Ve dnech 15. - 16. listopadu 2022 se v prostorách Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě konalo republikové finále soutěže Ekonomický tým 2022, na nějž se sjelo celkem 13 tříčlenných týmů z obchodních akademií z celé republiky. Liberecký kraj zde zastupovali studenti 4. A Jan Kolařík, Sabina Vykoukalová a Věra Polášková, kteří se sem kvalifikovali říjnovým vítězstvím v krajském kole soutěže.

Cesta do Havlíčkova Brodu proběhla hladce. Po vydatném obědě a ubytování v prostorech místního internátu jsme se zúčastnili slavnostního zahájení, odkud jsme se rovnou přesunuli ke zpracování prvního úkolu soutěže, kterým byla projektová práce. Na následujících 300 minut jsme se tak ocitli v pozici agentury, jejímž úkolem bylo vytvořit marketingovou studii na téma "Komunikační kampaň naší školy". První soutěžní den jsme zakončili večeří a procházkou v centru města.

Následující dopoledne nás čekaly disciplíny podobného charakteru jako v krajském kole. Našim prvním úkolem bylo odprezentovat před odbornou porotou krátký výstup na téma: „Jak naložíte v současné době s dědictvím 1 500 000 Kč?" Posledním výstupem byl test odborných znalostí z různých oblastí ekonomiky, účetnictví, práva a IT, po kterém už bylo dobojováno a pouze se čekalo na vyhodnocení. Po obědě jsme se pak sešli na slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení výsledků. Skutečnost, že jsme se v silné konkurenci neztratili a dokázali uplatnit vědomosti získané ve školních lavicích, potvrzuje po konečném sečtení bodů velmi pěkné 5. místo.

Velmi si vážíme ochotného přístupu, se kterým k nám po oba dny přistupovali studenti a učitelé hostitelské školy v Havlíčkově Brodě, a rovněž děkujeme za podporu pedagogickému doprovodu tvořeným vyučujícími ekonomiky - paní profesorkou Tesařovou a panem profesorem Kejzarem.

Věra Polášková

Fotky