Na odkazu UCHAZEČI jsou informace k přijímacímu řízení včetně KRITÉRIÍ pro přijetí.

Den otevřených dveří je přesunut na 13. února 2021 pokud to situace dovolí.