Dne 7.11. se první ročníky zúčastnily přednášky v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma "Bezpečně  kybersvětem."
Besedou provázel kpt. PhDr. Jan Melša. Akce byla pro studenty zorganizována v rámci primární prevence.
Virtuální prostor je prostor jako každý jiný, má svá pozitiva, svou krásu, svou využitelnost, ale také svá rizika a své zločince čekající na naše chyby. A stejně, jako se musíme přesvědčit, že nejede auto, než vkročíme do silnice, musíme dodržovat pravidla bezpečnosti a "rozhlédnout se", než vstoupíme do virtuálního světa internetu a komunikačních technologií. Bez nich už se dnes nikdo neobejde a současné děti teprve ne. Je tedy potřeba se umět před nebezpečím chránit. Témata, která na přednášce zazněla: kybergrooming, kyberšikana, sexting, kyberstalking, ale také bezpečné přihlašování do sociálních sítí, nakupování přes internet, rizika počítačových her, netholismus aj.

Přednáška byla  proložena krátkými interaktivními filmy podle aktuálně probíraného tématu. Uvedeny byly  anonymizované skutečné případy, které policie v souvislosti s touto problematikou řešila.
Mgr. Jana Špačková, metodik prevence