Dne 22. 3. třída 3.A navštívila společně s paními profesorkami Mgr. Špačkovou a Ing. Voplakalovou workshop organizace Paměť národa. Tato akce se konala ve Skautském institutu v Praze u Staroměstského náměstí.

Téma workshopu byl Vítězný únor 1948 a život za komunismu kolem 50. let 20. století. Tuto akci vedly dvě šikovné pracovnice z Paměti národa, které si pro nás připravily 3hodinový program plný aktivit, kdy jsme se do dění všichni aktivně zapojovali.

Na úvod jsme museli ve dvojicích zahrát pár běžných situací a poté společně vytvářet „živý obraz“ z vybraných slov. Po těchto úkolech na rozehřátí, jsme si sedli do kruhu a vysvětlovali si slova a sousloví spojená s dobou komunismu.

Toto celé trvalo okolo hodiny a poté přišla hlavní aktivita. Paní organizátorky si pro každého z nás vybraly příběhy lidí (smyšlených i reálných) ze skutečné vesnice Úboč u Domažlic. V těchto rolích jsme poté museli hrát. Rozdělili jsme se do jednotlivých rodin (domácností) a vytvořili si své „grunty“. Někdo měl chudší statek, někdo naopak bohatší i s hostincem a někdo dokonce i traktor. Ve vesnici následně probíhaly volby (nacházíme se v roce 1948) a o pár let později se naše rodiny rozhodovaly pro vstup do JZD. Paní organizátorky se zhostily rolí typického soudruha, který chce, aby se měli všichni stejně dobře a rázné soudružky z ONV. Skvěle nám tak předvedly, jak se tehdy muselo žít. Na konci nás ještě obohatili nahrávkami svědectví pamětníků ze stejné vesnice, a tím tedy workshop skončil.  

Poté jsme se za krásného počasí vraceli zpět domů. Workshop byl velmi naučný, ale právě i zábavný, díky čemuž jsme si ho všichni velmi užili.

Kateřina Eberlová, 3.A  

Fotky