V úterý 1.A a ve čtvrtek 1. D poznávali Prahu
V úterý 16. 5. 2023 naše třída 1. A navštívila Prahu za účelem historickovědné exkurze.
Celá akce byla zahájena v osm hodin v Liberci, odkud jsme vyrazili s pedagogickým doprovodem na Černý Most, ze kterého jsme se pomocí metra dopravili k Hradčanům.
Naše cesta po hlavním městě započala v Královské zahradě a vedla přes spoustu historických památek, na které si každý z nás připravil krátký referát.
Výletem jsme byli obohaceni o nové znalosti a moc se nám líbil.
Proto děkujeme paní učitelce Špačkové a paní učitelce Bereckové za uspořádání exkurze.
Karolína Netušilová