Obchodní akademie Liberec obdržela již druhý Certifikát mobility na období 2021 - 2027 pro projekty ERASMUS+.
Jeho cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele.
CERTIFIKÁT MOBILITY