Autobus do Prahy přijel v 9 hodin, do Coca-Coly HBC jsme se ale dostali až v 11. V mezičase
jsme si užili cestu namačkáni v autobuse z Černého mostu na sídliště Jahodnice, kde právě
Coca-Cola HBC sídlí a kde jsme si před exkurzí užívali v hezkém slunném bike parku.
V 11 hodin nás v Coca-Cole HBC přivítala milá paní, která nás celou exkurzí provázela. Nejprve

jsme zhlédli krátké video o vzniku nápoje Coca-Cola a krátkou prezentaci o tom, co je Coca-
Cola HBC, v čem spočívá její business plán a jak funguje její výrobní linka právě tady v Praze.

Následně si jedna půlka navlékla bílé stylové pláště a čepice, gumáky, brýle a reflexní vesty a

šla se podívat do výroby. Druhá půlka mezitím sledovala všechny historické reklamy na Coca-
Colu, přičemž některé z nich byly opravdu kreativní. Když první půlka přišla z výroby, tak jsme

se vyměnili. Ve výrobě jsme si ukázali úplně všechno o tom, jak se z preforem vyrábí sklenice,
jak stroj detekuje, vyřadí a zrecykluje špatně vyrobené kusy, jak se lahve chladí, plní, etiketují,
balí a na paletách odváží do skladu.
S sebou jsme si mohli z lednic nabrat kolik pití jsme jenom chtěli a toho jsme samozřejmě
využili a udělali jsme dobře, jelikož cesta zpět byla opravdu díky počasí horká. Během čekání
na zastávce vedle rozpáleného asfaltu a na přímém slunci, bychom bez potřebného množství
tekutin stěží vydrželi. :-)
Třída, 1.A.

Fotky