Takto zněl název přednášky, které se zúčastnili studenti 3.ročníků v rámci prevence rizikového chování  na silnici.
Účelem "Nehodou to začíná" je snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu s důrazem na slušné chování a vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky v případě jejich nedodržování, riziky s užíváním návykových látek a poskytování účinné první pomoci při autonehodě.
A jak akci hodnotili studenti?
 
..mně se akce líbila jelikož mi oživila informace, které vím, nebo jsem je zapomněl. Pro 3. ročník je tato akce velice vhodná, protože spousta studentů v tomto ročníku získává své OP..
(T.D., 3.A)
... Přednáška byla zajímavá a rozhodně užitečná vzhledem k našemu věku a faktu, že si brzy budeme dělat řidičské průkazy.  (L.CH., 3.D)
...moc mě to nebavilo, to co bylo řečeno mi přišlo logické, ale vím, že ne všichni na to mají pohled stejný a za volantem dělají akorát tak blbosti. (N.T., 3.A)
...nejvíce se mi líbil asi přednes všech přednášejících a vtipné zpracování. Hezká mluva a zajímavé detaily a rozebrané situace při nehodě. Celkově bych akci hodnotil velice kladně a doporučil bych návštěvu i ostatním třídám nebo ročníkům. (J.Š, 3.A)
..přednáška se mi velice líbila, ne jenom kvůli zpracování, ale i díky tomu, že to bylo zajímavé a poutavé. Bylo to o něčem co může potkat každého z nás. Proto si také myslím, že si z toho každý něco odnesl. Nemám k přednášce jedinou výtku.(P.M., 3.C)
Tak šťastně a bezpečně na silnici
Mgr. Jana Špačková, metodik prevence