Vzhledem k právě probíhajícím stavebním pracím na chodníku před školou, žádáme, aby účastníci přijímacího řízení vstoupili do budovy studentským vchodem z ulice U Náspu.

Děkujeme za pochopení.