Ve dnech 17 - 18. 3. 2021 se fiktivní firma Šamanka s.r.o. zúčastnila Mezinárodního veletrhu fiktivních firem Online. Veletrhu se dohromady zúčastnilo 75 fiktivních firem z celé Evropy a bylo vyhlášeno 7 soutěží.

Šamanka se zapojila do pěti soutěží:

  • Soutěž o nejlepší leták
  • Soutěž o nejlepší prezentaci
  • Soutěž o nejlepší katalog
  • Soutěž Nejlepší firma veletrhu
  • Soutěž 90 sekund ve výtahu v angličtině

Propagační materiály v podobě soutěžního letáku, katalogu i prezentace byly zaslány organizátorům veletrhu dopředu. Leták Šamanka zaslala, jak v českém tak i anglickém jazyce. Všechny propagační materiály hodnotila odborná porota. Do hodnocení soutěžního letáku byly zapojeny i ostatní fiktivní firmy. Každá fiktivní firma dostala příležitost dát své body dalším třem fiktivním firmám, nikoliv však té své.

Fiktivní firmy, které se dostaly se svou prezentací do TOP 20, prezentovaly živě v rámci online veletrhu, kam se studenti připojili ze svých domovů a Šamanka do TOP 20 patřila!

Studenti odvedli perfektní práci!! I přes ztížené podmínky, které způsobil Covid-19, celý tým spojil své síly, spolupracoval, vzájemně si pomáhal a společně tak dosáhl neuvěřitelných výsledků, které byly náležitě oceněni.

Je nám ctí se pochlubit těmito výsledky:

  • Soutěž o nejlepší leták - 1. místo!!!
  • Soutěž o nejlepší prezentaci - 3. místo!!
  • Soutěž o nejlepší katalog – 6. místo
  • Soutěž nejlepší firma veletrhu – 5. místo
  • Soutěž 90 sekund ve výtahu v angličtině – 14 místo

To však není všechno. Studenti Šamanky s.r.o. se rozhodli, že svou paní učitelku fiktivní firmy zapojí do soutěže o Nejlepšího vyučujícího fiktivní firmy Online za ČR a Slovensko. Poslali mnoho řádků o tom, proč by zrovna jejich paní učitelka měla vyhrát a díky jejich krásným slovům se paní učitelka Kristýna Hranáčová stala vítězem této soutěže.

Šamanka opět ukázala, že patří mezi ty nejlepší a podpořila tak dobré jméno Obchodní akademie v Liberci. Všichni studenti si kromě krásného pocitu a mnoho dalších zkušeností, odnáší i mnoho cen od sponzorů Mezinárodního veletrhu. Děkujeme tímto organizátorům - společnosti Antre, s.r.o. a Metropolitní univerzitní bance, a.s. za možnost se zúčastnit veletrhu Online.