Letošní rok jsme měli v plánu jak mobility studentů, tak i výjezdy učitelů.

Na konci června a v červenci mělo vyjet pět vyučujících na jazykové pobyty na Maltu a do Dublinu. Zahraniční školy byly ale bohužel v plánovaných termínech zavřené a my jsme byli nuceni výjezdy stornovat. Naplánované pracovní stáže studentů a ostatních vyučujících byly v měsíci říjnu.

Všichni víme, že se situace v České republice po prázdninách opět začala zhoršovat, a proto jsme se společně s panem ředitelem rozhodli, že nebudeme podstupovat riziko našich studentů a stáže pro tento rok jsme pro ně zrušili. Také vyučující, kteří plánovali odjet do Německa, na Slovensko a do Dublinu, nakonec nikam nevyjeli. Striktní nařízení v Irsku nám to bohužel neumožnilo a zhoršující se situace v Německu a na Slovensku také ne.

Ačkoliv však situace u nás nebyla v září / říjnu příznivá, situace na Maltě nebyla špatná a naši čtyři vyučující na jejich pobyt nakonec přece jen vyjeli. Před výjezdem museli všichni projít testováním na Covid-SARS, aby se prokázaly negativním výsledkem. Všichni účastníci museli také vyplnit několik dalších dokumentů pro leteckou společnost, jazykovou školu či agenturu. Vše se hezky zvládlo a účastníci si svůj pobyt, troufnu si říci, i přes některá omezení užili.

Tři vyučující anglického jazyka se při svém pobytu zdokonalovali na intenzivních jazykových kurzech v jazykových školách, vyučující odborných předmětů se zúčastnil zahraniční stáže ve fotbalovém klubu Floriana F. C. Nursery. Pracoval hlavně v administrativě a v manažerském sektoru. Všichni účastníci mobilit se seznámili s novými lidmi z jiných zemí, poznali novou kulturu a získali nové zkušenosti.

Pevně věřím, že v novém roce uskutečníme všechny mobility tak, jak si naplánujeme a budeme moci poslat “na zkušenou” opět další naše studenty a vyučující. Jsme si jisti, že tato zkušenost je a bude velkým přínosem v jejich dalším profesním či studentském životě.

Ing. Petra Voplakalová

koordinátorka projektu Erasmus

+