Erasmus+ (Leonardo da Vinci)

co-funded_erasmus_eu


Výjezdy učitelů - 2022

Kód projektu: 2021-1-CZ01-KA121-VET-000004349

Španělsko (Malaga)
Slovensko (Dolný Kubín)
Irsko (Cork)
Kypr
Malta

Výjezdy učitelů - 2021 a 2022

Kód projektu:     2020-1-CZ01-KA101-077065

Prezentace - Berlín, Helsinky, Reykjavik, Vídeň, Dublin

Výukové materiály - Berlín, Helsinky, Reykjavik, Vídeň, Dublin

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Obchodní akademie Liberec obdržela již druhý Certifikát mobility na období 2021 - 2027.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility, dlouhodobý závazek soustavně zdokonalovat mobility a strategický přístup organizace k začleňování mezinárodních mobilit do svých činností, aby hranice nepředstavovaly pro absolventy školy překážku v získání práce nebo zahájení svého podnikání, v plynulém použití cizích jazyků při práci v cizojazyčném prostředí, k čemuž přispívají právě odborné stáže a pobyty v zahraničí.

CERTIFIKÁT MOBILITY

STRUČNÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 2005 - 2019

Výjezdy učitelů - 2020

Ačkoliv situace s Covid-SARS u nás nebyla v září / říjnu příznivá, situace na Maltě nebyla špatná a naši čtyři vyučující na jejich pobyt nakonec přece jen vyjeli. Před výjezdem museli všichni projít testováním, aby se prokázaly negativním výsledkem. Všichni účastníci museli také vyplnit několik dalších dokumentů pro leteckou společnost, jazykovou školu či agenturu. Vše se hezky zvládlo a účastníci si svůj pobyt i přes některá omezení užili.

Více v přílohách Libereckého deníku (ze dne 06.01.2021) a Mladé Fronty Dnes (08.01.2021)

Kód projektu:     2019-CZ01-1-KA101-060134

Prezentace - Malta

Výukové materiály - Malta

Erasmus+ Projekt mobility osob - odborné vzdělávání

Název projektu: Otevřená Evropa pro všechny - stáže 11

Kód projektu:     2019-1-CZ01-KA116-060513

Obchodní akademie podala na počátku února 2019 další dvouletý projekt, který uspěl ve výběrovém řízení a stejně jako dalších 138 z 334 podaných žádostí, byl schválen k realizaci. Na období let 2019–2021 plánujeme výjezd 48 žáků na třítýdenní odborné stáže do Irska, Německa, Itálie a na Slovensko. Zároveň také vyjede 6 učitelů odborných předmětů na dvoutýdenní pracovní stáže či stínování do firem či škol na Slovensko, do Itálie, Anglie a Německa.

Žáci během stáží mohou získat jak pracovní, tak životní zkušenosti, zdokonalit se v cizím jazyce, poznat jinou kulturu, osamostatnit se a v neposlední řadě se pokusit zjistit, co sami za sebe dokáží – tím vším zahraniční stáže obohacují studenty, kteří se nebojí vydat se za hranice republiky a zažít něco nevšedního.

Vyučující mohou během svého pobytu pracovat či stínovat v odvětví, které koresponduje s jimi vyučovanými odbornými předměty a vykonávanými činnostmi. Tato zahraniční stáž je motivací pro jejich další práci.

Erasmus+ Projekt mobility osob - školní vzdělávání

Název projektu: Otevřená Evropa pro všechny - poprvé na zkušenou

Kód projektu:     2019-1-CZ01-KA101-060134

V roce 2019 nám byl schválen také další projekt, který je určen pro pracovníky školy. Do dvouletého projektu se zapojí vyučující anglického jazyka. Během letních měsíců v roce 2019 mělo vyjet  pět z nich na dvoutýdenní jazykové kurzy do anglicky mluvících zemí - na Maltu a do Dublinu. Vzhledem k situaci způsobené pandemií nakonec vyjeli tři učitelé na podzim 2020 na Maltu a dva vyučující vyjedou v letních měsících 2021 také na Maltu namísto Dublinu.

Učitelé chtějí využít získané znalosti ze zahraničí k zavedení nových metod a témat do výuky. Zároveň použijí v praxi získané materiály a nové nápady. Nové kontakty poslouží k navázání další mezinárodní spolupráce. Vyučující si také zvýší svoji jazykovou úroveň rozšířením slovní zásoby a použitím jazyka v každodenní komunikaci v průběhu pobytu.

Název projektu: Chceme se vzdělávat v otevřené Evropě

V roce 2020 nám byl schválen další projekt, který je určen pro pracovníky školy. Do dvouletého projektu se zapojí vyučující anglického a německého jazyka, dějepisu a práva. Tito učitelé vyjedou na jazykové kurzy  do Finska, na Island, do Rakouska, Německa a Anglie. 

Cílem projektu je zajistit učitelům školy v rámci jejich profesního rozvoje kvalitní kurzy v zahraničí a umožnit jim získat nové zkušenosti a poznatky. Výuka cizích jazyků pozitivně přispívá k rozvoji internacionalizace. Jsme přesvědčeni, že zahraniční pobyt bude motivovat účastníky k dalšímu sebevzdělávání a ke zvyšování kvalifikace. Projekt dále umožní připravit cestu ke „zviditelnění“ libereckého regionu v ostatních státech EU.

Projekty získaly finanční prostředky od Evropské unie.