Ve dnech 23. 11. - 24. 11. 2023 se naše fiktivní firma Šamanka, s. r. o. zúčastnila Česko-slovenského on-line veletrhu fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo dohromady 75 fiktivních firem.

Studenti se ve čtvrtek 23. 11. sešli v 8:00 ráno v počítačové učebně ve škole, kde si přichystali techniku. Průběh veletrhu se po celou dobu promítal na plátno. Program byl bohatý. Po celou dobu veletrhu studenti obchodovali s ostatními fiktivními firmami, poslouchali přednášky a soutěžili. První den zástupce ředitele firmy Šamanka s. r. o. odprezentoval náš podnikatelský záměr a byl velmi úspěšný, dále probíhala soutěž o nejlepší logo a slogan. Veletrh skončil první den v 15:00 hodin a studenti odcházeli domů načerpat síly na nový den.

V pátek 24. 11. se začínalo v 8 hod. opět obchodováním. Studenti měli plné ruce práce s komunikací s ostatními fiktivními firmami, s vystavováním faktur, posíláním příkazů k úhradě do banky aj.. Během veletrhu se ukázalo, že nejdůležitější je, umět táhnout společně za jeden provaz. Do finále se probojovalo prvních 20 firem a Šamanka zůstala jako náhradník, tedy na 21. místě. Z veletrhu si studenti odnáší mnoho nových zkušeností a nápadů na vylepšení nynějších propagačních materiálů a pro tvorbu těch nových.

Šamanka s. r. o.