Ve čtvrtek 15. června 2022 se naše třída 1. A vydala na exkurzi do České spořitelny, kde na nás čekal nabitý program. Díky této exkurzi si většina z nás rozšířila vědomosti o bankách a tom co nabízí.
Po příchodu do budovy nás odvedli do místnosti, kde vše probíhalo a čekalo tam na nás i malé občerstvení. Na začátku exkurze nás seznámili s chodem České spořitelny. Stručně nám popsali, co
nabízí za služby a pro koho jsou jaké služby dostupné. Dozvěděli jsme se také něco o budově, ve které se Česká spořitelna nachází. Třeba jak je stará, nebo v jakém patře se nachází konkrétní oddělení pro určité klienty. Pak přišel čas na otázky, kde jsme se mohli doptat na věci co nás zajímali. V meziřečí nás tam varovali i před různými podvodnými e-maily či telefonáty.
Po ukončení teoretické části nás ještě provedli budovou a ukázali nám přesně kde co leží. Na konci této prohlídky jsme skončili u bankéřky, která nám ukázala, jak vypadá milion v pětitisícových
bankovkách a jak vypadají bankovky z jiných měn. Řekla bych, že většina z naší třídy, včetně mě, čekala, že milion bude trochu větší balíček, než ve skutečnosti byl.
Tuto exkurzi jsme zakončili ekonomickou hrou navrženou přímo Českou spořitelnou. Rozdělili jsme se do 5 skupin a snažili jsme se si z příjmů rodiny do 60 let vydělat 2 miliony čistých peněz, i přes
překážky které na nás v životě čekali. Museli jsme splatit úvěry, čelit nezaměstnanosti, nebo se třeba postarat o nový přírůstek do rodiny. I přes to bych řekla, že se všem povedlo tuto částku uspořit.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu učiteli Kejzarovi a řekla bych, že jako třída doufáme, že nebyla poslední.
Za třídu 1. A
Monika Vinklárková

Fotky