Ve čtvrtek 30. března 2023 se šest vybraných studentů z předmětu aplikované ekonomie vydalo reprezentovat studentskou firmu LUMIA na veletrh JA EXPO probíhající v galerii Harfa do Prahy. Naše firma se zabývá výrobou svíček s jemnými krystalky na povrchu a překvapením ve formě krystalu uvnitř svíčky.

V Praze jsme soutěžili v několika kategoriích:

Hlavní soutěžní kategorie

  • Nejlepší finanční řízení
  • Nejlepší prezentace
  • Nejlepší marketing
  • Cena Tomáše Bati: Nejlepší vystavovatel
  • JA Alumni Team Spirit Award

Volitelné soutěžní kategorie

  • Best Business Pitch

V kategorii JA Alumni Team Spirit Award, ve které se hodnotila týmová práce, jsme se celkově umístili na krásném 3. místě.

V kategorii Best Business Pitch, ve které se hodnotilo prezentování firmy v anglickém jazyce, se za naši firmu umístil Albert Polák na 4. místě.

Letos veletrh vynikal svou hojnou účastí. Celkově se přihlásilo 48 studentských firem z celé České republiky.

Příprava na samotný veletrh byla opravdu náročná. Museli jsme vypracovat výroční zprávu firmy, vyrobit poměrně velký počet svíček na prodej, připravit stánek a s ním spojený marketing na sociálních sítích. Dále jsme také připravovali prezentaci a trénovali její prezentování, zabývali jsme se otázkami porodců a v neposlední řadě jsme řešili společný „dress code“.

Nicméně veletrh v Praze pro nás byl stejně tak jako veletrh v Hradci Králové, který se uskutečnil v prosinci, velkým přínosem a nezapomenutelnou zkušeností, ze které si odnášíme nové poznatky. Věříme, že se nám budou hodit i v našem budoucím životě.

Jsme velmi potěšeni z našeho úspěchu – ze  3. místa, které jsme obdrželi a díky kterému jsme mohli stát na jevišti před velkým publikem.

Podporou nám byla paní profesorka Voplakalová a naše milá mentorka Tereza Hyšková.

Samuel Horký, 3. C

Fotky