Na odkazu UCHAZEČI (https://web.oalib.cz/index.php/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni)
jsou informace o škole a k přijímacímu řízení včetně KRITÉRIÍ pro přijetí.

Den otevřených dveří byl z důvodu uzavření škol ZRUŠEN.