28. března jsme se my 1.D vydali do Planetária v IQLandii . Čekal nás program s názvem ,,Všichni
jsme hvězdy”
V rámci první přednášky s promítáním jsme se dozvěděli, jak vznikl vesmír a že každý z nás
pochází z hvězdy a tím pádem jí i jsme.
Poté nás čekal ještě jeden film v planetáriu, ale ten byl až za nějaký čas, který se dal využít prohlídkou
Iqlandie. Tu si můžete prohlédnou stokrát, ale i po stoprvé vás uchvátí a dozvíte se něco nového.
Druhý film v planetáriu byl o vzniku naší planety a života na ní. Upřesnili jsme si informace z rána a
dozvěděli se mnoho nového. Potom už nás čekalo jen rozloučení s IQLandií a odchod domů.
Myslím, že tato akce se dá považovat za úspěšnou a poučnou.
Bára Bryknerová 1.D
Fotky