Den otevřených dveří proběhl na naší škole 13. ledna 2024. Již před 9. hodinou ranní se nedočkavci shromažďovali před hlavním vchodem. Žáci posledních ročníků základních škol se často v početném doprovodu svých příbuzných a kamarádů přišli seznámit s prostředím a jednotlivými obory, které u nás mohou studovat - ekonomickým lyceem, obchodní akademií i veřejnosprávní činností.

Zájemci se prostřednictvím studentských prezentací dozvěděli veškeré potřebné informace o škole, jednotlivých předmětech, kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných naší školou a také o projektu Erasmus. V učebnách na zájemce čekaly nejrůznější aktivity spojené s výukou všech předmětů.

Účast byla opravdu velká a škola byla přeplněná až do 14. hodiny. Největší zájem, dle vyplňovaných dotazníků, je o obor ekonomické lyceum.

Na nové studentky a studenty se těšíme a všem přejeme hodně úspěchů u přijímaček. FOTKY