Ve dnech 18. –⁠ 20. září 2023 prošla naše třída 1.C harmonizačním kurzem. Sraz proběhl v Bedřichově na stadionu. Žáci dostali pokyn utvořit skupinky a následně podle map měli zbytek třídy provést částí cesty, která končila v Janově na místě ubytování. Cesta zahrnovala výstup na Královku a prohlídku přehrady Josefův Důl. Během pobytu se hrály zábavné seznamovací hry, díky kterým se mnohým otevřely dveře pro nová přátelství. Byl i prostor pro volnou zábavu, při které bylo možné zahrát si stolní tenis, což někteří rádi uvítali. 1.C. navštívila také lanový park, který si všichni náramně užili. Rozchod proběhl opět na stadionu, odkud každý našel svoji cestu domů. Harmonizační kurz nás bavil, lze ho tedy pokládat za vydařený.
Fotky
Klára Čumpelíková 1.C