V sobotu 14. ledna se na naší škole konal Den otevřených dveří. Letošní účast byla nejvyšší za poslední roky.

Při příchodu do školy návštěvníky čekalo vřelé přivítaní a poté se jich ujali žáci 3. ročníků obchodní akademie. Prohlídka začala v kantýně školy, která byla dočasně uzavřená, a její slavnostní otevření se koná začátkem února.

Poté jsme pokračovali do jedné z našich počítačových učeben, kde se uchazeči mohli dozvědět o ekonomických předmětech a jejich pomůckách. V učebně českého jazyka si mohli vyzkoušet kreativní styl učení a na chodbě zakoupit výrobky našich studentů aplikované ekonomie, kteří zde měli připravený stánek.

O patro výše bylo možné navštívit jednu z velkých počítačových učeben, kde si zájemci mohli vyzkoušet psaní všemi deseti a dozvědět se více o umělé inteligenci. Ve vedlejší učebně byla připravená prezentace s fotkami ze všech možných zájezdů, které vyučující doplňovali výkladem. Na následujícím stanovišti byly připravené vzorové přijímací testy z matematiky. Ve stejné učebně bylo možné získat informace o výuce fyziky a chemie.

V posledním mezipatře byly připravené jazykové třídy sloužící k výuce anglického, německého a španělského jazyka. Pokud návštěvníky zajímaly pobyty v zahraničí, byla pro ně připravena učebna s prezentací o ERASMU. Na posledním stanovišti byl připraven kvíz s otázkami ze španělštiny. Příjemnou třešničkou na dortu bylo občerstvení, které bylo všem k dispozici na konci prohlídky školy.

Den otevřených dveří byl pro žáky třetích ročníků velice přínosnou zkušeností, kterou si studenti užili. Věříme, že uchazečům tento den usnadnil rozhodování při výběru střední školy a přinesl jim pozitivní mínění o naší škole, nabízených oborech, profesorech a všech projektech Obchodní akademie.

Fotky