Ve středu 24. ledna 2024 se vypravila 4. A do Prahy na Gaudeamus - veletrh vysokých škol.
Studenti se ponořili do atmosféry akademického světa, procházeli se mezi stánky různých
univerzit a vysokých škol, kde získávali informace o studijních programech a možnostech
dalšího vzdělávání.
Veletrh nabízel rozmanité příležitosti k setkání se zástupci univerzit a studenty, kteří sdíleli své
zkušenosti. Naši studenti se dozvěděli nejen o akademických programech, ale i o studentském
životě, sportovních aktivitách a kulturních akcích na jednotlivých školách.
Velké množství výstavních stánků umožnilo studentům získat hlubší vhled do nabízených
studijních oborů a zjistit, která škola by mohla být pro jejich budoucí kariéru nejlepší volbou.
Exkurze na veletrh vysokých škol se tak stal nejen informativním, ale i inspirativním zážitkem,
který posiluje rozhodovací proces maturantů před důležitým krokem do vysokoškolského
prostředí.