V úterý 21. června si našla čas řada učitelů, aby se podělila s ostatními kolegy se zkušenostmi, které zažili v zahraničí v rámci programu EU v letech 2019-2022. Tyto mobility byly financovány z prostředků Evropské unie.

Vyučující vyjeli na jazykové pobyty, stínování a pracovní stáže do všech koutů zemí Evropy (Malta, Itálie, Slovensko, Anglie, Island, Finsko, Rakousko, Německo, Kypr).

V průběhu besedy každý z účastníků povídal o destinaci, kterou navštívil, o znalostech a dovednostech, které získal. Celé odpoledne bylo velkou motivací a inspirací pro ostatní, protože zazněly různé podněty, které jsou možné využít při výuce.

Myslím si, že se odpolední akce povedla!

Ing. Petra Voplakalová
koordinátorka projektu

Fotky