Jsme svědky dopravní nehody… Co uděláme? Víme jak pomoci? Kam zavolat? Co udělat nejdříve? Jak ošetřit zraněné? Jak zachránit život??

Takové otázky měli studenti třetího ročníku co nejrychleji vyřešit a následně praktikovat při simulaci dopravní nehody v tělocvičně naší školy. 

Preventivní akce  „Život v rukou“ se konala 26. 10. 2021 pod záštitou firmy Simply Safe s. r. o. a studenti si vyzkoušeli jak ošetřit různá zranění a jak vlastně postupovat, když jsme  účastníci nebo svědci dopravní nehody.

Další vyučovací hodinu pak probíhal rozbor této dopravní nehody z právního hlediska. 

Beseda byla přínosem pro uvědomění si důležitosti první pomoci v situaci, do které se může dostat každý z nás.

Děkujeme studentům za aktivní přístup a také zkušeným záchranářům za jejich profesionální vedení.

Iva B.

Fotky