Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Počer
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Šíma
Zástupce ředitele pro projektovou činnost a celoživotní vzdělávání: Ing. Petra Voplakalová

Výchovný poradce a školní metodik prevence: Ing. Simona Daňková

Asistentka jazykové školy: Maria Ceaglei
Správce IKT: František Kučera

Předmětové komise a jejich členové

 1. český jazyk a společenské předměty
  Mgr. Tereza Podholová, Mgr. Vendulka Bernkopfová, JUDr. Eva Karhanová- Horynová,
  Mgr. Michaela Nevečeřalová, Mgr. Zuzana Prokopová, Mgr. Jana Špačková, Mgr. Jana Velhartická

 2. západní jazyky
  Mgr. Jolana Rulíková, PaedDr. Ivan Bacmaňák, Mgr. Marta Berglová, Mgr. Daniela Češková,
  Mgr. Petr Hejduk, Mgr. Renáta Hejkalová, Mgr. Petr Jiřička, Mgr. Lenka Šolcová, Mgr. Renata Šrotýřová,
  Mgr. Olga Šulcová Mgr. Jan Valecký

 3. matematika, přírodní vědy a tělesná výchova
  Mgr. Lucie Šimková, Mgr. Iva Berecková, Mgr. Martina Blažková, Mgr. František Buriánek,
  Mgr. Jitka Chládková, Mgr. Romana Christlová, Mgr. Markéta Jeřábková, Mgr. Regina Pfannenstielová,
  Mgr. Klára Procházková, Mgr. Martin Vojtíšek

 4. ekonomické předměty
  Ing. Ludmila Berešová, Ing. Simona Daňková (výchovná poradkyně), Ing. Kateřina Eichlerová,
  Bc. Miloslava Horáčková, DiS., Ing. Kristýna Hranáčová, Ing. Jiří Kejzar, Ing. Milena Knajblová,
  Ing. Marek Kroupa, Ing. Radka Peteráčová Hyxová, Ing. David Svoboda, Ing. Svatava Tesařová CSc.,
  Ing. Kateřina Šťastná DiS., Mgr. Lukáš Valeš, Ing. Petra Voplakalová, Ing. Anděla Zavadská