V měsíci červenci a srpnu jsme dokončili aktivity k našemu prvnímu projektu Erasmus+ týkající se výjezdů učitelů na jazykové pobyty. Dva učitelé anglického jazyka vyjeli na dva týdny na Maltu, kde se zdokonalovali a prohloubili si své znalosti jazyka.

Každodenní využití anglického jazyka ve škole i mimo ni mi umožnilo upevnit si komunikační schopnosti. Naučil jsem se používat nové metody v praxi a během této zkušenosti jsem si rozšířit své portfolio. Došlo k navázání nových kontaktů s kolegy ze zahraničí. Mgr. Jan Valecký 

Během kurzu jsem získala nové nápady a inspirace k výuce jednotlivých dovedností v anglickém jazyce. Také jsem získala mnoho nových výukových materiálů, které mohu použít v hodinách aj a především je předat i svým kolegům. Naučila jsem se více orientovat v moderních IT technologiích, získala mnoho odkazů na webové stránky a knihy, které mohu použít během vyučování.Každodenní využití anglického jazyka jak v rámci školy tak i mimo ní mi umožnilo si upevnit komunikační schopnosti. Mgr. Renáta Hejkalová                                                          

V měsíci září jsme také začali nový schválený projekt, díky kterému vyjeli další tři učitelé na dvoutýdenní jazykové pobyty do Německa (Berlín), Rakouska (Vídeň) a Finska (Helsinky).      

V rámci intenzivního jazykového kurzu jsem zdokonalila svou znalost německého jazyka, upevnila gramatiku a slovní zásobu. Získala jsem nové poznatky o Německu a Berlíně. Navštěvovala jsem muzea, seznamovala jsem se s historií města a poznala infrastrukturu. Díky získaným jazykovým schopnostem mohu samostatně připravit exkurzi do Berlína, využít a použít získané materiály v německém jazyce. Za získanou dovednost považuji bezproblémovou komunikaci v NJ - bez ostychu jsem schopna se všude domluvit. Mgr. Jana Špačková 

I přes veškerá nařízení různých zemí v souvislosti s Covid-19 a náročnějším podmínkám pro vstup do plánovaných destinací, se nám podařilo dané výjezdy uskutečnit! 

Petra Voplakalová, koordinátorka projektu