Na začátku školní roku se trochu poohlédneme do druhého pololetí toho minulého, ve kterém naši vyučující vyjeli do zahraničí v rámci našich dvou projektů Erasmus+, které jsou financovány z Evropské unie.

V průběhu měsíce března a dubna vycestovali čtyři vyučující na jednotýdenní či dvoutýdenní jazykové pobyty do různých destinací. Mgr. Petr Jiřička odcestoval na Kypr (Limassol), Mgr. Michaela Valešová (Nevečeřalová) na Maltu, Mgr. Romana Christlová na Island (Reykjavík) a Mgr. Jan Valecký do Irska (Dublin). 

V červnu odjeli dva vyučující na jeden týden na Slovensko, kde navštívili naši dlouhodobě spřátelenou obchodní akademii v Dolným Kubíně. Vyučující Ing. Svatava Tesařová, CSc. stínovala ve výuce ekonomických předmětů a Mgr. Regina Pfannenstielová ve výuce matematiky a informatiky. 

Všichni účastníci si zlepšili své komunikační, jazykové a orientační dovednosti, poznali novou kulturu a získali nové zkušenosti, které mohou sdílet se svými kolegy, se studenty, ale i s širší veřejností. 

Kurz sloužil k získání relevantních informací o islandském školním systému, seznámení se s příklady učitelských metod vyučování a postupů. Cílem také bylo zúčastnit se lekcí a workshopů zabývajícími se školními a kulturními aspekty islandské společnosti, účastnit se způsobu Context4Content a navštívit místa historického, přírodního a kulturního významu jako základu rozvoje učebních materiálů, diskutovat a plánovat výstupy a podporovat evropskou dimenzi ve vzdělávání pomocí spolupráce s dalšími účastníky. Moje zkušenost byla skvělá. Mgr. Romana Christlová

 Účast na mobilitě pro mě byla velmi přínosná. Vyzdvihnout mohu zejména následující přínosy:

  1. seznámení se s některými - pro mě - novými metodami práce,
  2. inspirování se používanými studijními materiály, např. pracovními listy apod.
  3. zvažování rozdělení vyučované látky do jednotlivých předmětů a ročníků.

Velmi jsem se zamýšlela nad používaným institutem duální výuky, která probíhala tak, že po celé čtyři roky studia chodili někteří vybraní žáci jeden den v týdnu na praxi do firem. Ostatní studenti, kteří zůstali ve škole, měli praktickou výuku v rámci tří prakticky zaměřených předmětů v rámci jednotlivých ročnících. Ing. Svatava Tesařová, CSc.

 Nabyla jsem znalosti jednotlivých odlišností v obsahu učiva a hlavně řazení tematických celků v předmětech. V informatice se mi velmi líbily cvičné soubory pro zpracování rozsáhlých datových tabulek pomocí kontingenčních tabulek a grafů. S kolegou jsme si vyměnili několik cvičných příkladů a navázali i další spolupráci v oblasti tvorby materiálů do výuky. Pro výuku algoritmizace využívají Micro:Bity, o kterých uvažujeme. Proto bylo pro mě velmi přínosné, že jsem s nimi mohla pracovat a konkrétně je vyzkoušet naprogramovat. V matematice mě zaujalo využití školního systému k rychlému ukládání vypočtených úloh pro okamžitou nebo i následnou kontrolu. Zaujala mě i některá pravidla související s chodem školy - zapisování učitelů, nastavení pracovní doby atd. Mgr. Regina Pfannenstielová 

Ing. Petra Voplakalová
koordinátorka projektu Erasmus

Fotky