Dne 5.6. 2023 jsme se vydali na projektový den ohledně upcyklace plastů, bylo nám vysvětleno
vše od hromady pojmů spojených s recyklací, po vlastní výrobu produktů z použitých pet lahví.
Program byl na celé dopoledne a každý měl možnost se něco nového naučit. Dokonce jsme v
rámci skupinové práce vytvářeli produkty z plastu pro investory a soutěžili, který produkt bude
nejlepší. Přednáška a celkový program byl velice přínosný a provedl nás nejen ekonomickými
znalostmi, ale především informacemi, jak se starat o naši planetu. Na závěr jsme dostali moc
dobrý oběd. :) V dnešní době se tyto přednášky velmi hodí a opravdu cení.
Tereza Svobodová 2.C

Fotky