Jako každoročně, proběhly i letos dne 29.1. a 30.1. 2024 besedy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci, kterých se účastnili studenti 4. ročníků.
Za nedlouho opustí naši školu žáci 4. ročníků, a tak se debatovalo zejména o tom:

  • co dělat po ukončení studia, jaké jsou možnosti v případě, že absolvent nebude přijat na vysokou školu (pozor na zdravotní pojištění)
  • jaké služby nabízí ÚP v případě, chceme-li pracovat v zahraničí, (co je europass a kdo nám ho vydá)
  • co je to status studenta (opět důležité zejména kvůli zdravotnímu pojištění!)
  • na co nezapomenout v případě, když ukončíme studium
  • jak si hledat zaměstnání, jak se prezentovat, jaká práva i povinnosti má zaměstnanec, jaká práva pak zaměstnavatel apod.

I když většina našich absolventů pokračuje nejprve v dalším studiu na vysokých školách, jsou to jistě informace, které se jim dříve či později určitě budou hodit. Většinu informací, o kterých se hovořilo, najdeme na https://mpsv.cz a stránky úřadu práce pak https://uradprace.cz

Renata Hejkalová, výchovný poradce