Přerušení provozu školy z důvodu stávky dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
pravděpodobně jste zaznamenali mediálně propíranou situaci ve školství, která by se díky chystaným vládním změnám stala neúnosnou.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a přípravných seminářů k maturitě.
Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli ke stávce připojit. Škola je tak 27. 11. 2023 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.
Zaměstnanci školy