V tomto týdnu probíhají u všech prvních ročníků besedy s výchovnou poradkyní a její novou nástupkyní (Ing. Simona Daňková a Mgr. Renata Hejkalová). Téma je nanejvýš aktuální, protože žáci se na základních školách, až na výjimky, nebyli zvyklí (nepotřebovali se) učit. Nemluvě o tom, co ještě způsobila v procesu učení doba koronavirová. Přechod ze základní na střední školu tedy pro mnohé z nich není snadný.

A o jakých tématech se tu diskutuje? Např. jak si dělat přehledné poznámky, jaký význam má chybování, jak se připravovat na výuku doma a kolik času tomu věnovat. Co dělat, když látce nerozumím, co je to konzultace a kdy ji využít atd. Zkrátka o všem, co by mělo žákům pomoci k dobrým či dokonce výborným studijním výsledkům.

Vy, kteří se máte touhu ještě něco o učení a o sobě dozvědět, můžete nahlédnout na web stránky školy do oddílu - Žáci a rodiče – Poradenská činnost. Najdete tam odkaz na krátkou publikaci Jak se správně učit.

Tak hodně štěstí a také chuti k překonávání všech překážek. Učitelé jsou tu od toho, aby vás mnohému naučili, ale bez vašeho úsilí se to zdařit nemůže.

Simona Daňková, výchovný poradce

Fotky