V pátek 14.10. 2022 se naše třída 2. A zúčastnila akce „Blázníš? No, a!“. Jednalo se o akci, kde jsme se mohli více seznámit s duševními nemocemi.

Přišly se za námi podívat čtyři paní ze společnosti Fokus, které nás provázely celým dnem. Den byl rozdělený do tří okruhů. V prvním jsme se kreativně dozvěděli, z čeho ostatní blázní radostí, koho co šíleně rozčílí a co kdo očekává od dnešního dne.

Dále jsme dostali tři velké papíry, kam jsme mohli každý napsat, jaké máme emoce, když dané situace prožíváme. S výjimkou posledního, kam jsme psali, jaké známe duševní onemocnění, o kterých jsme se více dozvěděli ve skupinové aktivitě.

Po krátké pauze jsme se přesunuli na další okruh, kde nás opět rozřadili do skupin a každá obdržela papírek s jednou z náročných situací, které jsme měly předvést ve formě divadla, písně, příběhu…

Jako zakončení dne nám slečna Ariana převyprávěla svůj životní příběh o tom, jaké to je žít s duševním onemocněním, za což jí moc děkujeme a určitě to všem otevřelo více oči.

Zároveň moc děkujeme naší třídní učitelce Rulíkové, která se všech aktivit zúčastnila s námi. Na závěr bychom mohly už napsat snad jen to, že nás to zase o kus sblížilo a utvrdili jsme se v tom, že jsme vděční za to, jakou máme třídu, kde se nemusíme bát říct svůj názor, zeptat se o pomoct a kde si můžeme věřit.

Za třídu 2. A Jana Řeháková a Jitka Burianová