Přijímací řízení na školní rok 2021/2022
Den otevřených dveří bude od 9.00 do 14.00 hodin 16.1.2021
ZMĚNA TERMÍNU NA 13. ÚNORA 2021
- pokud to epidemiologická situace dovolí.

Pokud máte zájem podívat se nyní do školy, nabízíme Vám VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU.
V této době si můžete projít odkazy PROČ STUDOVAT NA OALIB a UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Právní předpisy
Cermat - testovací zkušební sady
Učební plány

Podání přihlášek – do 1. 3. 2021
Do přihlášky uvádějte pouze jeden studijní obor a jazykové kombinace: AJ-NJ nebo AJ-ŠJ.
V případě, že volíte dva obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x.
Uvádějte prosím kontaktní e-mail a telefon.
Ke studiu není potřeba potvrzení od lékaře.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2021
2. řádný termín čtyřleté obory – 13. 4. 2021
náhradní termín – 12. a 13. 5. 2021
Přihláška ke studiu