Kromě toho, že nyní vrcholí přípravy našich studentů do zahraničí (Malta, Slovensko - Dolný Kubín, Itálie - Bari, Polsko - Krakov, Německo - Berlín, Španělsko - Sevilla) na pracovní stáže, se v několika měsících letošního roku podařilo uskutečnit tři výjezdy v rámci aktivity stínování do Polska (Krakov) a na Slovensko (Dolný Kubín). 

Na dvoutýdenní pobyt se v měsíci říjnu vydala paní Voplakalová, vyučující ekonomických předmětů. 

“Ve firmě Malopolska Hodowla Roslin sp. z o. o. jsem se dozvěděla, jak je zemědělství v Polsku opravdu velmi rozvinuté. Podívala jsem se do laboratoří, ve kterých klonovali vhodné odrůdy obilnin, které pak zaměstnanci na svých polích v Polanowicích sejí a sklízejí. Dále jsem se byla podívat ve skladech, ve kterých už probíhalo skladování, balení a příprava k prodeji. V Krakově jsem se setkala s generálním ředitelem firmy a se zaměstnanci v jednotlivých odděleních, které se zabývají obchodem s obilninami a provozem firmy. Bylo skvělé vidět celý proces od začátku až do konce a celé dva týdny vidím jako velký přínos.”

 Na začátku března se do naší spřátelené školy v Dolným Kubíně vydali na jeden týden dva naši zaměstnanci. Jeden pedagog - pan Petr Jiřička a jeden nepedagog - pan František Kučera.

 Během své aktivity - stínování jsem měl možnost shlédnout činnosti IT technika v zahraniční škole, dále jsem měl také možnost zjistit činnost co-workingového centra a jejich pracovníků. Zabýval jsem se následujícími aktivitami:
- správou dat
- používaným technickým vybavení (hardware)
- operačním systémem
- spravováním síťových zdrojů
- souborových formátů
- aplikací tabulek
- text. soubory - evidování hardware, software
František Kučera 

Během své stáže jsem stínoval ve výuce anglického jazyka a občanské nauky. Sdílel jsem materiály s učiteli, diskutoval s nimi a se studenty o didaktických postupech a rozdílech mezi Českou a Slovenskou republikou.
Petr Jiřička 

Dne 4. dubna 2023 proběhla certifikace a poděkování za absolvování tohoto programu Erasmus+ v zahraničí, který je financován z peněžních prostředků Evropské unie. 

Petra Voplakalová

koordinátorka projektu

foto