Obchodní akademie v Liberci pořádá pro zájemce o studium a veřejnost
v sobotu 14. ledna 2023 od 9.00 do 14.00 hodin
Den otevřených dveří

Program:
Informace o studijních oborech ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost
Prohlídka učeben a vybavení školy