Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Svým pojetím
přispívá k dalšímu rozvoji klíčových schopností a znalostí žáků v tomto oboru a je největší
soutěží svého druhu v ČR. Otázky do soutěže spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu
ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Své znalosti v nich porovnávají
studenti středních škol všech typů zaměření.
I letos se soutěž neobešla bez účasti naší školy. Jako obvykle se do školního kola probíhajícího
on-line formou zapojili všichni žáci ze 4. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomického
lycea, z nichž do krajského kola postoupili celkem čtyři. To se konalo v lednu v budově krajského
úřadu. Organizátoři si pro soutěžící připravili test obsahující uzavřené i otevřené otázky. Zajímavé
byly zejména otevřené úlohy zaměřené na práci s grafy, daňový systém a složené úročení, v nichž
se hodnotila správnost uvažování a postup. V rámci doprovodného programu byla připravena
přednáška Ing. Kareema Issama Abdallaha z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na téma
Současný svět optikou ekonomie. Všechny písemné práce z krajských kol poté putovaly do Prahy,
kde se opravovaly samotnými autory úloh.
Na základě výsledků krajských kol byl sestaven seznam 50 nejlepších řešitelů z celé republiky,
kteří poměří své síly na slavnostním finále 19.-20. června v Praze. Zastoupení zde má i naše
škola.

Věra Polášková, 4. A
Výsledková listina