I v tomto školním roce se studenti čtvrtého ročníku oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie zúčastnili Ekonomické olympiády. Jedná se o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru.

Testy ve školním kole probíhaly online formou. Ti nejúspěšnější, Marek Šámal, Matěj Ulč, Vendula Urbánková, Tereza Kňobortová ze 4.A, Sára Martincová ze 4.B a Štěpán Myslivec ze 4.C, dále postoupili do kola krajského, které se konalo de 16.3. 2021, také v online formě. Krajského kola se zúčastnilo více než 950 studentů z celé České republiky.

I přesto, že uvedení studenti nepostoupili do finále, v rámci soutěže si nejen prověřili své dosavadní znalosti, ale také získali nové poznatky v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti.

Všem studentům děkujeme za účast v této soutěži a přejeme jim mnoho úspěchů při plnění dalších testů a zkoušek, nejen školních, ale především těch životních.