V letošním roce si studenti všech ročníků mohli vyzkoušet vyzkoušeli řešení matematické soutěže KLOKAN. Jedná se o mezinárodní soutěž, která se z domovské Austrálie přenesla do evropských zemí i na další kontinenty. V České republice je hlavním pořadatelem KLOKANA Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Naši studenti řešili svá zadání pro kategorii Junior. Úkolem soutěžících je řešení testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. 

Za správnou odpověď, mohou získat podle obtížnosti úlohy 3, 4, nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod odečítá. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. 

Na stupních vítězů v kategorii Junior se z našich studentů umístili: 

  • 1. místo: David Brejcha (1.A) 
  • 2. místo: Ondřej Novotný (1.C)
  • 3. místo: Vilém Svrček (2.C) 

 Průměrně nejlepších výsledků za celou třídu dosáhli žáci 2.C.

V kategorii Student se umístili:

  • 1. místo: Věra Polášková (4.A)
  • 2. místo: David Müller (4.A)
  • 3. místo: Teodor Šimáček (4.A).