V úterý 5. března 2024 se žáci 3.B zúčastnili exkurze do České národní banky. Po příjezdu autobusem na Černý most jsme se vydali metrem k České národní bance, která sídlí v ulici Na Příkopě 28 v samém centru Prahy. Navštívili jsme zajímavou expozici “Za měnou” včetně komentované prohlídky.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin, abychom si mohli vše vyzkoušet a průvodci se nám mohli dostatečně věnovat. Naučili jsme se rozpoznávat bezpečnostní prvky na bankovkách, jak rozpoznávají bankovky a mince nevidomí lidé a spoustu dalšího. Průvodci nám také vysvětlili, jak funguje bankovní rada, kolik má členů a jaké podmínky je třeba splnit, abychom se jednou mohli stát jejími členy. Výstava a komentovaná prohlídka byly velmi zajímavé a my po celou dobu neztráceli pozornost, protože jsme se stále dozvídali spoustu zajímavých informací. Expozice byla interaktivní a přizpůsobená moderní době, takže určitě osloví i mladší generace, přinesla nám dostatečný přehled o fungování ČNB a také prohloubení znalostí z finanční gramotnosti.
Po celou dobu komentované prohlídky nám byli kladeny dotazy z oblasti bankovnictví a české ekonomiky, takže jsme měli příležitost uplatnit své znalosti z hodin ekonomiky. Všichni jsme se po celou dobu prohlídky snažili zapojovat do programu a komunikovat s průvodci, kteří se nám po celou dobu věnovali.
Doufáme, že se nám podaří využít získané znalosti z této exkurze v našem budoucím životě.
Stejné exkurze se v úterý 20. 2. 2024 zúčastnila třída 3.A s panem profesorem Kejzarem a v pátek 22. 3. 2024 třída 3.C s paní profesorkou Hranáčovou.
Alžběta Bekrová, 3.B  FOTKY