V úplném závěru letošního školního roku proběhly besedy se studenty 1. ročníků na téma dospívání, reprodukčního zdraví a zodpovědnosti za své chování. Program nabízí agentura MP Education a letos nově lektorka Bc. Růžena Filipová, DiS. V devadesáti minutách mluvila o všem, co dospívající mládež zajímá. Studenti bez ostychu diskutovali o oblastech lidské sexuality, o všem, co je s tím spojeno.
Rozhodně to nebyl ztracený čas, neb tu byla nabídnuta k přemýšlení spousta témat, která dospívající mládež zajímají. Není neobvyklé, že si mladí často nemají s kým fundovaným o tom promluvit a jsou odkázáni pouze na více či méně relevantní informace na internetu.
Tak krásné prázdniny všem a chovejte se vždy a za všech okolností zodpovědně!

Simona Daňková
vých. poradce a metodik prevence

Fotky