Ve čtvrtek 15. června 2023 proběhlo závěrečné setkání se studenty, kteří byli letos v květnu
na zahraničních stážích v rámci programu Erasmus+.
Studenti vyjeli na třítýdenní stáž na Slovensko, Maltu, do Itálie, Polska a Německa.
Naučil jsem se toho opravdu hodně z právního hlediska, jak funguje právo v dané
administrativní oblasti, sociální podpora, zveřejňování a poskytování relevantních informací
nebo například vyhledávat podrobněji v příslušných rejstřících. Znatelně se mi zlepšila
mluvená angličtina, nebyl jsem větší sebevědomí a jistotu při konverzaci a zároveň poslech
a mé asertivní, profesionální vystupování se posunulo na vyšší úroveň. Také jsem se zlepšil
v mnoha školních dovednostech, například v práci a psaní na počítači, práci ve školním
softwaru, jelikož ten samý se používal i v instituci, kde jsem svoji stáž vykonával. Štěpán
Zadražil, student (Polsko, Krakov)
Na této mobilitě jsem zlepšila schopnost komunikovat v anglickém jazyce, samostatně
vykonávat a učit se svou práci a více pracovat v týmu, umět dělat věci včas ale zároveň i
poctivě a mít pocit, že jsem svou práci odvedla výborně. Také jsem zlepšila rychlejší psaní
na počítači psaním všemi deseti prsty. Využila jsem své znalosti z účetnictví při kontrolování
faktur. Získala jsem nové znalosti o inventuře, a celkové znalosti o Martina France, místě,
kde jsme strávili svou mobilitu (např. kultura, jídla, památky). Kateřina Zsilayová, studentka
(Itálie, Martina Franca)
Na tomto setkání jsme shrnuli cíle našeho projektu, jejich dosažení a poté všichni účastníci
obdrželi certifikáty za účast na mobilitě v zahraničí. Jedním z certifikátů byl Europass, který
je uznávaným dokumentem v zahraničí a ve kterém je zaznamenán seznam činností a
dovedností, které na pracovních pozicích studenti vykonávali. Dále studenti obdrželi
certifikát od školy jako poděkování za její reprezentaci v zahraničí.
Program Erasmus+ rozšiřuje vzdělání, studentům dále umožňuje lepší uplatnění na trhu
práce. Výjezdy do zahraničí pozitivně přispívají také ke zviditelnění našeho regionu a České
republiky.
Děkuji všem svým kolegům, kteří mi s organizací pomáhali!
Ing. Petra Voplakalová, koordinátorka projektu Erasmus+