Během října proběhly besedy s výchovným poradcem Renatou Hejkalovou u všech prvních ročníků.
Téma bylo aktuální – „Jak se učit na střední škole“. Přechod ze základní na střední školu není snadný, a
proto se tu studenti mají možnost podělit o své zkušenosti s učením a přípravou do školy vzájemně mezi
sebou. Udělají si představu, jak se vidí v budoucnu, kam chtějí,aby jejich život směřoval a jak tyto cíle,
představy a vize naplnit nejen díky studiu na Obchodní akademii, ale i vlastním úsilím.
A o jakých tématech se tu diskutovalo? Např. jak si dělat přehledné poznámky, jaký význam má
chybování, jak se připravovat na výuku doma a kolik času tomu věnovat. Co dělat, když látce nerozumím,
co je to konzultace a kdy ji využít atd. Zkrátka o všem, co by mělo studentům pomoci k dobrým či
dokonce výborným studijním výsledkům bez větších stresů.
Vy, kteří se máte touhu ještě něco o učení a o sobě dozvědět, můžete nahlédnout na web stránky školy do
oddílu - Žáci a rodiče – Poradenská činnost. Najdete tam odkaz na krátkou publikaci Jak se správně učit.
Učitelé jsou tu, aby vás na cestě za poznáním a vzděláním provázeli a ukázali směr, na vás je ten
zbytek! Tak hodně štěstí a také chuti k překonávání všech překážek.

Renata Hejkalová
výchovný poradce