Naše třída 3.B se dne 5. 4. 2024 zúčastnila exkurze v České spořitelně. V doprovodu paní profesorky Novotné jsme navštívili libereckou pobočku České spořitelny, která se nachází ve Felberově ulici v centru města Liberec. Je to honosná historická budova, která byla vystavěna v 80. letech 19. století. Exkurze začala před 9. hodinou ráno a končila krátce po 13. hodině. Exkurze byla rozdělena na 2 části a celou exkurzí nás prováděla paní Kateřina Jírová, manažerka pobočky.
Jako první nás čekala samotná prohlídka budovy, byli jsme rozděleni do dvou skupin a následně provedeni celou bankou, od přízemí, kde Česká spořitelna nabízí služby běžným občanům, nachází se zde například bankomaty, bankovní poradci, až po nejvyšší patra, která jsou zázemím pro podnikatelské subjekty. Dokonce jsme navštívili i oddělení bezpečnostních schránek v suterénu budovy. Druhá část exkurze se týkala finanční hry České spořitelny s názvem Finanční svoboda. Hra nás naučila správně nakládat s penězi a investovat do různých finančních produktů. Při hře jsme uplatnili své znalosti z hodin ekonomiky a vyzkoušeli si hospodaření s penězi. Měli jsme k dispozici určitou částku peněz, se kterou jsme se museli naučit hospodařit a byly stanoveny 3 finanční cíle, které bylo třeba splnit.
Exkurze se nám velice líbila. Organizátoři, kteří byli všichni zaměstnanci banky, pro nás měli připravený pestrý program, během kterého jsme se rozhodně nenudili. Celý den strávený v České spořitelně nám poskytl cenné informace o fungování bankovnictví a finančního trhu. Doufáme, že získané znalosti využijeme ve svém budoucím životě.
Stejné exkurze se v pátek 19. 4. 2024 zúčastnila třída 3.C s paní profesorkou
Hranáčovou. FOTKY

Alžběta Bekrová, 3.B