Pospíšilová, Daniel Procházka, Marta Reslová, Josef Schäfer, Andrea Šlechtová, Vlasta Suková, Helena Tomášková, Gabriela Vávrová, Josef Vlček, Andrea Wolfová, Tomáš Zeman, Petra Zemánková

Třída 5. B

Třídní Simona Daňková

Hana Novotná, Soňa Bujárková, Martina Dědková, Jiří Doubrava, Irena Ellschlögerová, Radek Gamper, Zuzana Haršanyiová, Petra Havlíková, Renata Hovorková, Daniela Jahelková, Jitka Kořínková, Lenka Krčmářová, Alena Krubnerová, Alena Křivohlávková, Jitka Liebigová, Martina Luschnitzová, Iveta Mouchová, Martina Pexová, Gabriela Raichová, Radka Šenkeříková, Pavel Šlechta, Jana Štefanová, Martina Teplá, Markéta Tichá, Iveta Vacková, Andrea Veselá, Petra Vlastníková, Blanka Zajícová

Třída 5. C

Třídní Jitka Kučerová

Monika Bulušková, Alena Čihulová, Monika Günterová, Ondřej Hergesell, Lenka Husinecká, Kateřina Jágrová, Liana Kazderová, Markéta Krouzová, Miroslava Křečková, Renáta Libenská, Dana Marhoulová, Andrea Matějková, Zuzana Miškovská, Jana Pacoldová, Pavel Probošt, Martin Proche, Michaela Racková, Denisa Rybářová, Helena Smetáková, Věra Šimáčková, Šárka Škodová, Eva Tikalová, Jana Vojáčková, Pavlína Zemanová, Daniela Zímová, Aleš Žárský

Třída 5 D
Třídní Dagmar Bubníková

Alena Dubská, Jana Dvořáková, Petra Erlebachová, Jana Filipová, Lenka Horáková, Jana Chaloupková, Libor Janeček, Lubomír Josífek, Andrea Kolínská, Lenka Korytářová, Blanka Kuřitková, Ivana Maršálková, Michal Pešík, Jana Petráčková, Vladimíra Pokorná, Edita Rozkovcová, Jiří Svoboda, Pavla Šípová, Roman Šotola, Pavlína Švecová, Brigita Tokárová, Jana Trojanová, Petra Veselá, Jitka Vondráčková, Miroslav Vytvar, Pavel Žižka, Lenka Cinertová, Gabriela Rejmanová, Radka Molnárová, Jana Štěpková, Romana Bělohoubková

Školní rok 1995/1996

Třída 3. D

Třídní Jiřina Valentová

Pavlína Dědičová, Adéla Jeništová, Michaela Kynclová, Monika Němcová, Petra Odehnalová, Pavla Rambousková, Lenka Richtrová, Klára Vašáková, Marta Lígrová, Renáta Savčuková

Třída 5. A

Třídní Svatava Tesařová

Hana Štrinclová, Jitka Bartoňová, Lenka Bergmanová, Jana Berková, Eva Brabcová, Tereza Čvančarová, Jan Drtil, Andrea Filipová, Klára Fléglová, Veronika Kubáčková, Aleš Rubáš, Šárka Hejralová, Simona Kvapilová, Jana Matysová, Pavel Měchura, Petra Melounová, Šárka Mrákotová, Lucie Prandnerová, Nicol Reslová, Jana Richterová, Zuzana Ryplová, Halka Sengrová, Lukáš Stejskal, Petr Stejskal, Michaela Sýkorová, Miroslav Škripka, Jana Vagenknechtová, Michaela Visingerová, Jiří Zahrádka, Markéta Zemanová, Zuzana Živnůstková, Jolana Hoskovcová

Třída 5. B

Třídní Milena Rokošová

Kateřina Bernátová, Tomáš Frolík, Dagmar Ilková, Karolína Jadrná, Růžena Kašparová, Lucie Kocourková, Vladimíra Kracíková, Alena Kratochvílová, Marek Kuthan, Romana Pechová, Michal Pešík, Miroslava Petrnoušková, Olga Pižlová, Vratislav Procházka, Jana Raimrová, Dana Schreibová, Alexandr Stojčev, Světla Stránská, Michaela Stříbrná, Zuzana Špuláková, Andrea Valentová, Jan Vaněček, Vítězslav Vávra, Diana Včelišová, Jan Vinduška, Libor Vokas, Radek Zavadzan, Lenka Ženíšková, Tomáš Novotný, Lucie Kovaříková

Třída 5. C

Třídní Zdeňka Hronová

Pavla Bulířová, Kateřina Dušková, Lenka Franců, Zdena Holadová, Lucie Honzejková, Simona Hrubá, Jana Kačerová, Lenka Knoblochová, Romana Koloušková, Věra Kontrová, Zuzana Kováčová, Ladislava Machová, Bohdana Martinovská, Eva Masopustová, Kristýna Munzarová, Simona Müllerová, Zuzana Nováková, Jana Pazderková, Helena Helikarová, Kateřina Quirenzová, Gabriela Scholzová, Jana Skalská, Miroslava Sluková, Petra Svačinová, Daniela Šebková, Jitka Špalková, Martina Štádlerová, Radka Šubrtová, Radka Tkáčiková, Dana Valterová, Veronika Vejnarová, Zuzana Volfová, Daniela Čihoská, Štěpánka Štěpničková

Školní rok 1996/1997

Třída 3. D

Třídní Stanislava Janečková

Kateřina Boháčová, Renata Erbová, Monika Grohová, Marcela Jeníkovská, Miluše Nohýnková, Michaela Podzimková, Iveta Škaloudová, Zuzana Vernerová, Ida Grupačová, Zdeněk Krouský

Třída 5. A

Třídní Jan Valenta

Josef Bič, Zuzana Bílková, Veronika Čáslavská, Eva Fabiánová, Kateřina Folprechtová, Jan Frydrych, Zuzana Grofová, Zuzana Hadrabová, Markéta Heřmánková, Helena Horáková, Lucie Horáková, Petra Chotěborská, Radim Janků, Michaela Johnová, František Juřina, Blanka Kizymová, Lenka Kovářová, Lenka Lahvičková, Helena Mitlehnerová, Jakub Němec, Radka Pavlíková, Jaroslav Schejbal, Zuzana Soukupová, Jiří Stolín, Iva Svobodová, Kateřina Šoubová, Michal Vajner, Gabriela Vrzalová, Jiří Zavřel

Třída 5. B

Třídní Blanka Kovářová

Hana Krišalová, Lenka Bezvodová, Jaroslav Bradač, Jana Černá, Petra Deylová, Marek Dohnal, Ctislav Douša, Renáta Mancová, Radka Fibingerová, Martina Hápová, Eva Housová, Marcela Hybnerová, Andrea Letoštiaková, Renáta Maucová, Tereza Marušková, Petra Masopustová, Pavla Nekovářová, Radek Novák, Andrea Pekařová, Jan Regner, Jaroslav Rengl, Zuzana Rissová, Pavel Růžička, Klára Smitová, Šárka Straková, Jiří Šolta, Kateřina Trnková, Petr Vacarda, Iva Veselá, Kateřina Voldánová

Třída 5. C

Třídní Jana Podholová

Helena Bartoníčková, Jana Drábková, Lucie Fialová, Šárka Fišerová, Michala Horáčková, Petra Hynková, Jiří Hypš, Jana Jaremová, Michaela Judlová, Aleš Kabelka, Daniel Kvasnička, Radka Nečásková, Markéta Pamětnická, Eva Petková, Lucie Platilová, Denisa Sluková, Jakub Sojovský, Iva Strnadová, Naďa Svatá, Libor Štěpánek, Lenka Štěpničková, Jana Tůmová, Klára Tůmová, Veronika Unzeitigová, Markéta Vaňková, Jana Vinterová, Petr Kříž, Dagmar Mrázková, Monika Horáková

Třída 5. D

Třídní Hana Bémová

Zuzana Bohuslavová, Zdeněk Fialka, Zuzana Fischerová, Martin Hiršal, Jitka Holasová, Luboš Horák, Jana Cholastová, Zdeňka Chybová, Veronika Janouchová, Klára Jiroušová, Michaela Kořínková, Jana Krubnerová, Petr Melezínek, Klára Nováková, Jana Plamínková, Tereza Podholová, Jan Pšenička, Jan Rodr, Jitka Schlesingerová, Daniela Sýkorová, Jan Šípek, Martina Vaverová, Robert Vitík, Jiří Vopřátko, Vladislav Walter, Iva Zvárová, Jana Petráčková

Školní rok 1997/1998

Třída 5. A

Třídní Anděla Závadská

Hana Kadlecová, Hana Rejmontová, Lenka Borůvková, Radka Brožková, Kateřina Dušánková, Andrea Fouquéová, Dagmar Glaserová, Marcela Holadová, Marek Kinazs, Zuzana Kovářová, Jana Krejčová, Václav Lábus, Ondřej Mrázek, Ondřej Neuman, Jana Pašková, Adriana Žehrová, Milan Pavlišta, Kamila Pelouchová, Zdeněk Polma, Ivo Sadvar, Eva Schmidtová, Šárka Skálová, Pavel Šolín, Lucie Vašáková, Alena Velová, Eva Vykypělová, Simona Weberová, Petra Zahrádková

Třída 5. B

Třídní Helena Škaloudová

Hana Kvapilová, Bohunka Bartoníčková, Otakar Burgr, Kateřina Buriánková, Dominika Dušková, Lukáš Hači, Dalibor Hampejs, Martina Chyšková, Kateřina Kaňková, Jana Klimešová, Lenka Klímová, Ondřej Kolman, Blanka Korábová, Lucie Kyzlíková, Zdeňka Laxová, Petr Letoštiak, Jana Müllerová, Ivo Paleček, Petra Palečková, Lucie Podhorová, Zuzana Šafaříková, Radoslav Škvor, Martina Šlomovičová, Jan Technik, Jakub Vogner, Petra Ženatá

Třída 5. C

Třídní Miroslava Bobková

Hana Baldová, Renata Bulušková, Šárka Dvořáková, Jana Fáberová, Kateřina Hartlová, Simona Herdová, Jan Horský, Petr Hubáček, Petra Hušková, Jaroslav Jiránek, Vít Kaštánek, Monika Kizljaková, Jan Kroupa, Jan Kristuf, Martina Machačková, Martin Sluka, Martin Mikeska, Jitka Mizerová, Kateřina Pavlíková, Vladana Petržilková, Martina Rašínová, Jitka Růžičková, Táňa Řežábová, Martina Šejblová, Monika Švecová, Jiřina Tůmová, Lucie Tůmová, Olga Vlková, Vlastimil Žid, Lucie Staňková

Školní rok 1998/1999

Třída 5. A

Třídní Hana Řezníčková

Hana Reslová, Lukáš Bursa, Alena Havelková, Helena Havelková, Pavlína Kunstová, Petr Maděra, Lucie Marušková, Andrea Nečasová, Petra Nemešová, Radka Palečková, Klára Pavlů, Radka Peštová, Renata Polreichová, Lucie Procházková, Petra Skořepová, Věra Soukupová, Tereza Ševčíková, Jana Šikolová, Kateřina Šírová, Diana Škripková, Michaela Urbanová, Jaroslav Vancl, Tomáš Vocásek, Michal Vokáč, Věra Vyhnánková, Ludmila Vysušilová, Kateřina Černá

Třída 5. B

Třídní Monika Záleská

Hana Štěpánková, Olga Dědková, Iva Dvořáčková, Petra Fialová, Markéta Flintová, Zuzana Grimová, Eva Hajflerová, Štěpánka Hujerová, Lucie Chmelíková, Jiří Chráska, Jana Jahelková, Monika Jarošová, Markéta Kinclová, Jakub Koutek, Martin Křepel, Renata Křížková, Tomáš Kysilka, Martina Malíková, Lukáš Medvedík, Dana Nečásková, Zuzana Neumanová, Jana Puhalová, Petra Slováková, Kamil Svoboda, Helena Svobodová, Petra Šámalová, Pavlína Vašíčková, Pavla Westfalová, Kateřina Wünschová, Kateřina Pavúková, Monika Němcová

Třída 5. C

Třídní Hana Dlouhá

Martina Bláhová, Barbora Doležalová, Luboš Fendrych, Klára Harduláková, Stanislav Jäger, Lenka Jáklová, Alena Klimešová, Soňa Kohoutová, Daniela Koptíková, Olga Kosinová, Petr Mádle, Eva Malá, Lucie Marková, Michaela Morávková, Marek Pierowski, Lukáš Resl, Jitka Stýblová, Marek Šnajdr, Milan Štěpánek, Kamila Štěrbová, Marie Trdlová, Klára Trnková, Jana Urbánková, Lucie Vávrová, Jana Vinšová, Jana Zmeškalová, Radka Zuzánková, Martin Čech

Školní rok 1999/2000

Třída 4. A

Třídní Jan Valenta

Ivan Bartoš, Jolana Černá, Linda Filípková, Monika Hladíková, Judita Hlinková, Vladimír Holub, Ondřej Hůza, Petra Krupauerová, Marek Mach, Milan Nosek, Zuzana Poličová, Karel Šikola, Pavel Tichý, Michaela Vondrová, Lukáš Budina, Petr Kutík, Petra Franicová, Katrin Stelzlová, Klára Devátá, Michal Strnad, Martina Kozáková, Jan Klucho, Vendula Žlebková, Blanka Fixová, Lenka Habadová, Michal Kanca, Magdalena Zejdová

Třída 5. A

Třídní Zuzana Fabiánová

Václav Bradna, Veronika Brožová, Šárka Bürgerová, Kateřina Hubalová, Jana Chalupová, Petra Juklíčková, Lenka Košvancová, Jaroslav Krejcar, Alena Latislavová, Jana Loskotová, Jana Málková, Kamila Pekárková, Ivan Proche, Petr Romančík, Simona Svobodová, Veronika Šimáková, Lenka Šrýtrová, Zuzana Teplá, Jana Valášková, Lenka Židová, Zdeněk Švarc, Jan Jakubov

Třída 5. B

Třídní Jitka Švaříková

Martina Bémová, Alena Bělohorská, Jana Brunclíková, Babeta Brůchová, Marie Cvejnová, Jan Dolák, Jana Franců, Lucie Greplová, Michaela Hejzlarová, Marcela Horová, Kateřina Hykelová, Iva Justová, Iveta Klikarová, Ivana Kloučková, Miroslava Kolářová, Miloslava Kopecká, Petr Koutný, Tereza Makuševová, Petr Mikeš, Lucie Mikešková, Edita Muráňová, Monika Müllerová, Tereza Nováková, Michaela Starčevičová, Silvie Stárová, Miloslav Strnad, Lucie Šarochová, Alena Šámalová, Zuzana Věchtová, Ondřej Vimr, Lukáš Votruba

Třída 5. C

Třídní Milena Knajblová

Hana Machatá, Ondřej Bahník, Kamila Čáslavská, Lenka Dostrašilová, Jitka Harduláková, Jana Hubičková, Kateřina Kovářová, Ivana Kubicová, Jana Kyrianová, Jitka Lišková, Jiří Loskot, Karolína Macháčková, Zbyněk Nejman, Eva Novotná, Martin Odvárka, Vladislav Plechatý, Romana Přibylová, Lucie Račanská, Martina Strouhová, Lenka Středová, Petra Špačková, Daniela Šubrtová, Martina Tomášková, Magda Trojanová, Jan Škoda, Jan Vereščák, Šárka Vojáčková

Třída 5. D

Třídní Simona Daňková

Hana Hlubučková, Hana Sklepníková, Jaromír Bátora, Lucie Burdová, Lucie Cellerová, Olga Dědková, Miroslav Forman, Jitka Hamrlová, Lucie Holá, Dagmar Horčičková, Zuzana Hvězdová, Jitka Jágrová, Jan Kantor, Kateřina Kholová, Zuzana Kurešová, Renáta Marešová, Ilona Mikesková, Dana Müllerová, Irena Němečková, Ladislava Pincová, Petra Pokorná, Iveta Pytlíková, Jana Sasková, Lucie Stanická, Jana Šulcová, Jan Vokřínek, Jakub Galus

Školní rok 2000/2001

Třída 4. A

Třídní Zdenka Hronová

Hana Janků, Štěpán Aubrecht, Jana Bartoňová, Roman Blabla, Růžena Bobková, Dana Bolechová, Zuzana Bubeníčková, Pavlína Hanušová, Petra Hanušová, Veronika Hartová, Jan Herbe, Lukáš Chmel, Lucie Jankovičová, Alena Juhasová, Pavel Kopal, Simona Králová, Jaroslav Křepel, Zuzana Kubicová, Ondřej Kučera, Jana Mádlová, Daniela Matéová, Pavel Pelech, Jitka Pokorná, Karel Raulím, Tomáš Seidl, Daniel Smolík, Pavel Starý, Vendula Svobodová, Petra Škodová, Veronika Šubrtová, Lucie Tvrzníková, Karolína Vrbová

Třída 4. B

Třídní Blanka Kovářová

Hana Nováková, Tereza Bajerová, Daniela Bobková, Jiří Bým, Irena Čerkasová, Lukáš Drzymala, Tomáš Hartman, Květa Havlíčková, Kateřina Havlíková, Petr Hejduk, Petra Helmerová, Zuzana Chotěborská, Eva Imrichová, Lucie Jágrová, Helena Kopejsková, Jitka Košťálová, Jaroslava Nováková, Zuzana Opletalová, Lucie Pflégrová, Kateřina Plevová, Petr Proche, Jan Prokeš, Eva Pružincová, Jindřich Slejška, Klára Václavíková, Kateřina Valášková, Šárka Vlčková, Petr Zahradníček, Viktoriya Kostina

Třída 4. C

Třídní Milena Rokošová

Hana Holubová, Zuzana Borešová, Dagmar Douchová, Lucie Drašnerová, Pavlína Harcubová, Stanislav Havel, Blanka Havelcová, Lucie Jeřábková, Tomáš Kněbort, Pavlína Koucká, Roman Kracík, Zuzana Krásová, Lenka Krupková, Václava Kuklová, Filip Löffler, Michaela Lorencová, Iveta Macková, Markéta Mašková, Kamil Neumann, Jaroslav Nikodim, Nina Petráčková, Veronika Prchalová, Michaela Průšová, Jana Šafaříková, Jana Šírová, Lenka Štěrbová, Marcela Teischelová, Šárka Vydrová, Kateřina Knapová, Kateřina Suchá

Třída 4. D

Třídní Ludmila Zbyňková

Iva Augustínová, Jana Bambuchová, Michal Bilka, Jana Borisová, František Čajkovič, Petra Danková, Iva Dromníková, Lucie Frühaufová, Petra Hanušová, Lucie Hrabalová, Jan Jonáš, Tereza Kleissnerová, Lukáš Koblížek, Milan Kokta, Lucie Manová, Martina Nevolová, Tomáš Nezdara, Aneta Pacltová, Jana Poláková, Lukáš Pražák, Miloslava Richtrová, Radek Slezák, Kateřina Svěženová, Jana Šebelová, Andrea Šmídová, Lenka Šťastná, Jana Tenglerová, Sandra Lajtkepová, Tomáš Vrba, Blanka Brisceinová, David Konvalinka

Školní rok 2001/2002

Třída 4. A

Třídní Simona Daňková

Kateřina Bartošáková, Martin Cmunt, Dušan Čalfa, Zuzana Fialová, Jana Flousková, Lenka Havránková, Lenka Hvězdová, Petr Kotouč, Lenka Krupičková, Jana Kulczycká, Jaroslava Machová, Markéta Málková, Lenka Maťková, Lucie Mlynářová, Karina Mužáková, Zuzana Palečková, Pavel Princ, Jaroslava Salegová, Kristýna Strapková, Andrea Svatošová, Lenka Štálíková, David Tobiška, Helena Tregnerová, Lucie Turpišová, Slávka Uherčíková, Aleš Vávra, Dana Vlasáková, Petra Cihlářová, Dagmar Vodseďálková

Třída 4. B

Třídní Jana Podholová

Jan Bartoš, Veronika Bičišťová, Radka Cimrmanová, Petra Fouqueová, Jana Fryaufová, Leoš Holina, Miriam Horáková, Martina Hozová, Helena Chaloupková, David Karel, Petra Klimešová, Kateřina Kosinová, Tereza Košťálová, Michaela Kresilová, Kamila Kurzová, Šárka Kúdelová, Michaela Mašková, Renata Morávková, Lucie Musilová, Veronika Němcová, Josef Němec, Lucie Peřinová, Monika Pulcová, Dita Rosenbaumová, Ludmila Šedá, Kateřina Šimáková, Lucie Šmídová, Martina Včelišová, Andrea Potůčková, Petra Prokophová

Třída 4. C

Třídní Hana Bémová

Tereza Bartůňková, Andrea Bezděková, Alena Čvančarová, Jan Fiala, Jan Filip, Jan Hanák, Lukáš Hartych, Eva Havlíčková, Petra Hawlová, Anna Holmanová, Jana Honcová, Alena Chotěborská, Petr Jiřímský, Helena Kleprlíková, Rudolf Knobloch, Martina Košková, Marek Koutecký, Lenka Machačková, Natálie Maťušenková, Gabriela Mladějovská, Pavla Nováková, Marika Palmeová, Naďa Procházková, Lenka Půlpánová, Ivana Středová, Monika Svobodová, Markéta Špalková, Kateřina Vydrová, Antonín Čarný, Romana Netrefová

Školní rok 2002/2003

Třída 4. A

Třídní Hana Bystřická

Jana Beránková, Karolína Bláhová, Lenka Černá, Pavlína Černá, Radek Fejgl, Jaroslav Horák, Miroslav Hubený, Monika Jarošová, Šárka Jelínková, Michaela Jiránková, Eva Kupcová, Lucie Passianová, Veronika Podlipná, Martin Poličanský, Tomáš Řezníček, Martin Stanner, Veronika Suchomelová, Jan Sušer, Petra Svobodová, Martina Šikolová, Jana Šindlerová, Libuše Tenglerová, Josef Toms, Petra Vébrová, Kateřina Volochová, Jan Votruba, Jan Vorel, Žaneta Dušková, Věra Ulrychová, Denisa Hubalová

Třída 4. B

Třídní Monika Záleská

Hana Hajflerová, Hana Řezková, Petr Baláž, Martina Bundová, Andrea Cvachová, Veronika Černá, Lenka Doláková, Lucie Hartigová, Pavel Holec, Veronika Koktová, Jana Kőnigová, Lucie Kovářová, Lucie Krauseová, Martina Kroutilová, Martina Kubová, Marek Luft, Ondřej Miler, Ivana Palounková, Zuzana Sentivánová, Tomáš Slezák, Martin Stuchlík, Petr Šlajch, Michaela Šrýtrová, Markéta Štěpánová, Lenka Třešňáková, Jindřiška Vítková, Miluše Vlková, Eva Zeisová, Kateřina Michálková, Michaela Procházková

Třída 4. C

Třídní Hana Řezníčková

Barbora Bendová, Renata Drahošová, Monika Dvořáková, Veronika Ferenčíková, Lenka Hessová, Petr Hiršal, Taťána Hnilicová, František Hykyš, Lenka Janáčková, Lucie Janouchová, Kateřina Karkošová, Dana Koudelková, Lenka Melicharová, Šárka Nedělová, Veronika Odvárková, Marek Resl, Lucie Rumanová, Jan Sýkora, Roman Ševcech, Věra Šípová, Ivana Šugarová, Jana Veverková, Zuzana Vindušková, Veronika Vlčková, Michaela Dorníková, Lukáš Rohulan

Školní rok 2003/2004

Třída 4. A

Třídní Zuzana Fabiánová

Helena Badalcová, Aneta Baudyšová, Kateřina Bláhová, Miluše Bozděchová, Šárka Cmuntová, Aneta Daňková, Michaela Francová, Tomáš Frühauf, Daniela Götzingerová, Petra Horáková, Tomáš Houra, Irena Chupková, Veronika Jelínková, Kateřina Komárková, Karolína Kučerová, Marie Milská, Martina Mlynářová, Michala Paseková, Eva Pokorná, Lucie Svitáková, Barbora Svobodová, Marie Šámalová, Lenka Šorelová, Iva Šťastná, Dora Váňová, Pavlína Vlková, Ondřej Vogner, Michaela Zástěrová

Třída 4. B

Třídní Svatava Tesařová

Hana Krepčíková, Jan Bouda, Pavla Brázdová, Michaela Brožová, Jana Čiháčková, Olga Dostrašilová, Jirka Gašpárků, Eva Gattermannová, Petra Jáčová, Miroslava Klabanová, Jana Kučerová, Miluše Maršálková, Petra Pauerová, Lenka Pešková, František Sehoř, Martina Schäferová, Martin Schejbal, Petra Sluková, Šárka Soukupová, Matěj Svoboda, Jana Šrýtrová, Lukáš Tarčoň, Adriana Telenská, Pavel Trpišovský, Veronika Mitrengová

Třída 4. C

Třídní Ing. Jitka Švaříková

Kateřina Bigelová, Oldřich Bošek, Martina Čaňková, Aneta Forejtová, Nela Forejtová, Lenka Fryaufová, Markéta Hlozáková, Hana Hoffmannová, Veronika Hořáková, Veronika Houdová, Kristýna Javůrková, Kateřina Kováčová, Kateřina Krausová, Zuzana Lepšíková, Veronika Maříková, Ivana Molčanová, Radim Nevyhoštěný, Alexandra Pirošková, Tomáš Polreich, Lucie Ressnerová, Veronika Ruláková, Jitka Sivčáková, Petra Šindlerová, Romana Šmídová, Jakub Špika, Pavlína Štětinová, Lucie Tobišková, Jitka Wasserbauerová, Klára Tancibudková, Michal Rutkovský

Školní rok 2004/2005

Třída 4. A

Třídní Ing. Milena Rokošová

Marcela Češková, Jana Klingerová, Eva Kolocová, Iva Kratochvílová, Veronika Kulhánková, Hana Lipenská, Lucie Nová, Veronika Palečková, Tereza Peřinová, Nikola Rejsová, Daniela Rozkovcová, Kateřina Servinská, Tomáš Soukup, Markéta Stará, Hana Strnadová, Miroslav Šeps, Simona Šrámková, Martina Šťastná, Veronika Tachovská, Martin Thomas, Michal Vít, Miloš Vnouček, Vendula Walterová, Iva Zwingerová, Kristýna Soroková, Johana Mašková

Třída 4. B

Třídní RNDr. Hana Řezníčková

Jiří Bělík, Veronika Braunová, Michaela Burešová, Zuzana Čepelková, Kateřina Fialová, Katrin Fortelková, David Franc, Kateřina Francová, Michal Horáček, Nela Jovanovičová, Milena Knajblová, Tereza Krameriusová, Petra Kroužková, Jan Mašek, Gabriela Molnárová, Andrea Neuwirthová, Markéta Pailová, Radek Prokop, Romana Putnová, Veronika Sabolová, Milan Servít, Kamila Skořepová, Andrea Stryalová, Eva Šámalová, Radka Šustrová, Eva Švorčíková, Lucie Trojanová, Petra Vajová, Hana Vedralová, Dita Weiserová, Ondřej Čechák

Třída 4. C

Třídní Ing. Milena Knajblová

Pavlína Altmanová, Pavel Bursa, Lucie Červená, Kateřina Dvořáková, Ondřej Hampl, Šárka Janečková, Eva Jarešová, Jitka Johnová, Kateřina Kitzbergerová, Zuzana Kitzbergerová, Petra Krejčová, Klára Mocová, Zuzana Mocová, Markéta Moudrá, Marcela Němcová, Šárka Nováková, Alena Ottmarová, Monika Packová, Roman Peška, Jana Podobinská, Jana Procházková, Martin Růžička, Petr Svatoš, Jana Šalátová, Jana Urbanová, Veronika Vurmová, Josef Žid, Vladislava Vanerová, Zuzana Lepšíková

Třída 4. D

Třídní Ing. Ludmila Zbyňková

Aneta Čejková, Zuzana Dolínková, Lucie Drbohlavová, Marek Eichler, Alice Hladíková, Jana Chocholoušková, Lukáš Jeník, Lucie Kašková, Martina Kolarovičová, Pavel Kšanda, Denisa Malá, Petra Martínková, Šárka Mrázová, Monika Petrová, Tomáš Piala, Jiří Pikeš, Hana Pokorná, Michal Polma, David Souček, Veronika Svatošová, Ondřej Šnopl, Dana Šťastná, Jan Štekr, Michala Tauchmanová, Tomáš Cinibulk, Karolína Voříšková, Jitka Oberreiterová

Školní rok 2005/2006

Třída 4. A

Třídní Mgr. Zuzana Machálková

Lenka Bezděkovská, Michaela Bihariová, Ivana Bláhová, Jakub Červinka, Andrea Dušková, Petra Farská, Lucie Gilarová, Martin Hanuš, Štěpán Hladký, Ondřej Hnik, Jan Jakl, Jana Janičová, Jitka Jizerová, Zuzana Marková, Tereza Milerová, Eliška Poborská, Zuzana Pospíšilová, Markéta Sodomková, David Stelzig, Markéta Střihavková, Eva Svobodová, Veronika Šulcová, Martin Trylč, Ondřej Vancl, Žaneta Volfová, Jana Žáková, Martin Kraus, Dana Škodová

Třída 4. B

Třídní Zdeňka Hronová

Jana Bakalová, Lucie Bečičková, Jiřina Bumbová, Aneta Cvrkalová, Ondřej Dostál, Jiří Doubrava, Klára Drapáková, Eva Kalcovská, Lenka Kovaříková, Kateřina Krausová, Adam Kupka, Veronika Landovská, Monika Látrová, Helena Marušková, Leona Roubková, Markéta Semerádová, Monika Strachová, Iva Strihalová, Veronika Šafaříková, Martin Šedina, Jana Šenberková, Zuzana Šolková, Karel Štěpánek, Hana Valová, Jan Varga, Václav Větrovský, Michaela Vurmová, Kateřina Zemková

Třída 4. C

Třídní Ing. Ludmila Berešová

Markéta Benešová, Patrik Braun, Jana Bubníková, Vladimír Bulíř, Petra Burešová, Blanka Čáslavská, Jana Čivrná, Veronika Hamplová, Tomáš Havel, Lucie Janků, Lukáš Koutný, Jan Kučera, Radka Literová, Eva Máčková, Milan Maryško, Petra Masopustová, David Melaga, Michal Nevyhoštěný, Lenka Niedermayerová, Lukáš Otradovec, Lucie Pflegerová, Magda Procházková, Michal Rambousek, Dominika Řádková, David Sehnal, Karolína Smetáková, Zlata Svádová, Lucie Trampotová, Hana Valná, Nela Vondroušová

Třída 4. D

Třídní Ing. Simona Daňková

Dominika Bernáthová, Jonáš Fejfar, Kateřina Hanslíková, Nikola Havlová, Tereza Hloušková, Petra Hofmanová, Zuzana Hořáková, Jana Janků, Barbora Jírová, Přemysl Karban, Michaela Komorousová, Tereza Krásná, Lucie Kropáčková, Lucie Navrátilová, Michal Nedvídek, Daniel Pajkrt, Tomáš Patočka, Nikola Riemerová, Eva Rosenkrancová, Tomáš Rossman, Veronika Sedláčková, Jiří Slavík, Jiří Studnička, Jaroslav Štummer, Martina Tůmová, Klára Valentová, Jana Vitoušková, Pavla Voštenáková, Andrej Petruš, Zdeněk Špinar, Radim Skalský, Karel Němec

Školní rok 2006/2007

Třída 4. A

Třídní Mgr. Tereza Podholová

Aleš Brixi, Iva Brunclíková, Zuzana Denková, Lukáš Dierzé, Monika Doležalová, Liběna Dombrowská, Martina Holá, Kristýna Chotěborská, Aneta Chytilová, Jaroslava Janečková, Michala Jonáková, Lucie Kožnarová, Radka Kučerová, Veronika Kudová, Markéta Lenčová, Zdena Najmanová, Anna Nováková, Zuzana Nováková, Martin Polma, Lenka Procházková, Blanka Růžičková, Marcela Ryklová, Petra Skalská, Jan Slípka, Zita Stankovská, Lucie Šalovská, Nikola Forbelská, Petr Šulc, Petr Tvrzník, Kateřina Vanerová, Jana Vébrová ,

Třída 4. B

Třídní Ing. Milena Rokošová

Petra Baudyšová, Michaela Bernartová, Lucie Červenková, Libor Daněk, Josef Drápalík, Zuzana Chudárková, Martina Jirků, Aneta Kašpárková, Simona Koublová, Gabriela Machalová, Jana Martinyová, Martin Mikeš, Martina Morgensternová, Nina Paseková, Dan Pinter, Martina Poláková, Pavla Rosinová, Luboš Řepka, Klára Stuchlíková, Ivana Svobodová, Marie Šalamonová, Markéta Šírová, Petra Škarýdová, Helena Šrytrová, Pavla Štěpánková, Lenka Štibrányiová, Simona Tomková, Pavlína Vencovská, Olha Pohonysheva, Martina Tejnilová, Klára Zoláková

Třída 4. C

Třídní Ing. Milena Knajblová

Jaroslav Barek, Martina Ciešláková, Michaela Dědečková, Lucie Faltusová, Petr Foltýn, Eliška Hessová, Monika Jiránková, Markéta Kavalková, Lenka Kellerová, Ivana Kropáčková, Lenka Krupauerová, Daniel Kysilka, Jiří Lank, Michaela Laštovková, Lucie Marxová, Klára Matoušová, Helena Niegerová, Zdeňka Pešková, Šárka Řeháčková, Michal Řehořek, Sandra Schneiderová, Michaela Stehlíková, Milan Šajben, Lukáš Šebánek, Daniel Šipula, Hana Šmídová, Petra Švorcová, Jan Vacek, Jakub Ziegler, Tereza Zwingerová, Jaroslav Štefík, Michal Bárta

Třída 4. D

Třídní Ing. Hana Bystřická

Soňa Adamírová, Marie Adolfová, Jindřich Boháček, Petra Háková, Tomáš Hnilička, Petros Iliadis, Aleš Klaban, Adam Košek, Veronika Nawratovitzová, Kateřina Netušilová, Jan Pilar, Anna Rejnartová, Žaneta Smékalová, Michaela Studecká, Martin Šmahel, Ondřej Špika, Lenka Trousílková, Anna Trpáková, Markéta Trpišovská, Jakub Uhlíř, Martin Urban, Barbora Urbanová, Zuzana Vacková, Tereza Vavrušková, Dana Víznerová, Jana Vondráčková, Daniela Zárubová, Ondřej Vít, Jana Váňová

Školní rok 2007/2008

Třída 4. A

Třídní Mgr. Zuzana Fabiánová

Iva Bartoschová, Aleš Bělohradský, Petra Dobešová, Adéla Donátová, Eliška Dvořáková, Nikola Hauserová, Jana Hauzerová, Ondřej Hlaváč, Matěj Hodač, Petra Horáková, Dagmar Hrehová, Ondřej Ježek, Milan Kolínský, Klára Kubištová, Karla Kurková, Iveta Lamačová, Veronika Lamačová, Petra Marušková, Michal Němec, Tomáš Novotný, Jana Rejnartová, Anežka Richtrová, Pavla Rydvalová, Lucie Servacká, Dagmar Strnádková, Lukáš Škoda, Pavel Štáf, Lucie Tomešová, Jan Trepera, Tomáš Votruba, Michal Vrána, Daniela Zejdová

Třída 4. B

Třídní Mgr. Daniela Kolmašová

Luďka Burdová, Jana Erbová, Jan Faltus, Zuzana Gratiasová, Martin Havelka, Monika Havlínová, Juraj Holeček, Jiří Hříbal, Jakub Khun, Soňa Komárková, Eva Kopalová, Hana Krákorová, Kateřina Krečmanová, Michal Malinský, Sandra Milerová, Zuzana Mizerová, Alena Pospíšilová, Jan Rada, Lucie Řezníčková, Tomáš Stránský, Klára Štemberová, Dagmar Tichá, Anna Třešňáková, Kateřina Vaňková, Veronika Vavřenová, Barbora Veverková, Nikola Zemanová, Kateřina Zítková, Michal Struna, Pavla Fajstavrová

Třída 4. C

Třídní Mgr. Regina Pfannenstielová

Pavel Berežný, Petra Břinčilová, Miroslava Černá, Lenka Čihařová, Martin Čimbura, Iva Doležalová, Jakub Duda, Tomáš Hollmann, Lucie Karlová, Klára Kavalková, Eliška Klimovičová, Petr Kolmann, Lenka Kopecká, Kateřina Kořínková, Petra Kubíčková, Alexandra Kyzúrová, Renáta Maidlová, Michal Metelka, Martina Míková, Patrik Novák, Michaela Nováková, Nela Pacltová, Ivana Pavlisová, Jan Šturma, Martin Varvařovský, Dagmar Vondráčková, Tomáš Strunecký,

Třída 4. D

Třídní Mgr. Vendula Winkelhöferová

Martina Borýsková, Tomáš Braun, Alexandr Erps, Aneta Hanáková, Markéta Hanzlová, Renata Havlová, Veronika Havlová, Petra Hávová, Zuzana Henclová, Petra Hledíková, Martin Hrkota, Veronika Hudská, Veronika Jonová, Barbora Libichová, Jan Modrák, Eva Moravcová, Nikola Navrátilová, Veronika Negru, Tomáš Pešek, Ondřej Škoda, Ondřej Šťastný, David Šušlík, Milan Thám, Jiří Trpák, Zuzana Vejstrková, Jiří Veverka, Lucie Wiesenbergerová, Kateřina Zusková,

Školní rok 2008/2009

Třída 4. A

Třídní RNDr. Hana Řezníčková

Martina Andělová, Petra Batelková, Klára Bradáčová, Ivana Dolenská, Zuzana, Dytrichová, Jana Gajdošová, Michal Hlavnička, Martina Homolková, Veronika, Hradecká, Petr Jonáš, Ondřej Kyselo, Miloslava Lebdušková, Jakub Macoun, Michaela Matoušková, Jan Miler, Karolína Netolická, Denisa Novotná, Petra, Pešatová, Jakub Rybníček, Richard Schwarz, Barbora Studničková, Tereza, Stuchlíková, Andrea Šalovská, Martin Šedivý, Michaela Šiklová, Anna Urbanová, Daniel Válek, Tereza Vilímová, Romana Zahálková, Tomáš Zemanec, Tereza Žižková, Iveta Lamačová

Třída 4. B

Třídní PaedDr. Ivan Bacmaňák

Martina Bachtíková, Barbora Balvínová, Daniela Barochová, Barbora Beránková, Hana Beranová, Tomáš Cupák, Markéta Daňková, Tereza Daňková, Lucie Dőrflová, Lenka Dvořáková, Kristýna Frýdlová, Ondřej Gilar, Tomáš Christián, Vlastimil, Janecký, Karolína Kaplová, David Kordík, Petra Kosinová, Klára Kotěšovcová, Iveta Kotková, Patrik Lid, Klára Matějíčková, Olga Moravcová, Kateřina Nová, Ly Pham Thi Huong, Simona Picková, Aneta Přibáňová, Jana Selinková, Eva Semrádová, Tereza Tluková, Adam Vondra

Třída 4. C

Třídní Ing. Blanka Kovářová

Jana Barková, Monika Berková, Ondřej Brych, Iveta Cendrová, Lenka Čechlovská, Ilona Červenková, Kateřina Devátá, Patrik Dittrich, Jan Dobrý, Pavlína Grunclová, Šárka Havrdová, Dana Hermanová, Kristina Ištvánková, Petra Jindrová, Pavla Kholová, Tomáš Kunický, Eva Labská, Pavla Mičanová, Jana Mičkalová, Lenka Mitlehnerová, Lenka Mlčochová, Lucie Nováková, Markéta Oplištilová, Petra Peknhausová, Kristýna Pokorná, Denisa Říhová, Gabriela Smýkalová, Tereza Strachová, Petr Svoboda, Nikola Váňová, Vlasta Večeřová, Radka Vondrová

Třída 4. D

Třídní Ing. Svatava Tesařová

Petra Balcarová, Lucie Bartošová, Nela Bittnerová, Simona Brabcová, Petra Císařová, Zuzana Donátová, Zuzana Fraňková, Magdaléna Gregorová, Petr Jágr, Václav Kolář, Richard Koubek, Monika Kučerová, Jana Labajová, Lucie Milerová, Lukáš Navrátil, Jana Nedělová, Renata Pavlíčková, Jan Prokš, Jakub Řehák, Hana Říhová, Jan Sadílek, Kateřina Smolová, Dana Stejskalová, Michaela Šolcová, Barbora Švaříková, Lucie Valská, Tereza Wimmerová

Školní rok 2009/2010

Třída 4. A

Třídní Mgr. Zuzana Machálková

Lucie Abrtová, Veronika Beranová, Inge Berkyová, Pavel Bína, Barbora Brýdová, Barbora Celerýnová, Pavla Denková, Michal Eichler, Marcela Garčárová, Libuše Hájková, Jakub Havlíček, Hana Havránková, Jana Hollmannová, Eva Jakubcová, Barbora Jandová, Klára Jurčíková, Jan Karásek, Lukáš Kobrle, Kateřina Křenková, Eliška Lelková, Martina Lipenská, Dominika Navrátilová, Marek Němec, Václav Pánek, Tereza Smolíková, Kateřina Sobolová, Miroslav Svoboda, Tereza Valentová, Lukáš Varga

Třída 4. B

Třídní Mgr. Zuzana Fabiánová

Tomáš Alexandrov, Iva Grohová, Nikola Horová, Barbora Janečková, Simona Kabeláková, Veronika Kaprálková, Michaela Képesyová, Michaela Kladivová, Lucie Knoblochová, Anna Kopková, Martin Kracík, Petra Lenzová, Kateřina Lustiková, Tereza Moravcová, Eliška Němcová, Michaela Nevečeřalová, Kateřina Olšová, Zuzana Pěničková, Monika Pospíšilová, Bořek Poživil, Zuzana Prchalová, Michal Rozmajzl, Eva Slánská, Jana Staňková, Radka Stupková, Marcela Svačinová, Michaela Šebková, Martin Šíma, Martin Štáf, Jana Tvrzníková, Jan Větrovský

Třída 4. C

Třídní Ing. Hana Bystřická

Pavlína Budaiová, Šárka Burešová, Michal Ficek, Jan Foltán, Tereza Hauznerová, Helena Chwistková, Patrik Jehlička, Jana Jelínková, Jiří Jeník, Tereza Kalinová, Lucie Kavjázová, Michaela Kočová, Karolína Kohoutová, Eva Koubková, Lenka Kratzerová, Veronika Krčmaříková, Martina Michalů, Vladimír Misyuk, Alice Nádherová, Michaela Pichová, Adéla Procházková, Kamil Říha, Lucie Sentivánová, Daniel Stejskal, Klára Trejbalová, Lucie Tuláčková, Jan Vondráček, Lucie Zieglerová

Třída 4. D

Třídní Barbora Vochomůrková

Simona Bělohoubková, Roman Bereš, Kateřina Bobková, Jana Bublová, Monika, Hanišová, Lukáš Jakubec, Jana Kalinová, Adéla Kaplanová, Veronika Kleinerová, Iveta Kordíková, Petra Kořínková, Pavlína Krejsová, Nikol Kubínová, Alena Kujanová, Marek Kysilka, Lukáš Mizerík, Zuzana Němcová, Petra, Oertlová, Klára Pischelová, Pavel Poplužník, Dagmar Raisová, Barbora Samková, Lucie Schönherrová, Kateřina Smejkalová, Anna Zrnovská

Školní rok 2010/2011

Třída 4. A

Třídní Mgr. Jolana Rulíková

Daniela Absolonová, Zdeněk Bihari, Jakub Čejka, Huy Dinh Quang, Andrea Drahokoupilová, Zdeňka Eichlerová, Monika Fenclová, Simona Jarošová, Marek Hejl, Jakub Hlíza, Jan Horáček, Anna Hudousková, Nikola Jiříková, Nela Kozáková, Petra Krýchová, Milan Lajda, Monika Lebedová, Lucie Mohelská, Martina Myslivcová, Lenka Novotná, Michaela Patzaková, Aleš Rajn, Michaela Rendlová, Jakub Sommer, Petra Svobodová, Veronika Svobodová, Michaela Šrajerová, Jan Trnka, Adéla Vávrová, Libor Vavřich

Třída 4. B

Třídní Ing. Milena Rokošová

Jan Alaxin, Petr Faltus, Beáta Gallistlová, Aleš Hodač, Žaneta Honzejková, Veronika Jirků, Tomáš Jirutka, Michaela Kocourková, Michaela Konopáčová, Radka Kopecká, Jakub Kordík, Tereza Krečmanová, Kateřina Lepšíková, Lucie Lišková, Petr Mečíř, Tomáš Melich, Pavla Musiolková, Ivana Papoušková, Michal Pavlů, Zuzana Rambousková, Jana Říhová, Veronika Slezáková, Iveta Sochorová, Lucie Strnádková, Kateřina Sýkorová, Andrea Šamanová, Gabriela Šiklová, Markéta Šťasná, Kateřina Třešňáková, Iveta Vágnerová, Jana Šušková

Třída 4. C

Třídní Ing. Ludmila Zbyňková

Tereza Batthyányová, Barbora Binhaková, Valeriya Blonska, Barbora Bukvicová, Andrea Dědková, Zbyněk Erlebach, Zuzana Fajaková, Tomáš Hlaváček, Klára Hübnerová, Kristýna Jelínková, Kristýna Jungová, Miroslav Láska, Petr Mates, Kristýna Onodiová, Irena Oplištilová, Jaroslav Outrata, Jiří Pavlů, Lucie Pelantová, Tereza Pokorná, Michaela Stejskalová, Denisa Sýkorová, Beata Šindelářová, Eliška Šťastná, Veronika Štriglová, Nikol Tokárová, Michaela Třmínková, Jakub Urbanec, David Valena

Třída 4. D

Třídní Ing. Jitka Švaříková

Monika Augstenová, Michaela Bártová, Tomáš Dušánek, Lenka Filová, Linda Frydrychová, Roman Galbavý, Gabriela Bambová, Denisa Henneberková, Jan Horáček, Nikola Hráská, Ondřej Jenčík, Petr Kučera, Marcela Macounová, Zuzana Mazánková, Tereza Mikendová, Jana Milerová, Petr Moran, Jana Petruželová, Monika Pytlounová, Klára Říhová, Martina Sláčalová, Martina Sluková, Barbora Svádová, Monika Vlasatá, Jakub Petřvalský

Školní rok 2011/2012

Třída 4. A

Třídní Mgr. Zuzana Fabiánová

Romana Barešová, Zuzana Dostálková, Klára Floriánová, Lucie Hakenová, Marcela Heislerová, Andrea Kinská, Tereza Košková, Bára Kundrátová, Kateřina Kupcová, Tomáš Málek, Kateřina Málková, Lan Chi Nguyen, Hana Papoušková, Lukáš Pokorný, Josef Procházka, Nela Reháková, Patrik Reichelt, Noemi Rozkovcová, Tereza Svobodová, Nikola Škrabálková, Vendula Štulová, Lukáš Velek, Kevin Vojco, Anna Vrkoslavová, Nikola Wernerová, Kristýna Žižková, Šárka Sloupová, Magdalena Štrosová, Jakub Vondrášek

Třída 4. B

Třídní Mgr. Regina Pfannenstielová

Kristýna Bednářová, Tomáš Beníšek, Marie Bergmanová, Veronika Biliková, Martin Bobek, Jana Brabcová, Michaela Buzínová, Kateřina Císařová, Petr Coufal, Markéta Čimburová, Hana Drličková, Petra Hodboďová, Lenka Komárková, Lukáš Křiklava, Martina Lampelová, Zuzana Mrázková, Ondřej Nejezchleb, Marek Nikolič, Lenka Picková, Kateřina Přibáňová, Kateřina Růžová, Klára Řeháčková, Markéta Svobodová, Barbora Uzlová, Veronika Reichlová, Stanislava Ježková, Tomáš Horák, Vojtěch Kobosil

Třída 4. C

Třídní Ing. Milena Knajblová

Martina Altmannová, Barbora Bartošová, Ivanna Batun, Lucie Berešová, Aneta Brožová, Kateřina Dřevikovská, Andrea Dvořáková, Nicola Farská, Zuzana Gombosová, Nikola Havířová, Martin Havlen, Petra Hůzová, Ivana Chalupová, Lucie Chourová, Tomáš Jadrný, Matouš Jakubíček, Lukáš Kohoutek, Iryna Kotlyarska, Gabriela Kozlovská, Martin Novotný, Vojtěch Růta, Vojtěch Sejkora, Petra Stumpfová, Kamila Syrová, Jakub Šabacký, Karolína Šilhánová, Martin Šourek, Lucie Špániková, Tereza Šteffenová, Veronika Havlištová, Klára Petrová

Třída 4. D

Třídní Ing. Ludmila Berešová

Pavla Fialová, Lucie Hlavsová, Aneta Janečková, Denisa Kovářová, Michael Križan, Markéta Linková, Barbora Lišková, Hana Lišková, Barbora Mládková, Veronika Navrátilová, Anita Němcová, Hana Nováková, Jiří Plecháček, Tomáš Polman, Lukáš Rozkovec, Michaela Rozsypalová, Šimon Růzha, Sylvie Štellmachová, Lenka Taláčková, Tereza Tanečková, Lukáš Teplý, Anna Urbanová, Andrea Vaňková, Ondřej Vodička, Anna Votavová, Josef Rozkovec, Kristýna Bernátová, Kateřina Koutná

Školní rok 2012/2013

Třída 4. A

Třídní PaedDr. Bacmaňák Ivan

Lea Bartáková, Petr Blaschke, Ondřej Diviš, Tereza Dražilová, Nikola Fejtová, Lukáš Frýda, Michal Honzák, Lucie Dagmar Hůzová, Andrea Chadimová, Daniel Jakubec, Veronika Jechová, Pavel Koliáš, Natálie Kotková, Adéla Lancová, Kristýna Manhartová, Zdena Marcinová, Lucie Marxová, Jan Mečíř, Pavla Mužíková, Sandra Opalecká, Nikola Pecháčková, Adam Pour, Ekaterini Sluková, Karolína Smolová, Michaela Strnádková, Anežka Svobodová, Markéta Šomjaková, David Varga, Lucie Bartošová

Třída 4. B

Třídní RNDr. Řezníčková Hana

Daniel Baudys, Klára Bednářová, Eva Čechová, Marek Černý, Adam Červenka, Šárka Dovinová, Kamila Grundzová, Veronika Hamšíková, Andrea Holečková, Lenka Holubová, Aleš Jehlička, Aneta Kolarovičová, Lucie Kolářová, Jan Kotek, Klára Koubková, Aneta Líbalová, Kateřina Machková, Lukáš Myslivec, Kateřina Nevečeřalová, Michaela Nosková, Monika Nygrinová, Petr Prchlík, Jana Svobodová, Anna Veronika Šípová, Michal Šolc, Kamila Tomášková, Johana Tomášová, Lucie Wrnatová, Alena Yatsenková, Lenka Vandasová

Třída 4. C

Třídní Mgr. Valeš Lukáš

Markéta Bondrová, Daniel Borna, Milan Červenka, Kateřina Duchoslavová, Milena Guthová, Barbora Hošková, Jan Huserek, František Jukl, Lenka Kotková, Denisa Krausová, Veronika Krupičková, Pavlína Kšandová, Šárka Lukášová, Kristína Madudová, Klára Macháčková, Anita Maryšková, Ondřej Matejič, Patrik Melka, Šárka Pitařová, Eva Richtáriková, Tereza Vojtíšková, Šárka Zdychová, Kristýna Holbová, Jakub Plaňanský, Benny Kobosil

Třída 4. D

Třídní Ing. Kovářová Blanka

Marcel Fürst, Jaromíra Holcová, Lukáš Jomrich, Nicole Matoušková, Lucie Melichová, Ondřej Neuman, Tomáš Novotný, Hana Petrovičová, Lucie Pokorná, Lenka Prágrová, Vendula Průchová, David Svoboda, David Sysel, Pavlína Šilhánová, Karolína Valentová, Bára Vandírková, Gabriela Vazačová, Lucie Weissová, Marek Závora, Veronika Urbanová, Eliška Chybová, Jakub Nešpor, Jakub Pergler, Leoš Kopecký

Školní rok 2013/2014

Třída 4. A

Třídní Ing. Tesařová Svatava, CSc.

Aneta Balatková, Ladislav Čurgali, Anna Dörflová, Kateřina Glázrová, Julie Holendová, Jakub Horáček, Lucie Indrová, Lucie Jakoubková, Nikola Jarošová, Jiří Jirkovec, Lenka Kellnerová, Jana Knoblochová, Filip Kominik, Martina Kopecká, Petr Kubáš, Kristýna Kupcová, Vojtěch Lachman, Šárka Lanková, Lucie Muzikářová, Zdeněk Pešek, Lenka Rybáková, Dominika Sommerová, Tereza Šafránková, Kateřina Kodýmová

Třída 4. B

Třídní Mgr. Vykusová Jitka/Ing. Blanka Kovářová

Martina Bobková, Lukáš Bürger, Kateřina Čechová, Hana Deduchová, Lucie Ficková, Veronika Fischerová, Jakub Gráf, Andrea Kadlecová, Kateřina Mikolášková, Denisa Ovcharovičová, Kateřina Pacltová, Tomáš Petružálek, Jana Pleštilová, Andrea Preibisch, Isabelle Recktenwaldová, Marcel Schwarz, Marek Skalský, Tereza Škopová, David Šturm, Daniel Tichý, Veronika Trejtnarová, Jan Vajsejtl, Šárka Valentová, Barbora Vopařilová, Milan Votava, Monika Wajsarová, Tereza Krédlová

Třída 4. C

Třídní Ing. Bystřická Hana

Tereza Červinková, Andrea Čížková, Veronika Domalípová, Denisa Donátová, Andrea Fialová, Dominika Futerová, Vítek Halama, Sabina Horáková, Eliška Jerje, Martin Kolmann, Ondřej Korba, Ladislav Láska, Nikola Lukešová, Lucie Musilová, David Novák, Eliška Novotná, Michaela Pekařová, Michaela Pilařová, Pavla Syrovátková, Klára Šimková, Michaela Štalzerová, Magdalena Šubrtová, Kateřina Třmínková, Tereza Panenková, Zuzana Dvořáková, Barbora Hainzová

Třída 4. D

Třídní Mgr. Prokopová Zuzana

Aneta Bajglová, Michaela Čvančarová, Filip Henzl, Petra Honzejková, Eliška Jarkovská, Nikola Koubovská, Veronika Kracíková, Sabina Líbalová, Kateřina Maršálková, Pavla Marušková, Matěj Němec, Michaela Papayová, Jana Rotková, Michaela Stránská, Zdeněk Suchar, Michala Sýkorová, Pavla Šafránová, Lucie Šikolová, Jitka Vláčilová, Jana Žabková, Magdalena Klobušická, Adam Roth

Školní rok 2014/2015

Třída 4. A

Třídní Mgr. Vohradská Gabriela

Eliška Bartáková, Martina Brelková, Eva Bruthansová, Eliška Drahokoupilová, Barbora Erlebachová, Marie Herdová, Markéta Hlaváčová, Nikola Hloušková, Tereza Hošová, Monika Jakubičková, Naďa Ječná, Michaela Ježková, Klára Jonášová, Karolína Jonová, Denis Kašík, Václav Kilian, Milena Kokinová, Ondřej Kopejska, Jakub Kordík, Barbora Košková, Lucie Lachmanová, Marie Pelzová, Kateřina Plachá, Zuzana Prokopová, Miloslava Přívozníková, David Richtr, Michaela Stromková, Dana Šarounová, Tereza Šoltysová, Michaela Vaňková, Pavlína Voničková,

Třída 4. B

Třídní Mgr. Christlová Romana

Lucie Bláhová, Zuzana Fejglová, Martin Flesner, Nicola Forbelská, Eva Frydrychová, Sebastián Galbavý, Jakub Holčík, Martina Jelínková, Aneta Ježková, Kateřina Lachmanová, Kateřina Libichová, Filip Matuš, Aneta Posseltová, Jana Sobotková, Jan Spěšný, Jakub Suchar, Lucie Šánová, Jana Šimonová, Kristýna Třešňáková, Markéta Turková, Milada Vacková, Marco Valle, Kateřina Válová, Markéta Vošoustová, Anna Zimová, Kateřina Zlesáková

Třída 4. C

Třídní Ing. Knajblová Milena

Karolína Alexandrová, Žaneta Doudová, Klára Havlíčková, Adriana Heligeová, Marek Hlubuček, Dominik Hořák, Kateřina Jurasová, Kateřina Kobrová, Michaela Koprivnikarová, Vendula Krejbichová, Sandra Krejsová, Lenka Lachmanová, Veronika Poiselová, Martina Rambousková, Alena Riedlová, Diana Rošková, Jakub Šír, Hana Šlamborová, Tereza Špičková, Veronika Švábová, Tereza Tomsová, Kateřina Vaníková, Josef Zachoval, Zuzana Zemanová

Školní rok 2015/2016

Třída 4. A

Třídní Mgr. Tereza Podholová

Lucie Blaschkeová, Kamila Burešová, Jiří Bürger, Eva Čeřovská, Romana Dimlová, Michaela Fritschová, Lucie Frumarová, Lucie Gabarová, Eliška Gruberová, Simona Holubová, Jan Janků, Barbora Jeníková, Marek Kalina, Roman Korposh, Tomáš Macner, Monika Novotná, Kateřina Pilařová, Jan Plucha, Jaroslav Pohnán, Dominika Procházková, Tereza Rejzková, Lucie Roubínková, René Skalský, Aneta Šátková, Michaela Vinklárková, Lukáš Zaněk

Třída 4. B

Třídní Ing. Ludmila Zbyňková

Martin Drábek, Michaela Dvořáková, Tereza Gumuláková, Kateřina Hejčová, Petra Houserová, Nikola Hrubá, Jan Hurdálek, Denisa Chadimová, Ondřej Jágr, Jakub Janata, Lucie Jandurová, Michaela Kociánová, Petra Komarovová, Tereza Kotková, Veronika Králová, Viktorie Krásná, Kateřina Kuncová, Adéla Lagronová, Martin Liška, Adriana Micáková, Adam Nezbeda, Petr Pilz, Tereza Puldová, Nikola Růžičková, Josef Sluťák, Tereza Suhajová, Michaela Svatošová

Třída 4. C

Třídní Ing. Knajblová Milena

Petr Hejl, Lukáš Chalupa, Markéta Kopalová, Lucie Krišáková, Roman Kučera, Pavlína Kučerová, Natálie Machačová, Růžena Medunová, Drahomíra Nasková, Michaela Petráčková, Pavlína Rotková, Adam Sedlář, Michal Smolík, Tomáš Sova, David Stejskal, Pavlína Šedivá, Pavla Šimková, Michaela Šoutová, Pavel Šrajer, Anežka Štěpánová, Petra Šulcová, Michaela Tomášová, Denisa Tomová, Ngoc KhanhVyTranová, Kateřina Tylichtrová, Ladislav Valášek, Martina Volšíková, Lucie Vytinová

Třída 4. D

Třídní Mgr. Regina Pfannenstielová

Tomáš Baborák, Petr Baudys, Eliška Bulířová, Jiří Frühauf, Jan Halama, Barbora Holomková, Tereza Jeřábková, Tadeáš Kavan, Natalie Klucká, Lucie Košumberská, Nikola Kotlárová, Michaela Lettlová, Ondřej Libnar, Daniel Malý, Vojtěch Nejezchleb, Marek Neumann, Marie Patechakisová, Petra Poličová, Petra Stříbrná, Nikola Tandlerová, Anna Vacková, Kateřina Vacková, Dana Valentová, Nikola Valová, Leona Zítová, Tereza Židková

Školní rok 2016/2017

Třída 4. A

Třídní Mgr. Jolana Rulíková

Markéta Buchtová, Kristýna Davídková, René Ďuriš, Daniela Funková, Tomáš Háša, Veronika Hrušková, Kateřina Hynčicová, Karel Keřka, Iva Kořínková, Tereza Kosejková, Adéla Košková, Sabina Landovská, Tereza Mariašová, Kateřina Miřejovská, Lotte Motshagen, Hana Nevolová, Kryštof Novák, Kateřina Petrovičová, Romana Primusová, Pavlína Skořepová, Ondřej Smolík, Gabriela Šimonová, Dominik Šollar, Erik Tichý, Veronika Vaníčková, Markéta Várošová, Nikola Žabková

Třída 4. B

Třídní Mgr. Vendulka Bernkopfová

Ivan Benca, Petra Beníšková, Veronika Bílková, Kristýna Bochová, Dana Brodylová, Tereza Černá, Karolína Dědková, Petra Doubková, Roman Feri, Aneta Forchtnerová, Matěj Fotr, Štěpán Franc, Filip Grujoski, Kristýna Habartová, Lucie Holoubková, Tereza Hrnčířová, Barbora Jandová, Michaela Janková, Nela Karpíšková, Lukáš Nováček, Michaela Pánská, Kristýna Poláková, Martina Rozkovcová, Kryštof Sadílek, Natálie Slavíková, Kateřina Tauchmanová

Třída 4. C

Třídní RNDr. Hana Řezníčková

Monika Burkoňová, Karolína Dolejšová, Michaela Havelková, Jiří Jiránek, Adam Král, Jan Krchňák, Ester Mynářová, Zuzana Nemčoková, Tomáš Netušil, Hoang Nguyen, Michal Perončík, Kryštof Rossmann, Veronika Rousová, Monika Smolíková, Vojtěch Sodomka, Anna Stárková, Lukáš Svoboda, Václav Šanda, Matěj Šefčík, Anita Vaňová, Hanh Vyšohlídová

Třída 4. D

Třídní Mgr. Daniela Češková

Karolína Balogová, Kateřina Benešová, Zuzana Cýrusová, Nikola Dudková, Lucie Egerová, Gabriela Hajnová, Veronika Havelková, Sylvie Hrbková, Pavel Hybner, Michaela Kočová, Šárka Lubichová, Kristýna Malá, Jan Martinec, Zuzana Mizerová, Pavel Novotný, Jessica Obajdinová, Jana Paidarová, Tereza Petreková, Eliška Pikorová, Vladimír Pomezný, Dana Ramseidlová, Petra Rečná, Tereza Řezáčová, Andrea Straková, Tereza Vandírková, Michaela Vaníčková, Ondřej Větrovský, Eliška Vránová

 

Školní rok 2017/2018

Třída 4. A

Třídní Mgr. Romana Christlová

Semih Arikan, Dominika Benešová, Pavel Červinka, Nicola Dubnová, Ivana Hanzlíková, Michaela Hejná, Veronika Hejná, Martin Hlavatý, Christopher Jakoubek, Matěj Krejsa, Ondřej Kyksa, Tomáš Marek, Adriana Marschnerová, Viktoria Marschnerová, Zdeněk Moravec, Dominik Noel, Barbora Pokorná, Tomáš Poživil, Lukáš Psota, Lenka Raslová, Kateřina Rengerová, Karolína Smolíková, Kateřina Sýkorová, Pavlína Třešňáková, Sandra Valentinová, Pavla Zahradníková, Kristýna Zíková

Třída 4. B

Třídní Ing. Blanka Kovářová

Lenka Blaschkeová, Jiří Brunner, Trinh Do Lam, Adam Gajdoš, Fatima Gharazi, Vanesa Havláková, Tereza Hillebrandová, Tereza Horáková, Tereza Hyšková, Darina Chlupsová, Dana Kittnerová, Lucie Koťátková, Michaela Krejbichová, Simona Kroupová, Sára Krulišová, Pavlína Kurtinová, Denisa Michalčičová, Veronika Molatová, Aneta Pavelková, Daniel Richter, Jiří Roušal, Pavel Rumler, Tereza Scholzová, Zuzana Stárová, Kateřina Svobodová, Jaroslav Vlček, Veronika Volfová, Nikol Wagnerová

Třída 4. C

Třídní Ing. Jitka Švaříková

Lucie Čejchanová, Sára Čuprová, Tereza Hrubá, Libuše Hujerová, Daniel Karásek,  Michal Koutník, Kateřina Lindaurová, Veronika Marková, Hugo Benjamin Marsh, Dominika Němečková, Tereza Pidaničová, Šárka Pokorná, Kateřina Přichystalová, Veronika Punčochářová, Martin Řezáč, Lucie Schmidtová, Tomáš Svoboda, Veronika Tichá, Iveta Voháňková

Třída 4. D

Třídní Mgr. Regina Pfannenstielová

Karolína Broklová, Jolana Diltchevová, Jana Doanová, Sandra Háková, Marcela Hušková, Denisa Jalovičárová, Jan Janoušek, Kateřina Jersáková, Tereza Kudláčková, Lucie Mackurová, Štěpánka Masicová, Lucie Peldová, Dominika Pospíšilová, Pavla Príslupská, Lucie Scholzová, Denisa Theuserová, Karla Václavíková, Adéla Valová, Eliška Vokněrová, Adriana Zavadilová, Radka Zavoralová, Andrea Žáková

 

Školní rok 2018/2019

Třída 4. A

Třídní Mgr. Hana Řezníčková

Bártl Jan, Basík David, Brabencová Markéta, Brunerová Helena, Fišerová Kateřina,Gerhardt Lukáš, Hnízdilová Barbora, Holub Leoš, Huličková Kristýna, Hunka Radim, Christiánová Kateřina, Jákl Adam, Jiránková Adéla, Kabátková Kristýna, Klingerová Kateřina, Kněbortová Aneta, Kyselová Tereza, Lidová Barbora, Lupačová Veronika, Martincová Julie, Morávek Vladimír, Raibr Marek, Riedl Ladislav, Růžičková Barbora, Růžičková Tereza, Tichá Kateřina, Tkachenko Vladyslav, Urválková Andrea, Wolkerová Beata

Třída 4. B

Třídní Mgr. Jan Valecký

Baranovská Karolína, Barták Marek, Bažatová Petra, Bečková Veronika, Borrelli Alessandro, Dalecká Bára, Frühaufová Michaela,Hrdá Veronika, Jablunková Romana, Jankujová Natálie, Klapková Barbora, Krupilová Lucie, Malý Ondřej, Mitáčková Lucie, Peukertová Tereza, Plecháčková Nikola, Prostřední Eliška, Ráček Martin, Rous Jakub, Semeráková Tereza, Sokol Jan, Stará Barbora, Šilhavá Anna, Švecová Tereza, Vondrášková Anna

Třída 4. C

Třídní Mgr. Renata Hejkalová

Ballaty Tomáš, Bitman Petr, Dušátková Barbora, Gembický Dominik, Grohová Adéla, Häuslerová Nicola, Charvát Adam, Jarolímek Matěj, Kalíková Klára, Kantor Jakub, Kopicová Natálie, Kovalcová Martina, Kučera Milan, Linková Petra, Novotná Aneta, Princová Tereza, Prokůpková Aneta, Syrovátka Martin, Šefčíková Lucie, Šír Jan, Vondráčková Michaela, Zejbrlíková Eliška

Třída 4. D

Třídní Mgr. Petr Hejduk

Bartošová Anna, Bošuková Sofie, Brabencová Aneta, Čejková Anna, Černá Karolína, Červinková Marie – Anna, Ederová Nikola, Erbanová Andrea, Federičová Zuzana, Fridrichová Michala, Grešlová Leona, Guttmannová Veronika, Kawulyczová Monika, Kohútová Iva, Křížová Andrea, Kubínová Natálie, Kulštejnová Lucie, Ledvinková Patricie, Marečková Kristýna, Pavlů Kateřina, Reslová Dominika, Rudiková Denisa, Schauerová Lucie, Stárek David, Venclová Vanda, Vondrová Anastázie, Ziková Tereza

Školní rok 2019/2020

Třída 4. A

Třídní Mgr. Tereza Podholová

Vojtěch Adam, Adéla Brázdová, Lukáš Ceplický, Jakub Demel, Kristýna Horváthová, Natálie Chundelová, Ondřej Kain, Anna Knéblová, Zuzana Kočovská, Karolína Kovařičová, Ondřej Lexa, Nikola Mařanová, Tomáš Polyák, Anežka Procházková, Matěj Příhoda, Thai Quang, Adam Richter, Tereza Runtová, Martin Sluka, Zuzana Šugarová, Natalie Tvrzníková, Josef Urban, Eliška Vojtěchová, Anna Vondráková, Mikuláš Zaplatílek

Třída 4. B

Třídní Mgr. Lucie Šimková

Adéla Bernatová, Václav Bondar, Tereza Bundová, Denisa Demusová, Romana Gašpárková, Anna Hanzlíková, Tereza Havlíčková, Aneta Heinzlová, Matěj Hlaváček, Růžena Jechová, Daniela Joštová, Lukáš Karban, Kateřina Kellerová, Petra Knesplová, Markéta Koubovská, Romana Kubášová, Jiří Martin, Jaroslav Matěcha, Eliška Pluhařová, Barbora Titěrová, Klára Vacková, Katrin Vejvodová, Aneta Vrátilová, Martin Šábrt

Třída 4. C

Třídní Mgr. Michaela Nevečeřalová

Maria Capusteanová, Tereza Formánková, Lucie Fricová, Lucie Hrubanová, Filip Jančo, Eliška Kellerová, Lucie Krubnerová, Kateřina Kšandová, Adéla Lazurová, Kateřina Pálová, Monika Plecháčová, Terezie Rejnartová, Dominik Řídký, Valentyn Sernyuk, Barbora Smigová, Kateřina Šenberková, Amálie Urbánková, Jakub Venclík, Andrij Yuzvak, Adam Zelenka, Ondřej Zikeš, Adam Zoul, Barbara Beznosková

Třída 4. D

Třídní RNDr. Hana Řezníčková

Dominika Čvančarová, David Deliopulos, Filip Drobný, Denisa Gregáňová, Nikola Greplová, Kateřina Hušková, Adam Janský, Daniel Klos, Roland Köhler, Jan Král, Nikol Krejsová, Anna Křelinová, Jaroslav Kurfirst, Karolína Kušniraková, Markéta Legrová, Pavlína Mičunovičová, Ondřej Novotný, Tereza Papayová, Michaela Pelantová, Barbora Suchardová, Andrea Svobodová, Ondřej Špinka, Kateřina Štáfková, Kateřina Šulcová, Kristýna Švíková, Lukáš Tesař, Nicole Vojtíšková, Jan Müller, David Ječný

Školní rok 2020/2021

Třída 4. A

Třídní Mgr. Jolana Rulíková

Karolína Farská, Adéla Folprechtová, Nella Formánková, Eva Horáková, Patricie Ilusca, Olga Kalinová, Markéta Kněbortová, Tereza Kňobortová, David Konečný, Adéla Kratochvílová, Josef Krause, Adéla Passianová, Eliška Prokopová, Patrik Stehlík, Adéla Šafaříková, Marek Šámal, Markéta Štěpánková, Barbora Štěrbová, Matěj Ulč, Vendula Urbánková, Martin Vácha, Markéta Valešová, Marie Votřelová, Anna Vrátilová, Simona Vykoukalová, Anna Žižková

Třída 4. B

Třídní Mgr. Vendulka Bernkopfová

Marek Alaxa, Kateřina Audyová, Natálie Bartošová, Josef Binar, Nikola Dřevínková, Anna Hečlová, Sabina Heislerová, David Hruda, Samuel Mareš, Sára Martincová, Katka Měrtlová, Jiřina Opatová, Tereza Pasecká, Matylda Pašková, Tiep Pham Quoc, Nela Poláková, Adéla Pražáková, Michaela Rosenbergová, Simona Rubášová, Pavla Slezáková, Leona Syřišťová, František Špinka, Jakub Štěpán, Benjamin Vomáčka, Lukáš Wolf

Třída 4. C

Třídní Mgr. Petr Hejduk

Barbora Balážová, Anežka Baková, Natalie Bitkovská, Martin Cymbál, Martina Čapková, Hana Černá, Jan Černý, David Čivrný, Vendula Drechslerová, Dana Fejfarová, Lucie Hlubučková, Barbora Holanová, Matěj Hruška, Veronika Hrušovská, Tereza Chotěnovská, Lucie Ječmeňová, Laura Juříčková, Jana Keilová, Jan Keřka, Jakub Klimeš, Eliška Kněbortová, Tereza Kolenová, Kristýna Lednická, Karolína Lišková, Oldřich Mareček Vojtěch, Jiří Martinec, David Müller, Štěpán Myslivec, Karolína Rozkovcová

Třída 4. D

Třídní Mgr. Daniela Češková

Eliška Bartošová, Lucie Bártová, Michaela Bendová, Simona Berková, Tereza Budinová, Anna Daňkovská, Simona Hlavatá, Pavlína Hliněná, Beáta Chotěnovská, Alexandra Ilenčíková, Kateřina Kiliánová, Jana KnejzlíkováHana Kořínková, Lucie Kořínková, Markéta Kosejková, Sára Kousalová, Lucie Kyselová, Barbora Lešáková, Barbora Melounová, Andrea Milichovská, Barbora Nováková, Valentýna Patáková, Michal Pešák, Milan Piller, Kristýna Rondošová, Adéla Schumpichová, Kateřina Sivulková, Patrik Svoboda, Karolína Šitinová, Tomáš Valta, Kristýna Žwaková

Školní rok 2021/2022

Třída 4. A

Třídní Mgr. Regina Pfannenstielová

Anna Brzobohatá, Sabina Bundová, Kateřina Dostálová, Karolína Grešulová, Adéla Hadrovská, Nikola Hlavová, Markéta Holubová, Filip Housa, Tereza Huličková, Veronika Jandovská, Michaela Jurkovičová, Jan Kantor, Lenka Kopecká, Adéla Kosťová, Kateřina Košáková, Josef Kutifel, Natálie Maierová, Tereza Miškovská, Pavla Nevyhoštěná, Lucie Nováková, Tomáš Poláček, Valeriya Pryymak, Jakub Stejskal, Matyáš Suchý, Adam Šetek, Anna Tauchmanová, Anežka Urbanová, Martina Volštátová, Anna Vyčítalová, Elena Žarkova

Třída 4. B

Třídní Mgr. Martina Blažková

Filip Damašek, Hana Dao, Simona Dušková, Jessica Fantová, Jakub Flesner, Tereza Georgievová, Vojtěch Havelka, Tomáš Havlíček, Anežka Hellerová, Dávid Horňáček, Jan Hruška, Anna Minsterová, Ondřej Morávek, Tereza Nezmarová, Lukáš Nigrin, Štěpán Paclt, Petra Pelantová, Karolína Poupová, Jana Raibrová, Lucie Roučková, Jan Semirád, Tereza Schirlová, Veronika Sůvová, Kateřina Tarabová, Klára Tušerová, Adéla Tvrzníková, Matěj Vosáhlo

Třída 4. C

Třídní Mgr. Marta Berglová

Stanislav Ahnel, Šimon Brodský, Klára Bulířová, Veronika Burianová, Leona Grospičová, Dominika Halamová, Kryštof Hauser, Barbora Hladíková, Klára Holubová, Kateřina Chmelíková, Matěj Janko, Lucie Ježková, Markéta Kirschová, Aneta Krnáčová, Tereza Kyksová, Kateřina Kytýrová, Vojtěch Lejsek, Adéla Lišková, Jaroslav Luňák, Filip Míka, Šimon Mrázek, Simona Ružanská, Karel Růžička, Tomáš Šourek, Richard Štancl, Eva Triebenekrová, Aleksander Zhgjini

Třída 4. D

Třídní Mgr. Lenka Šolcová

Kateřina Berková, Lucie Bombová, Michaela Danielová, Daniela Doležalová, Tereza Gujdová, Eliška Guttmannová, Lucie Halamová, Simona Ježková, Mariana Kabátková, Michaela Kazdová, Dominik Knébl, Andrea Kopicová, Tereza Koprnová, Nikola Krišáková, Ondřej Málek, Eliška Marková, Soňa Mrázková, Karolína Odvárková, Anna Poláková, Aneta Resselová, Anna Röbisch, Denis Schernstein, Lenka Stumpfová, Lucie Vaníčková, Barbora Vorlíčková, Lucie Vorlíčková, Nicolas Zahejský