V pátek 26. 5. se španělštináři z 1. D vypravili v rámci výuky španělského jazyka na workshop do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Seminář proběhl pod vedením vyučující španělštiny a jeho cílem bylo seznámit studenty s různými materiály z oboru “španělský jazyk”, které jsou v knihovně k dispozici.

Studenti během 2 vyučovacích hodin plnili zadané úkoly, které většinou spočívaly ve vyhledávání knih, CD, DVD a jiných studijních materiálů.

Nejvíce je překvapilo, že v knihovně si lze půjčit nejen učebnice, slovníky a jazykové příručky, ale i díla krásné literatury v originále. Studenti ocenili i možnost zapůjčit si CD s hudbou španělských interpretů a DVD se španělskými filmy nebo i cestopisné dokumenty o různých částech Španělska či zemích Latinské Ameriky.

Olga Šulcová