V lednu a únoru na naší škole proběhl program Wellbeingu. Studenti prvních a třetích ročníků byli v rámci workshopu seznámeni s praktickými návody,
jak účinně zvládat každodenní stres. Bylo jim nabídnuto povídání o emocích a jejich propojení s fyzickým tělem a myšlením. 
Naučili se jednoduchá protistresová cvičení, která jsou založena na práci s dechem. 
 
Workshopem je provedly absolventy fakulty Dramatické výchovy na Damu MgA. Barbora Týmalová a fakulty Alternativního a loutkového divadle MgA. Adriana Kubištová PhD.
Program byl financován grantem Evropské Unie, proto byla realizace workshopu pro školy zdarma. 
 
Upřímně doufám, že alespoň někomu pomohl lépe pracovat se stresem.
 
Renata Hejkalová
výchovný poradce  FOTKY