V pondělí 3. 10. a v úterý 4. 10. jsme na naší škole uvítali vzácného hosta. Byla jím paní Elodie Oton, profesorka španělštiny z francouzského města Perpignan, které se nachází v blízkosti španělsko-francouzských hranic.  V rámci projektu “Erasmus - stínování” po dva dny navštěvovala hodiny španělštiny, kde byla nejen pozorovatelem, ale i aktivní účastnicí výuky. Studenti si měli možnost ověřit svoje znalosti španělštiny, také se dozvěděli mnoho zajímavého o francouzské kultuře a měli možnost osvojit si základní francouzské zdvořilostní fráze. Rovněž někteří profesoři z naší školy si s ní rádi pohovořili o rozdílech ve vzdělávání u nás a ve Francii. Akce měla pro všechny velký přínos.Naše škola tak získala věhlas i v zahraničí.

Fotky