I v tomto školním roce se studenti čtvrtého ročníku oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie zúčastnili Ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru.

Testy ve školním kole probíhaly online formou. Ti nejúspěšnější, Šimon Brodský, Filip Míka, Jaroslav Luňák a Klára Bulířová ze 4.C, se dále zúčastnili kola krajského, které se konalo 26. ledna 2022, také v online formě. Před samotným testováním ke studentům promluvili odborníci z ekonomické oblasti, například víceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký, ředitelka komunikace Komerční banky Hana Kovářová nebo hlavní analytik a pojistný matematik ČAP Petr Jedlička. Po diskusi s uvedenými odborníky následovalo testování studentů.

Obrovská gratulace patří Kláře Bulířové ze 4.C, která jako jediná z naší školy postoupila do finále Ekonomické olympiády. Finále se bude konat v červnu v prostorách České národní banky.

Ostatní studenti, kteří do finále nepostoupili, si v rámci soutěže nejen prověřili své dosavadní znalosti, ale také získali nové poznatky v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti.

Všem studentům děkujeme za účast v této soutěži a přejeme jim mnoho úspěchů při plnění dalších testů a zkoušek, nejen školních, ale především těch životních.

Ing. Kateřina Šťastná, DiS.