Ve středu 16. 11. se uskutečnila beseda určená španělštinářům ze tříd 4. A a 4. B na Katedře románských jazyků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Studenti si nejprve vyslechli informace o možnostech studia španělštiny na TUL v podání vyučující TUL - Mgr. Zuzany Vykoukalové. Zajímavou částí programu byly příspěvky studentů účastnících se projektu ERASMUS. Nejdříve česká studentka TUL hovořila o svém studijním pobytu ve španělské Valencii, její příspěvek byl doplněn bohatou fotodokumentací.

Neméně přínosné byly příspěvky tří španělských studentů, kteří studují zde v Liberci, rovněž v rámci projektu ERASMUS. Protože každý z nich pochází z jiné části Španělska, mohli nám přiblížit kulturní, přírodní i jazykové zajímavosti svých regionů. Poté následoval kvíz, který obsahoval otázky ze španělského zeměpisu, kultury, dějepisu i španělské gastronomie. Studenti znali odpovědi na většinu otázek, ale dozvěděli se i mnoho nového.

Kulturní dopoledne pokračovalo návštěvou semináře španělského jazyka pro první ročník TUL. Naši studenti se zapojili do konverzační aktivity s místními studenty.

Den se španělštinou byl završen seminářem o mexické kuchyni v mexické restauraci.

Celá akce byla pro studenty přínosná. Dozvěděli se mnoho nových poznatků, zasoutěžili si, poslechli si rodilé mluvčí, zakonverzovali si ve španělštině a rovněž “potěšili” své chuťové buňky.

Olga Šulcová, vyučující španělštiny

Fotky